PONÚKANÉ SLUŽBY A CENNÍK

Rezervácia účastníckeho miesta na Seminári je podmienená úhradou 50% zálohy vopred. Ak sa klient na Seminár z akýchkoľvek dôvodov na jeho strane nedostaví, uhradená záloha je nevratná (okrem prípadu, keď klient za seba zabezpečí náhradníka). Pre vylúčenie všetkých pochybností, klient je oprávnený zúčastniť sa Seminára po zaplatení celej ceny /zostávajúcich 50 % ceny klient zaplatí na mieste v hotovosti), a to najneskôr v deň konania Seminára.

Celovečerný seminár

40 €

Celodenný seminár /sobota/

60 €

Individuálne konštelácie

35 €

Harmonizácia čakier

40 €

Vypracovanie programu na harmonizáciu čakier

40 €

Kranio sakrálna terapia /60 min./

20 €

Koučing

60 €