PONÚKANÉ SLUŽBY A CENNÍK

Rezervácia účastníckeho miesta na Seminári je podmienená úhradou 50% zálohy vopred. Ak sa klient na Seminár z akýchkoľvek dôvodov na jeho strane nedostaví, uhradená záloha je nevratná (okrem prípadu, keď klient za seba zabezpečí náhradníka). Pre vylúčenie všetkých pochybností, klient je oprávnený zúčastniť sa Seminára po zaplatení celej ceny /zostávajúcich 50 % ceny klient zaplatí na mieste v hotovosti), a to najneskôr v deň konania Seminára.

Celovečerný seminár

50 €

Celodenný seminár /sobota/

50 €

Individuálne konštelácie

45 €

REIKI - Harmonizácia čakier

35 €

Koučing

60 €

Kranio sakrálna terapia /60 min./

40 €