DHARMAH, s.r.o.  –  hinduizme  znamená: „vesmírny, kozmický poriadok, zákon; jeho dodržiavanie v živote človeka; v budhizme: “ Budhovo učenie – náuka o prirodzenosti vecí,  „v indickom myslení: “ základný element skutočnosti, prirodzený zákon; to, čo udržuje, podopiera“, v sanskrte: धर्म  “ podstata . prirodzený zákon, vecí, bytie, cesta.,“

DHARMAH, s.r.o.,  je  rozvíjajúca sa  spoločnosť pre osobný rozvoj, ktorá organizuje semináre rodinných konštelácii – systemických dynamík a multidimenzií, kranio sakrálnej terapie, life koučing a harmonizáciu čakier.

V oblasti práce s jednotlivcami aj skupinami  v pozícii nadriadenej sa pohybujem už viac ako 15 rokov.  Doposiaľ som pracovala vo funkcii osobnej asistentky, pracovala som v projekčnej kancelárii,  v  organizačnej oblasti  stavebno arch. riadenia, tak isto v obchodnej spoločnosti, kde som sa podieľala na tvorení zmlúv a faktúr –  v súčasnosti  pracujem v oblasti športu, kde mám na starosti tím ľudí.  Študovala som na UKF v Nitre na fakulte sociálnych vied a zdravotníctva. Absolvovala som kurz “ Reiki I. stupeň“, zaoberám sa „diagnostikou a následnou harmonizáciou čakier“, vykonávam „Kranio-sakrálnu terapiu“ ale ako srdcovú záležitosť vnímam pomoc klientom sprostredkovanú metódou „Rodinných konštelácii“. Rodinné konštelácie sa môžu vykonávať  buď metódou riadených konštelácii, alebo metódou multidimenzii a taktiež ak si klient praje, tak pomocou individuálnych konštelácii. Druhou srdcovkou, je „Life koucing“, ( vlastním medzinárodný certifikát ICF), ktorý je určený klientom, ktorí hľadajú “ riešenia“ svojich problémov.

Mgr. Rusnáková Magdaléna

lektor

Momentálne realizujem pre jednotlivcov, skupiny a organizácie konštelácie a multidimenzie podľa Berta Hellingera. K tejto metóde  ma priviedol môj dlhotrvajúci záujem o osobnosť človeka, ktorý  existuje v určitom spoločenstve ľudí / v určitom systéme/.  Tieto systémy v značnej miere pôsobia na človeka a jeho emocionálne prežívanie a osobný rast. Konštelácie  sú prácou s telom a dušou ako celku vrátane spirituálneho rozmeru. Konštelácie vo veľkej miere zmenili môj život a život mojej rodiny v pozitívnom smere, preto som za tieto skúsenosti veľmi vďačná a veľmi si vážim príležitosť pracovať a pomáhať touto metódou aj ďalším ľuďom.

Ak sa nachádzate v životnej situácií, z ktorej potrebujete nájsť vhodné východisko – radi Vám  pomôžeme. Tieto problémy sa môžu týkať ako partnerského života, pracovného, vnútornej nespokojnosti, nevyrovnanosti, stresu, akýchkoľvek vzájomných vzťahov / v pôvodnej rodine, atď…/

DHARMAH s.r.o. Vám tiež môže ponúknuť aj  pomoc a relaxáciu pomocou „Kranio sakrálnej terapie“ a s diagnostikou a harmonizáciou čakier  ako energetických centier tela a v prípade záujmu tiež vypracovanie programu na zladenie a harmonizáciu nedostatočne pracujúcich čakier.

Zakladateľom spoločnosti a zároveň lektorom  je:
Mgr. Magdaléna Rusnáková

Lektorka absolvovala výcvik systemických konštelácií u lektorov Ivany Davidíkovej a Jaroslava Davidíka, ktorí ako jediný doposiaľ pracujú metódou „multidimenzií“ a tiež absolvovala kurz Kranio sakrálnej terapie, absolvovala I. stupeň REIKI v „Slovakia association of REIKI“, a absolvovala kurz v Českej republike „Harmonizácia čakier“. Je medzinárodne certifikovanou koučkou  ( ICF certifikát).

Upozornenie:
Naše metódy nenahrádzajú odbornú lekársku zdravotnú (psychologickú, psychiatrickú) starostlivosť a nie sú terapie. Sú vhodnou doplnkovou metódou ku kvalifikovanej zdravotnej starostlivosti.