18 06, 2024

Odpor a bloky.

2024-06-18T14:14:15+02:0018 júna, 2024|Harmonizácia čakier, Hypnotický regres, Rodinné konštelácie|

Človek je v harmónii, keď sú vo vzájomnom súlade telo, myseľ aj duša. Ľudia v živote prechádzajú ťažkými situáciami, ktoré sú pre ne neriešiteľné, nedokážu sa s nimi zmieriť, nedokážu ich prijať s láskou, a vzniká v nich odpor. Niekedy tento odpor trvá dlhšiu dobu, čo ich ale stojí veľké množstvo energie, a často im bráni v tom, aby  sa v živote posunuli ďalej. Mnohí z nich nesú v sebe mnoho takýchto odporov založených na ich skúsenostiach [...]

17 06, 2024

Frekvencie

2024-06-17T14:04:27+02:0017 júna, 2024|Harmonizácia čakier, Hypnotický regres|

Stavy vedomia človeka sa dajú zmerať napríklad EEG, a delia sa do piatich kategórii. Sú to stavy: delta, théta, alfa, beta a gama. Každému stavu prináleží istá frekvencia v Hz. Najhlbším stavom  vedomia je stav delta – je to bezsenný hlboký spánok  s nízkou frekvenciou od 0,1 po ani nie 4 Hz. Za najvyšší merateľný stav vedomia je považovaný stav gama s frekvenciou viac ako  30 Hz. Boli namerané aj frekvencie do 100 [...]

13 06, 2024

Slobodna vôľa

2024-06-13T13:53:15+02:0013 júna, 2024|Hypnotický regres|

Každá duša prijala od „Stvoriteľa“ (Zdroja) dar slobodnej vôle. Keďže máme  slobodnú vôľu, vždy sa môžeme sami rozhodnúť, kam  nasmerujeme energiu svojho vedomia, aké úlohy príjmeme a akým spôsobom chceme vytvárať svoju existenciu, akým spôsobom chceme žiť. Vďaka slobodnej vôli máme v každej životnej situácii na výber, ako zareagujeme na konkrétnej „ stanici“  nášho plánu duše. Máme slobodnú vôľu v danej chvíli konať ako sami chceme, alebo aj [...]

13 06, 2024

Ideme v súlade so svojim plánom duše?

2024-06-13T13:55:57+02:0013 júna, 2024|Hypnotický regres|

Ak ide duša správnou cestou, potom pre nás neustále naši duchovní sprievodcovia vytváraj stále nové a nové príhodné životné situácie, aby sme mohli riešiť úlohy  a napĺňať  vopred zvolenú životnú cestu a plán duše. Slovo synchronicita znamená, že v našich životoch dochádza k záhadným „náhodám“, ktoré sa samozrejme nedejú náhodne, pretože sú vytvorené presne pre nás. Avšak ak sa od svojej naplánovanej životnej cesty vzdialime, ak zídeme z cesty, začíname pociťovať zmätok, dezorientáciu, [...]

12 06, 2024

Dharma (Dharmah) – plán duše, cesta duše….

2024-06-12T20:39:25+02:0012 júna, 2024|Hypnotický regres|

Každý človek sa rodí do inkarnácie sme na Zem, s určitým hlavným plánom duše, ktorý obsahuje najdôležitejšie  životné úlohy. Je ale veľmi dôležité vedieť, že sa pre tento plán rozhodol každý jedinec sám a dobrovoľne. Plán bol zostavený v duchovnom svete na základe skúseností dotyčnej duše, a slúži duši k tomu, aby sa cez konkrétny život (inkarnáciu) posunula vo svojom vývoji o ďalší krok vpred. Podľa tohto hlavného plánu duše vzniká konkrétna cesta duše  [...]

7 06, 2024

Život je ako divadlo…

2024-06-07T10:16:35+02:007 júna, 2024|Hypnotický regres|

Náš reálny svet, sa zdá byť veľmi ďaleko od dokonalosti. Máme pocit, že nešťastia, násilie, choroby a traumatické udalosti sa dejú akosi náhodne, nepredvídateľne a dejú sa neprestajne. Behom sekundy sa môže náš život ocitnúť v troskách. Iba na vesmírnej úrovni  je všetko také, ako má byť – dokonalé. Náš fyzický život je ako javisko, na ktorom sa scenár neustále chaoticky mení. Keď účinkujúci  odídu do  zákulisia, chaos na javisku  sa [...]

7 06, 2024

Z knihy Briana L. Weissa: „Poselství Mistrů“( 2005, ISBN 80-7359-017-4)

2024-06-07T10:08:23+02:007 júna, 2024|Hypnotický regres|

..spomínam si, keď som pred rokmi čítal o Hopioch, pôvodných obyvateľoch Ameriky. Keď u nich v škole žiak nevedel odpoveď na položenú otázku, ostatní študenti sa nehlásili. Bralo by sa to ako hrubé a nezdvorilé chovanie, ktoré by takéhoto žiaka mohlo uviesť do rozpakov a ponížiť. Vôbec nebolo dôležité ohromiť učiteľa svojou vlastnou dokonalosťou a vytiahnuť sa na úkor spolužiaka. Považovalo by sa to za niečo veľmi primitívne. V našich moderných školách „civilizovaného“ západu [...]

7 06, 2024

Detské zneužívanie..

2024-06-07T10:00:11+02:007 júna, 2024|Hypnotický regres|

Tým, že si zvolíte narodiť sa do určitej rodiny, alebo do určitej konštelácie okolností, nevyjadrujete súhlas s tým, že sa podvolíte pohlavnému zneužívaniu. Súhlasili ste proste s absolvovaním určitej lekcie alebo s určitou životnou skúsenosťou. Stále máte slobodnú vôľu v tom, ako bude konkrétna lekcia alebo ponaučenie/skúsenosť vypadať, a rovnako to majú aj ostatní ľudia, ktorí sa rozhodli stráviť s vami tento život. Pohlavné zneužívanie nie je nemenným a vopred daným dôsledkom toho, že ste [...]

7 06, 2024

Slobodná vôľa

2024-06-07T09:51:04+02:007 júna, 2024|Hypnotický regres|

Chcem popísať ukážku slobodnej vôle a plánovania pred „ narodením“ . Kazuistika: George prežil mnoho životov, pre ktoré si  pred narodením vytvoril plány, ale keď sa ocitol v tele, vždy sa nakoniec riadil skôr prianiami ostatných než svojim . George si vždy pred  narodením naplánuje svoj rast, ale akonáhle sa ocitne na zemi, má tendenciu dovoliť ostatným, aby mu diktovali, ako má žiť. Na úrovni duše si teda naplánuje, [...]

6 06, 2024

Bilancovanie života

2024-06-06T09:30:23+02:006 júna, 2024|Hypnotický regres|

Ak existuje súkromné peklo v živote medzi životmi, tak je to chvíľa, kedy duša "tam hore" predstupuje pred súd. Výčitky svedomia, pocit viny a zodpovednosti za chyby v poslednej inkarnácii vníma duša v takej miere, že jej úzkosť zvykne byť obrovská - duša súdi sama seba. Pokiaľ človek žije na zemi, môže si svoje zlé skutky zdôvodniť, alebo zamaskovať, vždy má po ruke veľké množstvo výhovoriek a argumentov. [...]

4 06, 2024

Zbavte sa strachu a otvorte myseľ

2024-06-04T09:13:18+02:004 júna, 2024|Hypnotický regres|

Bariéry, ktoré si okolo seba vytvárame, keď sa cítime ohrození,  sú viac menej bariérami strachu. Máme strach z bolesti, z odmietnutia, samoty a izolovanosti. Máme strach z vlastnej zraniteľnosti, a stále dúfame, že vďaka týmto bariéram to nebudeme vnímať. Týmto všetkým si veľmi ubližujeme, pretože si tým potláčame emócie a prežívania. Stáva sa, že  odmietneme človeka, alebo aj viac ľudí, z kt. máme obavu, a to skôr, ako stihnú oni odmietnuť nás. Pekne im to „ [...]

3 06, 2024

Programy nedôvery a sklamania – možné príčiny

2024-06-03T12:20:40+02:003 júna, 2024|Hypnotický regres|

Ak rodič zneužije  vo svoj prospech dieťa (či už sa obohatí na úkor dieťaťa, alebo hlboko sklame dôveru dieťaťa, alebo zneužije dieťa tým najhrubším spôsobom – intímne) , detská obeť zneužívania stráca vieru, že sa môže spoľahnúť na láskavého, milujúceho  opatrovateľa, a tento pocit sa v dospelosti často vracia. Miesto toho, je táto skutočnosť nahradená inou, kedy dieťa vie, že „zdanlivo dobrý človek“ je rovnako schopný byť zlý, pretože v detstve [...]

3 06, 2024

Životný cyklus

2024-06-03T11:57:36+02:003 júna, 2024|Hypnotický regres|

Naše životy nie so výsledkom náhodných činov a náhodných udalostí. Naše životy sú múdro a starostlivo smerované, aby sme pokročili vo vývoji , a aby sme rozšírili svoje poznanie. Ľudia, ktorí veria na minulé životy, ľudia, ktorí zažili „ zážitok blízky smrti“ vedia, že my, ako dušičky, si svojich rodičov vyberáme. Rodičia sú zvyčajne duše, s ktorými sme prišli do styku behom našich minulých životov. Po celú dobu detstva, mladosti a dospelosti sa [...]

29 05, 2024

Liečba  vnútorného dieťaťa

2024-05-29T12:54:10+02:0029 mája, 2024|Hypnotický regres|

každý jedinec  bol kedysi mladší, než je teraz, a nesie si so sebou zafixované pozostatky predchádzajúcich rokov, ktoré budú za určitých okolností aktivované. Ak nejaká detská bolesť nebola vyliečená, s veľkou pravdepodobnosťou sa vynorí v dospelosti a môže vyprodukovať veľmi veľa nežiadúcich   symptómov, vrátane viny, hanby, depresie, nízkej sebaúcty, či sebadeštruktívneho správania. Keď ľudia prejavujú  prvky detinského správania, akými sú trucovitosť, vzdor, či snaha upútať pozornosť, aktivuje sa u nich vnútorné dieťa. Dôležitým [...]

29 05, 2024

Karma a poučenie

2024-05-29T12:43:28+02:0029 mája, 2024|Hypnotický regres|

Karma je príležitosť k poznaniu, k praktikovaniu lásky a odpustenia. Karma je tiež príležitosť k pokániu, k zmazaniu minulosti, k vyrovnaniu sa s tými, voči ktorým sme sa možno v minulosti zachovali nepekne alebo sme im ublížili. Čo človek zaseje, to aj žne. Každá myšlienka, a každý náš čin má svoje následky. Nesmieme zodpovednosť za svoje činy. Napríklad najistejší spôsob, ako sa po prevtelení stať členom nejakej konkrétnej rasy alebo náboženstva, je ten, že budete proti takýmto [...]

Go to Top