Rodinné konštelácie

Domov/Rodinné konštelácie
10 11, 2021

Puto medzi partnermi

2021-11-10T13:26:46+01:0010 novembra, 2021|Rodinné konštelácie|

Vzťah medzi mužom a ženou vyžaduje, aby muž chcel ženu ako ženu  a aby žena chcela muža ako muža. Metóda rodinných konštelácii hovorí, že ich vzťah sa nikdy nedokáže plne vyvinúť, ak  sa navzájom chcú z iných dôvodov. Ak muž hľadá v žene matku alebo žena hľadá v mužovi otca – takýto vzťah nie je vzťahom dvoch dospelých ľudí. Ľudia, ktorí  naväzujú  partnerské vzťahy v nádeji (vedome, či [...]

8 11, 2021

Dávanie a prijímanie v láske – rovnováha

2021-11-08T11:17:41+01:008 novembra, 2021|Rodinné konštelácie|

V rodinných konšteláciach platí, že ak  je aj  dávanie a prijímanie v intím.    vzťahoch   regulované vzájomnou potrebou rovnováhy, ale k žiadnej zmysluplnej výmene medzi partnermi nedochádza, pokiaľ nie sú obaja ochotní sa zmieriť s občasnou nerovnováhou. Keď v partnerskom vzťahu dosiahneme rovnováhu, môžeme vzťah buď ukončiť, alebo v ňom pokračovať tým, že opätovne dávame a prijímame. Partneri sú si vo svojom vzťahu rovnocenní, napriek tomu, že sú rozdielni [...]

28 10, 2021

Sme súčasťou celku..

2021-10-28T07:58:09+02:0028 októbra, 2021|Rodinné konštelácie|

Konštelácie patria medzi moderné psychoterapeutické metódy, ktoré fungujú na princípe usporiadania systémov, v ktorých žijeme. Každý z nás je súčasťou celku. Cieľom rodinných konštelácii je zmena vzťahov a postojov v systémoch. Podľa B.Hellingera sú metódou na spoznávanie a úpravu skrytých síl, ktoré spoluvytvárajú našu súčasnú životnú situáciu. Ako jedna z mála metód pomáha nielen klientovi, ale aj nasledujúcim generáciám. Všetci sme už aspoň raz v živote zažili, že [...]

13 10, 2021

Rozchod a zmiešaná rodina…

2021-10-13T14:34:17+02:0013 októbra, 2021|Rodinné konštelácie|

Rozchod je vždy veľmi bolestivá skutočnosť. Je potrebné to uznať, a človek by mal byť pripravený  túto bolesť plne precítiť. Inak „uviazne“ a nebude schopný úplne prijať nasledujúci vzťah. Pri rozchode  odumiera niečo ako „sen o spoločnom živote“. Je to bolestivé a človek musí dať priestor bolesti a smútku. Pritom je častou príčinou rozchodu akási „ zapletenosť“ ( rozumej „zapletenosť v systéme“ – konštelačne) – nie vždy je [...]

4 10, 2021

Rodové línie – chybné signály….

2021-10-04T14:04:39+02:004 októbra, 2021|Rodinné konštelácie|

V predchádzajúcom príspevku som okrajovo spomenula, akým spôsobom na nás môžu vplývať osudy predkov. Keby sme chceli použiť porovnanie s rádiom, existovali by dve problematické oblasti. Mohlo by sa stať, že samotné rádio ( prijímač ) je pokazený, preto aj naďalej vysiela narušené a chybné signály. V tomto prípade, by bolo potrebné  opraviť vlastné rádio. Je však ale možné, že poškodené môžu byť programy, signály, ktoré k nám prichádzajú z vysielača ( predok ). [...]

4 10, 2021

Rodinné systémy a opakujúce vzorce správania

2021-10-04T10:01:17+02:004 októbra, 2021|Rodinné konštelácie|

Spojenie medzi rodičom a dieťaťom sa prejavuje ako jeden článok reťazca rodovej karmy, ktorý sa vinie späť v čase. Vaše spojenie s vašou rodinou vám umožňuje narodiť sa do tejto špecifickej rodinnej línie, kde treba dané spojenie pochopiť a rešpektovať. Mnohým ľuďom pripadá absurdné, že činy ich neznámych predkov by mohli nejako súvisieť s tým, čo sa v ich živote deje v súčasnosti. Pri preskúmaní karmy druhých ľudí [...]

4 10, 2021

Rezonancia….

2021-10-04T09:52:31+02:004 októbra, 2021|Rodinné konštelácie|

Trochu o fungovaní rodinných  konštelácii a rezonancii. : Dr. Rupert Sheldrake tvrdí, že na subatomárnej úrovni existujú tzv.morfocké polia, ktoré umožňujú prenášať rezonanciu naprieč času a priestoru. Tieto morfické polia uchovávajú spiemienky a isté vzorce. Môžeme na tieto morfické polia nazerať ako na určitú formu nehmotnej "superinformačnej diaľnice", ktorá uchováva spomienky na všetko, čo sa kedy prihodilo. Táto myšlienka je dôležitá v súvislosti s našimi predkami. Ak tieto [...]

27 09, 2021

Ideálny partner

2021-09-27T09:03:59+02:0027 septembra, 2021|Rodinné konštelácie|

Slovo IDOL pochádza zo starogréčtiny a znamená klamlivý obraz. Slovo IDEÁL znamená dokonalosť, ktorá sa nedá dosiahnuť. IDOL alebo IDEÁL mení váš pohľad na to, čo je alebo nie je možné. Tvoje predstavy o ideálnom živote, o ideálnom partnerovi nič nehovoria o tom, či tvoje predstavy vplývajú na tvoj život naozaj pozitívne. Niekto napríklad túži po naplnení určitých snov v partnerskom živote. Potom mu v živote ide len [...]

27 09, 2021

Rovnováha medzi braním a dávaním…

2021-09-27T08:46:32+02:0027 septembra, 2021|Rodinné konštelácie|

Rovnováha medzi braním a dávaním je predpokladom dobrého partnerstva. Nie každý môže dať všetko a tak isto nie každý môže všetko prijať. K vydarenému partnerstvu patrí tiež to, že človek dáva len toľko, koľko ten druhý môže a je schopný prijať. V konšteláciách často vídavame, že zrovna partner, ktorý akoby viac dáva býva "opúšťaný", prípadne je to paradoxne ON, kto vo vzťahu stráda. Aj takéto situácie v konšteláciách [...]

13 09, 2021

Úryvok z našich konštelácii…

2021-09-13T12:23:26+02:0013 septembra, 2021|Rodinné konštelácie|

Konštelár: Aký problém by si chcela riešiť? Klientka : Myslím, že málo preciťujem veci, chcela by som byť ako ostatný ľudia a vnímať svet viac farebne a citovo. Konštelár: Ok, pre mňa je tvoje zadanie zrozumiteľné. Stalo sa niečo dôležité v tvojej rodine? Boli v rodine nejaké „ťažké osudy“? (ťažké osudy sú úmrtia členov rodiny vo veku do 50 rokov) Klientka: Nie neviem o ničom. Konštelár: Vyber si niekoho za seba [...]

21 07, 2021

Opakujúce sa životné situácie

2021-07-21T12:59:47+02:0021 júla, 2021|Harmonizácia čakier, Koučing, Kraniosakrálna terapia, Rodinné konštelácie|

Začarovaný kruh emocionálne-iracionálnych reakcii.  Každý z nás má o určitej miery sklon vyhýbať sa situáciám, ktoré sú pre nás istým spôsobom nepohodlné či náročné. Začarovaný kruh je akási psychická slučka, do ktorej sa dostaneme vo chvíli, ak sa bránime nejakému pôvodnému zraneniu (napríklad spomienka na nepríjemnú udalosť). Neustále sa motáme  v tomto kruhu zranenia a nikdy sa zo zranenia neuzdravíme, naopak prehlbujeme ho a nanovo prežívame bolesť. Takéto stále sa opakujúce bolesti, alebo [...]

29 06, 2021

Psychoterapia vs. konštelácie

2021-06-29T10:35:31+02:0029 júna, 2021|Rodinné konštelácie|

Rozdiel, medzi psychoterapiou a rodinnými konšteláciami je taký, že psychoterapeuta navštevuje klient pravidelne, svoj problém musí pochopiť, následne možno začať konať, bojovať, alebo naopak  prijať udalosti, atď. Pri rodinných konšteláciách naopak, klient nemusí robiť nič. Pochopí udalosti týkajúce sa jeho problému náhle. Správanie osôb v jeho živote sa stane pre neho zrozumiteľné, pretože pozoruje správanie v kontexte systému.  Človek je vždy súčasťou nejakého systému (rodinného, pracovného, záujmového..) Každý systém má isté [...]

3 05, 2021

Opakujúci sa chybný výber partnera?

2021-05-03T11:31:37+02:003 mája, 2021|Rodinné konštelácie|

Konšteláciami nikdy nie je možné zmeniť okolie, pokiaľ sa človek hlboko vnútri nezmení najskôr  sám. Ak sa spätne pozeráme na svoj život a minulé vzťahy, dokážeme niekedy rozoznať isté vzorce chovania, opakujúce sa situácie alebo rovnaké typy partnerov .. stále takého istého „ druhu“, alebo periodicky sa striedajúce. To sú stopy, ktoré nás môžu doviesť  k hlbšiemu pochopeniu životných hier, ktoré hráme. Tu môžu naši ex-partneri zohrať veľmi dôležitú úlohu [...]

26 03, 2021

Identifikácia – zosnulý súrodenec

2021-03-26T11:27:10+01:0026 marca, 2021|Rodinné konštelácie|

Keď napríklad zomrie malé dieťa, nad rodinu sa vznesie čierny mrak. Neznesiteľný nápor bolesti blokuje ich následný život. Ďalšie, žijúce dieťa ( súrodenec zosnulého dieťaťa) môže začať chodiť po špičkách, aby nejatrilo rany členov rodiny. V snahe vyhnúť  sa bolesti, sa snažia členovia rodiny na zosnulé dieťa nemyslieť, nespomínať naň, dokonca ani nevyslovujú jeho meno. A týmto spôsobom nastáva „ vylúčenie dieťaťa z rodiny“, čo sa ale stáva živnou pôdou aby [...]

Načítať viac článkov
Go to Top