22 11, 2022

Rozvod / rozchod

2022-11-22T12:57:59+01:0022 novembra, 2022|Rodinné konštelácie|

Rozvod je vždy traumatický a bolestný ako pre muža, tak aj pre ženu. Človek vstupuje do manželstva s vidinou šťastnej budúcnosti a množstvom očakávaní, preto je rozvod vždy traumatizujúci. Obe strany si vzájomne vyčítajú, čo sa stalo. Vzdor a hnev, ktorý ich ovláda je často len akousi obranou, aby potlačili bolesť a vnútorný smútok. Často krát vzniká ilúzia, že ak sa príde na príčinu konfliktu, dalo by sa rozvodu zabrániť. Mnoho krát [...]

22 11, 2022

Výmena v partnerských vzťahoch a príčiny konfliktov

2022-11-22T10:52:45+01:0022 novembra, 2022|Rodinné konštelácie|

V partnerskom vzťahu je podstatná oddanosť , a tiež je dôležité, aby si každý z partnerov nastavil svoje vlastné hranice. Šťastné manželstvo je také, kde sa žiadny z partnerov nesnaží ovládnuť toho druhého. Ak sa jeden z partnerov k tomu druhému správa nadradene, je to znakom toho, že v partnerstve chýba úcta a láska. Aby sa manželstvu darilo, je potrebné, aby partneri spolu dokázali pozerať do budúcna. Väčšinou  [...]

22 11, 2022

Pôvodné rodinné systémy manželov

2022-11-22T09:48:09+01:0022 novembra, 2022|Rodinné konštelácie|

Oksana Solodovníková v knihe „Síla rodu – její přijetí“ (2022) krásne popisuje vzťahy muža a ženy v manželstve, spomína časté dôvody nezhôd. Muž a žena pochádzajú z dvoch rôznych rodín. Každý si so sebou prináša svoje vlastné presvedčenia, hodnoty a zvyklosti do spoločnej „novej“ rodiny. Obaja manželia sa snažia predať svoje hodnoty partnerovi a spoločným deťom. Začínajú vznikať konflikty, pretože každý z partnerov má svoje vlastné názory na [...]

15 11, 2022

Prečo sa môže človek cítiť ako obeť?

2022-11-15T10:51:54+01:0015 novembra, 2022|Rodinné konštelácie|

Prečo sa človek cíti ako obeť? Čo sa odohrávalo v rodovom rodinnom systéme, keď v ňom existuje agresor a obeť? Čo nesú obete, a kde sa v nich berie tak veľa utrpenia? Čo v sebe nesú ľudia, ktorí sa k ostatným chovajú agresívne? Čo to znamená? Jedná sa o agresívne chovanie niekoho z predkov v rodovom systéme? Agresor sa môže nachádzať v generácii predkov, o kt. už nemáme [...]

28 10, 2022

Hierarchia duší

2022-10-28T10:48:18+02:0028 októbra, 2022|Rodinné konštelácie|

Hierarchia duší V knihe Oksany Solodovníkovovej  „Síla rodu“ (2022) sa pojednáva o tom, že aj duše majú svoje pravidlá, ktoré sa líšia od našich ustálených rodinných hodnôt. Duša riadi život človeka  na základe hodnôt, o ktorých Bert Hellinger sformuloval tri základné pravidlá: Každý v systéme ( rodinnom) má právo na príslušnosť. Ak rodina niekoho zo svojho rodinného systému vyčlení, povedzme preto, že je darebák, opilec, alebo že má nemanželské dieťa, následky odopretia [...]

28 10, 2022

Príslušnosť k rodine

2022-10-28T10:00:56+02:0028 októbra, 2022|Rodinné konštelácie|

Každý človek počas svojho života pôsobí v mnohých vzťahoch. Bez nich neexistuje život. Najsilnejšie a najpevnejšie sú vzťahy vo vnútri vlastného rodinného systému. V nich sa nachádzajú príčiny úspechu, neúspechu, nešťastí,  chorôb, zdravia iných udalostí. Aj  keď  členovia rodinného systému žijú ďaleko od seba, aj keď spolu nekomunikujú, rodinné puto medzi rodičmi, deťmi, súrodencami, manželmi zostáva stále veľmi silné. Nevyriešené konflikty a úlohy predošlých generácii sa dedia z [...]

18 10, 2022

Čo píšu o metóde rodinných konštelácii…?

2022-10-18T09:55:32+02:0018 októbra, 2022|Rodinné konštelácie|

Metóda rodinných konštelácií (RK) patrí do okruhu rodinných terapií využívaných v psychológii a v psychosomatike,  a známa je pod názvom rodinná systémová terapia. Autorom rodinnej systémovej terapie je psychoanalytik, filozof, básnik, pedagóg Bert Hellinger, ktorý dlhšie obdobie pracoval ako misionár v Južnej Afrike. Stal sa psychoanalytikom a postupne, cez individuálnu a skupinovú terapiu, transakčnú analýzu a hypnoterapeutické postupy, vytvoril vlastnú formu rodinných konštelácií. Rodinné konštelácie (RK) sú hlbokou a účinnou sebapoznávacou metódou, [...]

7 09, 2022

Prerušený pohyb – vnútorné dieťa

2022-09-07T14:21:51+02:007 septembra, 2022|Rodinné konštelácie|

V mnohých rodinách je dieťa veľmi skoro oddelené od matky, napríklad keď musí do nemocnice a matka ho nesie navštevovať. Často krát príde k oddeleniu hneď po pôrode, napríklad, keď sa dieťa narodí príliš skoro a musí do inkubátora. Toto oddelenie dieťa prežíva ako obrovskú bolesť. Dieťa sa potom zmení, pretože bolesť sa často krát premení na hnev alebo zúfalstvo.  Keď je matka naspäť, dieťa ju často krát zo spomienky na bolesť [...]

4 07, 2022

Rast v partnerskom vzťahu…

2022-07-04T12:28:09+02:004 júla, 2022|Rodinné konštelácie|

Čo sme si nevzali (v detstve od rodičov), to nemôžeme dávať ďalej. Má to ďalekosiahle následky pre partnerský vzťah. Mnohí z nás si predstavujú ideálneho partnera, ale s ideálnym partnerom nemôže nik „rásť“. Kto by bol pre mňa ideálny partner? Ľudia si podvedome vyberajú partnera podľa vzoru matky a otca. Takéto vzorce sa nám opakovane ukazujú pri rodinných konšteláciách. Ale čo vznikne z takého partnerského vzťahu?  Každý z [...]

4 07, 2022

„Brať dobré aj zlé“…

2022-07-04T12:22:26+02:004 júla, 2022|Rodinné konštelácie|

V živote existuje niečo, čo bráni prijímaniu. Je to rozlišovanie dobrého a zlého. Existuje predstava, podporovaná istými prúdmi vo verejnej mienke, a to, že naše problémy súvisia s našimi rodičmi. Keby boli naši rodičia lepší, potom by sa nám viac darilo. Je to veľmi zvláštna predstava, pretože k rastu patrí, že sa človek presadzuje proti odporu ( alebo napriek ťažkostiam).  Napriek tomu existuje celkom rozšírená mienka: rastieme tým, [...]

4 07, 2022

Prijímanie a branie s láskou.

2022-07-04T12:13:32+02:004 júla, 2022|Rodinné konštelácie|

My ľudia, máme vnútornú potrebu rovnováhy medzi braním a dávaním. Preto sa niektoré deti pred  prijímaním akoby uzavrú, možno z podvedomého strachu, že prijímané nedokážu oplatiť, takže potom neprijímajú. Neprijímanie je niekedy  sprevádzané útokmi a sťažnosťami na rodičov. Keď sa deti sťažujú na rodičov, potom málo od nich prijímajú, a keďže veľmi málo prijímajú, tak potom aj málo majú. To sa odzrkadlí aj v rodinných konšteláciách, pri pohľade [...]

22 06, 2022

Kto patrí do rodinného systému?

2022-06-22T16:24:59+02:0022 júna, 2022|Rodinné konštelácie|

dieťa, jeho súrodenci, aj nevlastní súrodenci, aj zomrelí súrodenci, mŕtvonarodení... rodičia a ich súrodenci, vrátane náhle zomretých alebo mŕtvo nerodených.. prarodičia, niekedy ja ich súrodenci (niekedy aj ich nevlastní súrodenci).. zriedka aj praprarodičia... členovia rodiny, ktorý mali ťažký osud, ktorým bolo ukrivdené, napríklad pri dedičských konaniach, členovia rodiny, kt. boli vylúčení alebo boli adoptovaní, či mali opatrovníkov, vydedení členovia, neuznaní alebo zabudnutí členovia rodín.... každý, kto uvoľnil miesto [...]

22 06, 2022

Uznanie osobnej viny

2022-06-22T16:04:31+02:0022 júna, 2022|Rodinné konštelácie|

Uznanie osobnej viny ako zdroj sily ...Ak má niekto  nejakú osobnú vinu, potom je táto vina zdrojom jeho sily - ale len pokiaľ si za ňou stojí. Akonáhle  si začnete za svojou vinou stáť, v tej chvíli sa akoby váš pocit viny zmenšil. Pocit viny sa dostavuje hlavne vtedy, ak človek vinu potlačuje  a nechce ju uznať. Kto si za vinou stojí - má silu. Vina sa prejavuje [...]

29 03, 2022

Vlastná „realita“…

2022-03-29T08:42:17+02:0029 marca, 2022|Rodinné konštelácie|

Váš partner má svoju vlastnú realitu... ..treba si uvedomiť, že väčšina partnerstiev je založená na vzájomnom priťahovaní protikladov – ženského a mužského princípu. Teda aj vnímanie reality je diametrálne odlišné. V partnerských vzťahoch neexistuje „ pravá“ a „falošná“ realita. Ak sa chcete dopracovať k nejakému východisku z konfliktu, je potrebné akceptovať realitu druhého, či už emocionálnu alebo racionálnu. Určite ste si všimli, že váš partner má tiež napríklad [...]

29 03, 2022

„Konštelačná komunikácia“

2022-03-29T08:31:45+02:0029 marca, 2022|Rodinné konštelácie|

O komunikácii v partnerských krízach sa už napísalo veľké množstvo kníh. V rodinných konšteláciách sa praktické znalosti z kníh ukazujú na praktickej úrovni. Postavením konštelácie môžeme veľmi názorne pochopiť, čo sa vo vzťahu deje, pretože okrem toho, že to dokážeme pozorovať v konšteláci, dokážeme to aj lepšie uchopiť a prežiť. Teoretické pravidlá tak pre nás začínajú mať akýsi hmatateľný obsah. Chcela by som predstaviť zopár komunikačných pravidiel v [...]

Go to Top