31 08, 2023

Neukončený rozchod.

2023-08-31T12:19:01+02:0031 augusta, 2023|Rodinné konštelácie|

Odhliadnuc od toho, ako sa vzťah s bývalým partnerom rozpadol, aké boli dôvody rozchodu, napriek tomu by mal byť ten vzťah dokončený. Čo znamená „ dokončiť “ vzťah? Je to rozchod bez hnevu, bez kriku, bez pocitu krivdy, pohŕdania a ľahostajnosti. Je to rozchod na ktorý si človek spomína v kľude. Každý bývalý vážny vzťah (aj ak to bol dlhodobý vzťah založený iba na sexe), by mal patriť [...]

30 08, 2023

Nedokončené rozlúčenie so zosnulým.

2023-08-30T12:54:26+02:0030 augusta, 2023|Rodinné konštelácie|

Pokiaľ jeden z rodičov zomrel, a žijúci partner má nového partnera, tento nový partner aj tak nemôže zaujať miesto zosnulého rodiča dieťaťa. Miesto zosnulého rodiča dieťaťu nemôže nahradiť ani adoptívny rodič, ani dedko, ani babka ani strýko.. Tiež ho samozrejme nemôžu nahradiť ani pestúni. Pre zosnulého rodiča sa musí zachovať miesto v rodinnom systéme. Ak by bol zosnulý rodič vylúčený z rodinného systému, potom je veľmi dôležité  poskytnúť mu  miesto ako [...]

23 08, 2023

Tragické udalosti v rodine

2023-08-23T09:00:42+02:0023 augusta, 2023|Rodinné konštelácie|

Ak sa stane v rodine niečo tragické, väčšinou sa stáva, že obeť je spojená s niektorým potomkom z rodinného systému, aby tento potomok prevzal jej rolu obete, a tak sa postaral o to, aby sa na tento čin ( krivdu) nezabudlo. Takto sa potomkovia nevedomky  snažia vykúpiť viny predkov, prípadne preberajú na seba role obetí. Robí sa to v súlade so zákonom systému, ktorý hovorí, že čokoľvek sa v systéme stalo, musí byť systémom uznané [...]

22 08, 2023

Čo je trauma?

2023-08-22T11:23:30+02:0022 augusta, 2023|Rodinné konštelácie|

Prečo v rodinných systémoch prichádza k vylúčeniu osoby? Čo ľudia vytesňujú, čoho sa boja? Nezhody vznikajú v dôsledku porušovania morálnych zásad spoločnosti a rodiny, a ľudia majú tendenciu vylúčiť a vytesniť niečo, čoho sa obávajú, prípadne niekoho alebo niečo nepoznané. Ak sa v osude človeka objaví niečo obtiažne, hľadá východisko. Pre mnohých je východiskom útek, prípadne pasivita. Takéto situáciu vždy zanechajú na človeku stopu a nie len na [...]

21 08, 2023

Vývoj chorôb, psychická trauma – hľadanie riešenia.

2023-08-21T19:54:16+02:0021 augusta, 2023|Rodinné konštelácie|

Pokiaľ sa v rodinnom systéme  niekto odchýli od rádu duše, alebo sa láska vnútorného dieťaťa snaží nevedomým prevzatím osudu odčiniť  niečiu vinu, človek môže ochorieť, alebo sa mu v živote nemusí dariť tak, ako by sám chcel. Uzdravenie je cesta k tomu, čo sa dakedy stratilo alebo zamlčalo, či potlačilo. Choroba veľmi často predstavuje niečo nepoznané, čo v rodinnom systéme dlhodobo nenašlo  uznanie, a tak stratilo svoje miesto v systéme. Choroba a nezdary sú teda [...]

21 08, 2023

Ochorenia a iné problémy vs.rodičia.

2023-08-21T11:21:09+02:0021 augusta, 2023|Rodinné konštelácie|

Hlavnou prekážkou na ceste k šťastnému životu je neochota detí oddeliť sa od  svojich rodičov. Napriek tomu, že má mnoho krát už dospelé dieťa novú rodinu s partnerkou, zostávajú partneri viac v pôvodnej rodine, ako v novej. Pokiaľ chce mať dieťa svoj vlastný  a založiť svoj život a založiť si  vlastnú rodinu, musí sa od rodičov oddeliť. K tomuto oddeleniu  môže dôjsť až po  vnútornom zmierení sa s rodičmi a po prijatí ich osudu. K rodičom potom [...]

17 08, 2023

Pohľady na príčiny problémov…

2023-08-17T13:49:41+02:0017 augusta, 2023|Rodinné konštelácie|

V rodinných konšteláciách sa pozeráme na problémy trochu z iného pohľadu. Napríklad pri zdravotných problémoch (musím podotknúť, že metóda rodinných konštelácii nenahrádza lekársku starostlivosť) sa v konštelačnej metóde pozeráme na to, čo sa deje medzi pacientom a pôvodnou rodinou, prípadne celým rodom. V metóde rodinných konštelácii je viditeľné akú až moc a silu ma rodový systém. Tá istá sila nám zároveň umožňuje nájsť prostredníctvom ochorenia riešenie pre pacienta [...]

17 08, 2023

Láska vnútorného dieťaťa

2023-08-17T13:40:03+02:0017 augusta, 2023|Rodinné konštelácie|

V človeku prebieha neustále veľa nevedomých procesov. Niekedy má človek aj dojem, že sa niečo v ňom deje, ale nevie to  pomenovať, ani pochopiť. Ak v rodinnom systéme napríklad predčasne niekto zomrel, potom sa môže u niektorých členov rodiny objaviť podvedomá túžba odísť za zosnulým príbuzným. Podobné psychologické pocity prebiehajú aj v dieťati, pokiaľ je napríklad jeden z rodičov ťažko chorý, dieťa  miluje svojho rodiča celou bytosťou, každou jednou svojou bunkou, a rodič je [...]

14 08, 2023

Odsúdenie, vytesnenie…

2023-08-14T13:47:33+02:0014 augusta, 2023|Rodinné konštelácie|

Všetko, čo v živote človek odsudzuje, s čím nesúhlasí má pôvod v jeho rodine. Každá rodina má svoje vlastné témy a príbehy, ktoré odsudzuje. To, čo  odsudzujeme, sa zo života vylučuje. Odsudzujeme druhých, pretože ich považujeme za vinníkov, považujeme ich za nesprávnych ľudí, a seba považujeme za správnych. To, čo odsudzujeme,  odmietane a vlastne to nechceme vidieť. Čo všetko z nášho rodinného systému  na nás pôsobí a ovplyvňuje naše myšlienky, konanie a osud? Môžu to byť rôzne [...]

13 08, 2023

Pôvod ochorení 1

2023-08-13T19:15:26+02:0013 augusta, 2023|Rodinné konštelácie|

Čo je to choroba? Odkiaľ sa berie? Prečo vôbec vyniká? Takéto otázky si kladie určite každý, kto sa prvý krát stretne so závažným ochorením. Choroba je patologický proces v organizme, v ktorého dôsledku dochádza k nežiadúcim zmenám v jednotlivých orgánoch, tkanivách, a to spôsobuje nepríjemné subjektívne pocity bolesti, niekedy až smrť. Prečo pri  rovnakej diagnóze  u jedného pacienta dochádza k ústupu a vymiznutiu príznakov a u druhého sa stav zhoršuje? Čo stojí za uzdravením človeka? Čo stojí za [...]

13 08, 2023

Pôvod ochorení 2

2023-08-13T19:14:03+02:0013 augusta, 2023|Rodinné konštelácie|

Náš psychický stav závisí na tom,  ako vnímame životné udalosti, a ako reagujeme v mnohých  životných situáciách. Záleží tiež na získaných a nespracovaných psychických traumách alebo spomienkach. Odkiaľ pochádza vnímanie reality človekom? Opäť je odpoveď v jeho rodinnom systéme. Všetky informácie sa  prenášajú na energetickej úrovni rodového poľa, na úrovniach duše a nevedomia. Napriek  tomu, že si potomkovia nedokážu vybaviť žiadne spomienky, napriek tomu, tieto informácie existujú. Ochorenia a ich príznaky predstavujú pokus tela [...]

12 07, 2023

Energie, REIKI,  rodinné systemické konštelácie a trochu fyziky 😊

2023-07-12T09:30:14+02:0012 júla, 2023|Rodinné konštelácie|

Barbara Ann Brennan ( „Ruce světla“, 1987) „Rupert Sheldrake vo svojej knihe „ Nová veda života“ ponúka myšlienku, že všetky systémy  sú regulované nie len energetickými a materiálnymi faktormi, ale tiež neviditeľnými organizovanými poliami. Tieto polia sú kauzálne, pretože slúžia ako odtisk   pre formu správania. Nemajú energiu v normálnom zmysle tohto slova, keďže ich účinok presahuje bariéry času a priestoru platné pre energiu. To znamená, že ich účinok [...]

20 06, 2023

Nik nemôže byť vylúčený.

2023-06-20T12:49:21+02:0020 júna, 2023|Rodinné konštelácie|

Jeden z princípov rodinných konštelácii hovorí, že každý človek má právo na príslušnosť k svojmu rodinnému systému. Všetci naši predkovia, rodičia, bývalí partneri, naši rodičia, prarodičia, milenci majú právo patriť do nášho rodinného systému bez ohľadu, čo si o nich myslíme. Pokiaľ niekomu upierame právo na príslušnosť, považujeme ho  za zlého alebo s ním prestaneme komunikovať, je tento človek vylúčený z rodinného systému. Vylúčení ľudia sú presne tí [...]

20 06, 2023

Sústredíte sa na problém, alebo na riešenie?

2023-06-20T11:57:44+02:0020 júna, 2023|Koučing, Rodinné konštelácie|

Jeden múdry muž,  rozprával pred publikom anekdotu. Všetci poslucháči sa nahlas rozosmiali. Po niekoľkých minútach povedal ľuďom opäť  tú istú anekdotu. Usmialo sa iba pár ľudí. Muž zopakoval rovnaký vtip po tretí raz, ale nikto sa už nesmial. Múdry muž sa pousmial a povedal: „Nemôžete sa stále smiať rovnakému vtipu. Prečo si teda dovoľujete neustále plakať stále kvôli tomu istému dôvodu?“ (O. Solodovnikovova v knihe „Síla rodu v nás“.)

20 06, 2023

Čo nazývame ťažkým osudom?

2023-06-20T08:47:59+02:0020 júna, 2023|Rodinné konštelácie|

O ťažkých osudoch môžeme hovoriť, pokiaľ sa v našom rodinnom systéme objavila včasná smrť ( za včasnú smrť označujeme smrť osoby mladšej ako 50 rokov), úrazy, traumy, strata rodičov v rannom veku, vážne ochorenia, znásilnenia, zneužitia, deportácie, emigrácie. Mŕtvi nepotrebujú našu ľútosť, oni potrebujú naše prijatie ich osudu, potrebujú našu úctu. Nie je našou úlohou súdiť. Pri prvom stretnutí klienta s konštelačnou technikou nastúpi prekvapenie, nadšenie, akýsi náhľad [...]

Go to Top