Rodinné konštelácie

Domov/Rodinné konštelácie
18 06, 2020

Postup pri riešení vášho problému….

2020-06-18T12:08:48+02:0018 júna, 2020|Rodinné konštelácie|

Konštelár vyzve osobu, ktorá má záujem riešiť svoj problém, aby si vedľa neho sadol. Spýta sa aký problém chce záujemca riešiť, ale žiada iba základné informácie. Nie je to ako na psychoterapii, kde klient podrobne o probléme rozpráva. Spravidla je až nežiadúce, aby konštelár vedel podrobnosti, pretože to môže skresliť jeho pohľad na konšteláciu. ( Je to logické, pretože by mal problém podaný iba z jednaj strany, z jedného pohľadu, a keby [...]

16 06, 2020

Psychoterapeutická fenomenológia

2020-06-16T11:11:48+02:0016 júna, 2020|Rodinné konštelácie|

Pri vytváraní „náhradnej rodiny“ si klient vyberá z okolitých členov skupiny dobrovoľníkov, ktorí  budú zastupovať jeho a aj významných členov jeho rodiny ( otca, matku, súrodencov, partnerov..). Potom ich priestorovo rozostaví tak, aby boli v určitom vzťahu. Týmto postupom výjde na svetlo niečo, čo ho prekvapí. To znamená, že počas rozostavovania bol v styku s určitým poznaním, o ktorom dovtedy  nevedel. Druhou stránkou je, že akonáhle rozostaví náhradníkov, začínajú sa cítiť ako  osoby, [...]

23 01, 2020

Vzťahové klietky

2020-01-23T11:16:30+01:0023 januára, 2020|Rodinné konštelácie|

Srdce v klietke Pokiaľ partneri pri rozchode nedajú priestor a výraz všetkému, čo medzi nimi bolo, nebolo a je – ako negatívnemu, tak aj pozitívnemu – môže časť citu zostať u predošlého partnera a blokovať tým nového partnera, alebo to môže mať negatívny vplyv na nasledujúci vzťah. Existujú  tri „klietky“ – tri komplexy nedoriešených, neukončených pocitov, ktoré  majú schopnosť uzatvoriť naše srdce pred čímkoľvek novým. Čierna klietka Čokoľvek je medzi nami  nedokončené alebo [...]

13 01, 2020

Kolektívne svedomie

2020-01-13T14:39:30+01:0013 januára, 2020|Rodinné konštelácie|

..Kolektívne svedomie nepatrí  jednotlivým osobám. Preto ho aj necítime. Patrí ku kolektívu, teda v prvom rade k rodine,  okrem toho k rodu, atď. Ak je osobné svedomie niečo ako „ rovnovážny orgán“ jednotlivca, potom je kolektívne svedomie niečo ako „ rovnovážnym orgánom skupiny, systému. ...Kolektívne svedomie bdie nad tým, aby nebol nikto vylúčený zo skupiny. Každý, kto do nej niekedy patril ( patria sem aj mŕtve nenarodené deti), tam patria navždy... [...]

2 09, 2019

2019-09-02T10:24:00+02:002 septembra, 2019|Rodinné konštelácie|

Rodinnou systemickou terapiou sa snažíme odhaliť, či nie je klient „zapletený“ do osudu niektorého z členov širšej rodiny. Toto „zapletenie“ je možné odhaliť pri postavení rodinného systému. Až keď  je „zaletenie“ evidentné, je možné sa z neho vymaniť. Zapletenie znamená, že niekto z rodiny nevedome prevezme osud niektorého predka, a ten následne „ prežíva“. Ak napríklad v niektorej rodine  dali preč dieťa – čo sa mohlo stať v predošlej generácii, môže sa stať, že [...]

6 08, 2019

Láska k skutočnosti.

2019-08-06T12:02:17+02:006 augusta, 2019|Rodinné konštelácie|

Rodinné konštelácie sú „službou reality“.  Rodičovská láska voči deťom a prijatie rodičov  - to je večná téma. Niektorí  roky, dokonca desaťročia pracovali na svojom detstve, aby vyliečili svoje rany, aby prekonali svoju bolesť alebo aby sa zbavili svojej rodiny.  V rodinných konšteláciách stojí človek pred zástupcom svojho otca, pozerá sa mu do očí a hovorí: „Ty si môj pravý otec, a ja som tvoj syn ( dcéra). Možno ešte dodá: „ Si [...]

29 05, 2019

Čo by bolo vhodne, aby účastník seminára vedieť?

2019-05-29T11:30:29+02:0029 mája, 2019|Rodinné konštelácie|

Mali rodičia dôležité vzťahy pred manželstvom? Boli v rodine spontánne potraty, interupcie alebo mŕtvo narodené deti? Boli nejaké adopcie alebo pestúnske starostlivosti? Boli v rodine nejaké skoré úmrtia? (Skoré znamená – úmrtia mladších ľudí ako 50 ročných?) Boli v rodine nejaké psychické problémy? Boli v rodine nejaké vážne nehody alebo samovraždy? Venuje sa niekto v rodine riskantným, adrenalínovým činnostiam? Bol niekto v rodine vylúčený, čiernou ovcou? Bojoval niekto vo vojne alebo bol niekto partizán? [...]

28 05, 2019

Čo sa deje pri postavení konštelácie?

2019-05-28T17:51:53+02:0028 mája, 2019|Rodinné konštelácie|

Priebeh rodinnej konštelácie Klient na začiatku veľmi krátko popíše svoj problém ( nezachádza sa do konkrétností). Následne si z účastníkov vyberie toho, kto bude zastupovať jeho a dotknutých členov rodiny. Rozostaví ich tak, ako on vníma súčasný rodinný stav. Tým sa vytvorí trojrozmerný obraz jeho pohľadu a vnímania rodinného systému. Zástupcovia začnú pociťovať emócie a pocity reálnych ľudí klientovej rodiny. Vďaka ich pocitom a prejavom je možné v [...]

28 05, 2019

Čo všetko je možné riešiť rodinnými konšteláciami ?

2019-05-28T17:47:17+02:0028 mája, 2019|Rodinné konštelácie|

• Osobné ciele • Komunikáciu v rodine • Rodinné vzťahy • Pracovné vzťahy • Rodinná hierarchia • Postavenie muža a ženy v rodinnom systéme • Práca – kolektív – financie • Kariéra, rozvoj, ciele • Silné a slabé stránky osobnosti, strachy...

15 04, 2019

Láska sa môže rozvíjať iba v rámci určitého rádu – poradia .

2019-05-20T11:57:32+02:0015 apríla, 2019|Rodinné konštelácie|

V "Rodinných konšteláciách" je podstatný  každý, kto patrí do rodinného  systému a je uznávaný spôsobom zodpovedajúcim jeho postaveniu. Napríklad prvá žena, druhá žena, deti z predchádzajúceho vzťahu. Iba ak   sa všetci uznávajú ako súčasť systému, môže  sa napríklad úspešne  zahájiť tretí vzťah. V rodinných konšteláciách je v láske je pevné poradie. Prvá je láska medzi mužom a ženou. Tá je základom rodiny, a to medzi prvým mužom a [...]

4 04, 2019

Láska medzi partnermi

2019-05-20T12:06:07+02:004 apríla, 2019|Rodinné konštelácie|

V rodinných konšteláciách sa mnoho krát rieši  láska medzi partnermi. Láska medzi partnermi od oboch vyžaduje, aby sa zriekli svojej prvej a najdôležitejšej lásky, to je lásky k svojim rodičom. Chlapec sa môže stať mužom a dať svoju lásku žene, až potom, ako sa stane nezávislým na matke. Dievča sa môže stať ženou a dať svoju lásku mužovi, až keď sa stane nezávislou na otcovi.  Nutným predpokladom úspešného  [...]

4 04, 2019

Partnerstvo a sexualita

2019-05-20T12:11:22+02:004 apríla, 2019|Rodinné konštelácie|

V rodinných konšteláciách sa často krát riešia aj problémy, akými sú sexuálne strádanie, sexuálny chlad, zmenšená túžba po partnerovi...atď.  Sexuálny akt je tým najdôležitejším ľudským aktom. Žiadny iný akt nie je vo väčšom súlade s rádom života a hojnosti, žiadny iný akt nevyjadruje lepšie spolunáležitosť so svetom. Často podceňujeme telo, ako by to bolo to, čo vykonávame zo sexuálnej túžby a akoby to malo menšiu hodnotu ako to, [...]

6 03, 2019

VINA – NEVINA

2019-05-20T12:15:13+02:006 marca, 2019|Rodinné konštelácie|

Dynamiky v rodinných konšteláciách nám odkryjú skryté problémy rodinných systémov. Vina a nevina vo vzťahoch....na začiatku medziľudských vzťahov stojí dávanie a branie- to isté stojí na počiatku nášho vnímania viny a neviny. Pretože kto dáva, má tiež nárok...a kto berie, cíti sa zaviazaný. Keď od ostatných niečo dostaneme, nech je to aj akokoľvek krásne, strácame svoju nezávislosť a nevinu. Pretože keď vezmeme, cítime sa voči dávajúcemu zaviazaný. ... [...]

25 02, 2019

„Postrádanie“

2019-05-20T12:18:14+02:0025 februára, 2019|Rodinné konštelácie|

Veľmi dobre viditľné  v rodinných konšteláciách sú dynamiky, ktoré  jednoznačne ukazujú, že klient v detstve napríklad  citovo strádal. Ak v detstve vznikol akýkoľvek nedostatok ohľadne našich rodičov, ak chýbal jeden z rodičov, má to na nás následky v ďalších rokoch, ..ak nám teda u partnera niečo chýba, je vhodné skúmať vlastné pocity, čo presne nám chýba? Chýba nám sex, telesné dotyky, objatie, nežnosť, fyzická blízkosť?? Ako to vlastne [...]

3 02, 2019

Postavenie rodinného systému

2019-05-20T12:20:33+02:003 februára, 2019|Rodinné konštelácie|

Rodinné konštelácie sa začínajú tým, že klient " zadá" svoj problém, alebo problém, v ktorom by malo nastať zlepšenie. Konštelár ho požiada, aby zo zúčastnených ostatných klientov vybral osobu, ktorá bude predstavovať jeho samého a požiada ho o vybranie ďalších osôb, kt. budú predstavovať ďalšie osoby súvisiace s problémom. Pri zadávaní problému sa konštelár nepýta na podrobnosti, problém stačí popísať jednou - dvoma vetami. Zvláštnosťou týchto systémov je, [...]

Načítať viac článkov