28 03, 2023

Vďačnosť..

2023-03-28T10:42:50+02:0028 marca, 2023|Harmonizácia čakier, Koučing, Kraniosakrálna terapia, Rodinné konštelácie|

https://www.facebook.com/reel/666946851867193?s=yWDuG2&fs=e Vďačnosť je tá najsilnejšia frekvencia zo škály našich pocitov. To, čomu sa brániš, to pretrváva, ale to, na čo sa pozeráš s vďačnosťou, prestáva mať nad tebou moc. Spomínaním na „minulé krivdy“ zotrvávame v minulosti, ktorú navyše nedokážeme zmeniť. Oberá nás to o energiu. Tým, že sa neustále vraciame do minulosti, nedokážeme žiť v prítomnosti. Je dôležité zostať vďačný, počas pošmyknutí a tragédii za prežitú skúsenosť, pretože [...]

14 02, 2023

Rovnocenná výmena

2023-02-14T14:48:09+01:0014 februára, 2023|Rodinné konštelácie|

V partnerskom vzťahu je najdôležitejšia oddanosť, no rovnako dôležité a potrebné je aj nastavenie hraníc každého z nich. Šťastie v partnerstve dosiahne pár, pokiaľ sa žiadny z nich nesnaží ovládnuť toho druhého. Ak sa jeden z partnerov správa voči druhému nadradene, je to neklamné znamenie, že medzi nimi neexistuje vzájomná úcta. Šťastie, je totiž založené na vzájomnej úcte  a rovnocennosti. Aby sa vzťah ďalej vyvíjal  zdarne, potrebuje niečo viac. Tým „viac“ zvykne byť narodenie potomka, [...]

14 02, 2023

Pôvodné rodinné systémy partnerov

2023-02-14T07:46:52+01:0014 februára, 2023|Rodinné konštelácie|

Carl Whitaker sa domnieva, že manželstvo nie je udalosť medzi dvoma ľuďmi, ale medzi dvoma rodinami (O. Solodovnikovova, Sila rodu, 2022, s. 85) . Človek sa snaží odovzdať rodinné hodnoty partnerovi a deťom. Začínajú vznikať konflikty, pretože každý z partnerov má svoje vlastné názory na život a teda sa pokúša hájiť svoju pravdu. Rodinné vzťahy môžu byť ohrozené, pokiaľ sa jeden z manželov začne správať ako keby mal [...]

13 02, 2023

Partneri

2023-02-13T13:52:14+01:0013 februára, 2023|Rodinné konštelácie|

Partneri spojujú vzájomné životy, aby založili rodinu. Plánujú a snívajú o spoločnej budúcnosti. Prečo medzi nimi  vznikajú konflikty? Prečo majú niektoré deti z dobrých rodín niekedy ťažké osudy? Prečo je tak náročné vyriešiť rodinné konflikty? Prečo je tak ťažké, aby sa dvaja dospelí ľudia dohodli na nejakom pozitívnom riešení? Rodičia sú pre dieťa prvými z jeho rodu, s ktorými je spojené. V partnerskom vzťahu veľmi záleží na tom, čo sa stalo v rodine, z ktorej  pochádzame. [...]

7 02, 2023

Ľútosť, obetavosť a utrpenie…

2023-02-07T08:34:55+01:007 februára, 2023|Rodinné konštelácie|

Prečo je pre ľudí ťažké vzdať sa úlohy obete? Nie je ťažké žiť s neustálym utrpením?  Keď si pozorne všimneme túto dynamiku,  ukáže sa nám, že utrpenie  predstavuje pre obeť zvláštny spôsob života. Utrpenie je pre nich akýmsi zvykom, dáva ich životu zmysel, utrpením pútajú na seba pozornosť, súcit a lásku.  Utrpenie človeka istým spôsobom povznáša na inú pozíciu.  Tým, že trpí, môže nadobudnúť dojem, že je lepší, ako ostatní, [...]

2 02, 2023

Prevzatie pocitu viny

2023-02-02T11:13:35+01:002 februára, 2023|Rodinné konštelácie|

Pocit viny   - prevzatie V živote nastanú situácie, kedy človek z nedbalosti  alebo priamo s úmyslom, spôsobil ujmu alebo niekomu ublížil. V takomto prípade, ak človek pocíti vinu a prizná si ju, takýto pocit viny dokáže byť zdrojom sily – nazývame ho aj primárnym pocitom. Ak pocit viny človek vytesní, a dokazuje iným (  z veľkej miery hlavne sebe), že s udalosťou nemá nič spoločné,  takáto emócia vytvára v človeku akýsi pocit nepohody a oslabuje. Každý z nás si [...]

24 01, 2023

Ako dochádza k vytesneniu negatívnych pocitov?

2023-01-24T14:28:45+01:0024 januára, 2023|Rodinné konštelácie|

V minulosti veľa rodičov učilo svoje deti, aby neprejavovali svoje emócie, aby negatívne emócie potlačovali. Dnes už má čím ďalej, tým viac rodičov vo výchove svojich detí  rešpektujúci prístup . Žiaľ výchova detí sa v minulosti uberala iným smerom, a aj dnes mnoho ľudí zvykne svoje negatívne emócie ignorovať, popierať alebo potlačovať. Avšak čím viac človek popiera a potlačuje negatívne emócie, tým závažnejšie sú dôsledky pre jeho zdravie [...]

12 01, 2023

Prerušená väzba  dieťaťa k rodičom

2023-01-12T13:32:50+01:0012 januára, 2023|Rodinné konštelácie|

Jedným z dôvodov, prečo sa dieťa v dospelosti nedokáže odpútať od rodičov, môže byť strata väzby dieťaťa a rodiča v detstve. Rodičia sú pre dieťa životne dôležití, jednak tým, že mu dajú život a prvé mesiace- roky zabezpečujú dieťaťu základné životné potreby, akými sú:  strava, bezpečie, ochrana, láska..pozornosť...atď.  Existuje  niekoľko situácii, ktoré môžu viesť k strate väzby medzi dieťaťom a rodičom. Dočasné odlúčenie dieťaťa v rannom detstve od matky alebo otca – vzniká prerušenie prúdenia lásky. [...]

12 01, 2023

Obava rodičov – kazuistika

2023-01-12T11:56:28+01:0012 januára, 2023|Rodinné konštelácie|

Zinu znepokojovali obavy o život jej detí. Neustále sa bála o svojho syna (26 ) a dcéru (22).  Jej syn mal autonehodu, pri ktorej si zlomil ruku. Venoval sa horolezectvu, a pri páde z výšky si zlomil nohu. Dcéra sa opakovane dostávala do nepríjemných situácii, z ktorých ako zázrakom vyviazla bez následkov. Čo sa v skutočnosti ukázalo? Zina bola spojená so svojou babičkou z matkinej strany, ktorá zomrela v mladom veku, keď Zinina matka mala len tri [...]

11 01, 2023

Dobrovoľnosť vs. konštelácie ( terapia)

2023-01-11T09:48:48+01:0011 januára, 2023|Rodinné konštelácie|

Ak sa človek nachádza v ťažkom životnom období, v rodinných konšteláciách platí to isté ako pri psychol. terapiách -  človek sám musí cítiť potrebu riešiť svoj problém. Mávame prípady, kedy napríklad príde klient "riešiť" svoju životnú situáciu skôr na "pokyn" ( radu) okolia alebo rodinných príslušníkov, a nie z vlastnej potreby. V  takýchto prípadoch to konštelár cíti, a konštelácia mnoho krát stagnuje - nemá to tú správnu " [...]

11 01, 2023

Vzťahy-rodina-spolupatričnosť.

2023-01-11T09:08:11+01:0011 januára, 2023|Rodinné konštelácie|

Väčšina ľudí túži po rodinnom šťastí, ale bohužiaľ nie každému sa to podarí dosiahnuť. Čo je príčinou rodinných konfliktov? Prečo má veľa párov každým rokom stále viac vzájomných požiadaviek, nezhôd a sporov? Prečo niektoré rodiny doslova prenasledujú ochorenia alebo tragické udalosti? Prečo niektoré generácie prenasledujú závislosti? Existuje z takýchto situácii východisko? Odpovede sú často skryté v našich rodinných systémoch, ktoré vyjdu na svetlo sveta v metóde rodinných konštelácii. [...]

22 11, 2022

Rozvod / rozchod

2022-11-22T12:57:59+01:0022 novembra, 2022|Rodinné konštelácie|

Rozvod je vždy traumatický a bolestný ako pre muža, tak aj pre ženu. Človek vstupuje do manželstva s vidinou šťastnej budúcnosti a množstvom očakávaní, preto je rozvod vždy traumatizujúci. Obe strany si vzájomne vyčítajú, čo sa stalo. Vzdor a hnev, ktorý ich ovláda je často len akousi obranou, aby potlačili bolesť a vnútorný smútok. Často krát vzniká ilúzia, že ak sa príde na príčinu konfliktu, dalo by sa rozvodu zabrániť. Mnoho krát [...]

22 11, 2022

Výmena v partnerských vzťahoch a príčiny konfliktov

2022-11-22T10:52:45+01:0022 novembra, 2022|Rodinné konštelácie|

V partnerskom vzťahu je podstatná oddanosť , a tiež je dôležité, aby si každý z partnerov nastavil svoje vlastné hranice. Šťastné manželstvo je také, kde sa žiadny z partnerov nesnaží ovládnuť toho druhého. Ak sa jeden z partnerov k tomu druhému správa nadradene, je to znakom toho, že v partnerstve chýba úcta a láska. Aby sa manželstvu darilo, je potrebné, aby partneri spolu dokázali pozerať do budúcna. Väčšinou  [...]

22 11, 2022

Pôvodné rodinné systémy manželov

2022-11-22T09:48:09+01:0022 novembra, 2022|Rodinné konštelácie|

Oksana Solodovníková v knihe „Síla rodu – její přijetí“ (2022) krásne popisuje vzťahy muža a ženy v manželstve, spomína časté dôvody nezhôd. Muž a žena pochádzajú z dvoch rôznych rodín. Každý si so sebou prináša svoje vlastné presvedčenia, hodnoty a zvyklosti do spoločnej „novej“ rodiny. Obaja manželia sa snažia predať svoje hodnoty partnerovi a spoločným deťom. Začínajú vznikať konflikty, pretože každý z partnerov má svoje vlastné názory na [...]

15 11, 2022

Prečo sa môže človek cítiť ako obeť?

2022-11-15T10:51:54+01:0015 novembra, 2022|Rodinné konštelácie|

Prečo sa človek cíti ako obeť? Čo sa odohrávalo v rodovom rodinnom systéme, keď v ňom existuje agresor a obeť? Čo nesú obete, a kde sa v nich berie tak veľa utrpenia? Čo v sebe nesú ľudia, ktorí sa k ostatným chovajú agresívne? Čo to znamená? Jedná sa o agresívne chovanie niekoho z predkov v rodovom systéme? Agresor sa môže nachádzať v generácii predkov, o kt. už nemáme [...]

Go to Top