4 07, 2022

Rast v partnerskom vzťahu…

2022-07-04T12:28:09+02:004 júla, 2022|Rodinné konštelácie|

Čo sme si nevzali (v detstve od rodičov), to nemôžeme dávať ďalej. Má to ďalekosiahle následky pre partnerský vzťah. Mnohí z nás si predstavujú ideálneho partnera, ale s ideálnym partnerom nemôže nik „rásť“. Kto by bol pre mňa ideálny partner? Ľudia si podvedome vyberajú partnera podľa vzoru matky a otca. Takéto vzorce sa nám opakovane ukazujú pri rodinných konšteláciách. Ale čo vznikne z takého partnerského vzťahu?  Každý z [...]

4 07, 2022

„Brať dobré aj zlé“…

2022-07-04T12:22:26+02:004 júla, 2022|Rodinné konštelácie|

V živote existuje niečo, čo bráni prijímaniu. Je to rozlišovanie dobrého a zlého. Existuje predstava, podporovaná istými prúdmi vo verejnej mienke, a to, že naše problémy súvisia s našimi rodičmi. Keby boli naši rodičia lepší, potom by sa nám viac darilo. Je to veľmi zvláštna predstava, pretože k rastu patrí, že sa človek presadzuje proti odporu ( alebo napriek ťažkostiam).  Napriek tomu existuje celkom rozšírená mienka: rastieme tým, [...]

4 07, 2022

Prijímanie a branie s láskou.

2022-07-04T12:13:32+02:004 júla, 2022|Rodinné konštelácie|

My ľudia, máme vnútornú potrebu rovnováhy medzi braním a dávaním. Preto sa niektoré deti pred  prijímaním akoby uzavrú, možno z podvedomého strachu, že prijímané nedokážu oplatiť, takže potom neprijímajú. Neprijímanie je niekedy  sprevádzané útokmi a sťažnosťami na rodičov. Keď sa deti sťažujú na rodičov, potom málo od nich prijímajú, a keďže veľmi málo prijímajú, tak potom aj málo majú. To sa odzrkadlí aj v rodinných konšteláciách, pri pohľade [...]

22 06, 2022

Kto patrí do rodinného systému?

2022-06-22T16:24:59+02:0022 júna, 2022|Rodinné konštelácie|

dieťa, jeho súrodenci, aj nevlastní súrodenci, aj zomrelí súrodenci, mŕtvonarodení... rodičia a ich súrodenci, vrátane náhle zomretých alebo mŕtvo nerodených.. prarodičia, niekedy ja ich súrodenci (niekedy aj ich nevlastní súrodenci).. zriedka aj praprarodičia... členovia rodiny, ktorý mali ťažký osud, ktorým bolo ukrivdené, napríklad pri dedičských konaniach, členovia rodiny, kt. boli vylúčení alebo boli adoptovaní, či mali opatrovníkov, vydedení členovia, neuznaní alebo zabudnutí členovia rodín.... každý, kto uvoľnil miesto [...]

22 06, 2022

Uznanie osobnej viny

2022-06-22T16:04:31+02:0022 júna, 2022|Rodinné konštelácie|

Uznanie osobnej viny ako zdroj sily ...Ak má niekto  nejakú osobnú vinu, potom je táto vina zdrojom jeho sily - ale len pokiaľ si za ňou stojí. Akonáhle  si začnete za svojou vinou stáť, v tej chvíli sa akoby váš pocit viny zmenšil. Pocit viny sa dostavuje hlavne vtedy, ak človek vinu potlačuje  a nechce ju uznať. Kto si za vinou stojí - má silu. Vina sa prejavuje [...]

29 03, 2022

Vlastná „realita“…

2022-03-29T08:42:17+02:0029 marca, 2022|Rodinné konštelácie|

Váš partner má svoju vlastnú realitu... ..treba si uvedomiť, že väčšina partnerstiev je založená na vzájomnom priťahovaní protikladov – ženského a mužského princípu. Teda aj vnímanie reality je diametrálne odlišné. V partnerských vzťahoch neexistuje „ pravá“ a „falošná“ realita. Ak sa chcete dopracovať k nejakému východisku z konfliktu, je potrebné akceptovať realitu druhého, či už emocionálnu alebo racionálnu. Určite ste si všimli, že váš partner má tiež napríklad [...]

29 03, 2022

„Konštelačná komunikácia“

2022-03-29T08:31:45+02:0029 marca, 2022|Rodinné konštelácie|

O komunikácii v partnerských krízach sa už napísalo veľké množstvo kníh. V rodinných konšteláciách sa praktické znalosti z kníh ukazujú na praktickej úrovni. Postavením konštelácie môžeme veľmi názorne pochopiť, čo sa vo vzťahu deje, pretože okrem toho, že to dokážeme pozorovať v konšteláci, dokážeme to aj lepšie uchopiť a prežiť. Teoretické pravidlá tak pre nás začínajú mať akýsi hmatateľný obsah. Chcela by som predstaviť zopár komunikačných pravidiel v [...]

16 03, 2022

Láska – závislosť

2022-03-16T13:26:54+01:0016 marca, 2022|Nezaradené, Rodinné konštelácie|

V rodinných konšteláciách sa nám mnoho krát stáva, že príde klient so žiadosťou zlepšiť partnerský vzťah. Keďže konštelácie nie sú psychoanalýza, ale systemický pohľad na situáciu rodiny, nie je potrebné sa pýtať klienta na konkrétne udalosti v partnerstve. Dôležité je, ak konštelárovi povie aspoň základný údaj, „čo“ chce zlepšiť v partnerskom vzťahu. Komunikáciu? Financie? Intimitu? Neveru? Chce prípadne „vidieť“, čo sa v partnerstve deje? Mnoho krát si muž [...]

10 03, 2022

BOLESť – ROZCHOD – ROZVOD

2022-03-10T10:02:06+01:0010 marca, 2022|Rodinné konštelácie|

Keď v medziľudských vzťahoch vedie vinníkova vina k rozchodu, považujeme vinníka za slobodného a nezávislého. Ak by ale tento zraňujúci čin  nevykonal, musel by napríklad chradnúť (psychicky), a tak by mal nárok  a právo hnevať sa na toho druhého. Vinník sa často snaží vykúpiť si rozchod tým, že pred rozchodom toľko trpí, že bolesť z rozchodu tým vyváži. Možno sa len chce rozchodom otvoriť novému, väčšiemu priestoru, a [...]

10 02, 2022

2022-02-10T12:28:21+01:0010 februára, 2022|Rodinné konštelácie|

Na konšteláciách zvyknem hovoriť: Ak v páre dá niečo žena mužovi a muž žene- ukážu si tým svoju lásku.  Ak muž žene niečo pekná dá, žena má potrebu dať niečo mužovi, ale o trochu viac ? . Vzťah  je zdravý, ak dávame jeden druhému vždy  „ o trochu viac“....Ak by sme iba udržovali rovnováhu, ak by sme partnerskému vzťahu dávali iba toľko, koľko sme si vzali a nestupňovali „ dávanie“ – vzťah by [...]

10 11, 2021

Puto medzi partnermi

2021-11-10T13:26:46+01:0010 novembra, 2021|Rodinné konštelácie|

Vzťah medzi mužom a ženou vyžaduje, aby muž chcel ženu ako ženu  a aby žena chcela muža ako muža. Metóda rodinných konštelácii hovorí, že ich vzťah sa nikdy nedokáže plne vyvinúť, ak  sa navzájom chcú z iných dôvodov. Ak muž hľadá v žene matku alebo žena hľadá v mužovi otca – takýto vzťah nie je vzťahom dvoch dospelých ľudí. Ľudia, ktorí  naväzujú  partnerské vzťahy v nádeji (vedome, či [...]

8 11, 2021

Dávanie a prijímanie v láske – rovnováha

2021-11-08T11:17:41+01:008 novembra, 2021|Rodinné konštelácie|

V rodinných konšteláciach platí, že ak  je aj  dávanie a prijímanie v intím.    vzťahoch   regulované vzájomnou potrebou rovnováhy, ale k žiadnej zmysluplnej výmene medzi partnermi nedochádza, pokiaľ nie sú obaja ochotní sa zmieriť s občasnou nerovnováhou. Keď v partnerskom vzťahu dosiahneme rovnováhu, môžeme vzťah buď ukončiť, alebo v ňom pokračovať tým, že opätovne dávame a prijímame. Partneri sú si vo svojom vzťahu rovnocenní, napriek tomu, že sú rozdielni [...]

28 10, 2021

Sme súčasťou celku..

2021-10-28T07:58:09+02:0028 októbra, 2021|Rodinné konštelácie|

Konštelácie patria medzi moderné psychoterapeutické metódy, ktoré fungujú na princípe usporiadania systémov, v ktorých žijeme. Každý z nás je súčasťou celku. Cieľom rodinných konštelácii je zmena vzťahov a postojov v systémoch. Podľa B.Hellingera sú metódou na spoznávanie a úpravu skrytých síl, ktoré spoluvytvárajú našu súčasnú životnú situáciu. Ako jedna z mála metód pomáha nielen klientovi, ale aj nasledujúcim generáciám. Všetci sme už aspoň raz v živote zažili, že [...]

13 10, 2021

Rozchod a zmiešaná rodina…

2021-10-13T14:34:17+02:0013 októbra, 2021|Rodinné konštelácie|

Rozchod je vždy veľmi bolestivá skutočnosť. Je potrebné to uznať, a človek by mal byť pripravený  túto bolesť plne precítiť. Inak „uviazne“ a nebude schopný úplne prijať nasledujúci vzťah. Pri rozchode  odumiera niečo ako „sen o spoločnom živote“. Je to bolestivé a človek musí dať priestor bolesti a smútku. Pritom je častou príčinou rozchodu akási „ zapletenosť“ ( rozumej „zapletenosť v systéme“ – konštelačne) – nie vždy je [...]

4 10, 2021

Rodové línie – chybné signály….

2021-10-04T14:04:39+02:004 októbra, 2021|Rodinné konštelácie|

V predchádzajúcom príspevku som okrajovo spomenula, akým spôsobom na nás môžu vplývať osudy predkov. Keby sme chceli použiť porovnanie s rádiom, existovali by dve problematické oblasti. Mohlo by sa stať, že samotné rádio ( prijímač ) je pokazený, preto aj naďalej vysiela narušené a chybné signály. V tomto prípade, by bolo potrebné  opraviť vlastné rádio. Je však ale možné, že poškodené môžu byť programy, signály, ktoré k nám prichádzajú z vysielača ( predok ). [...]

Go to Top