4 10, 2021

Rodinné systémy a opakujúce vzorce správania

2021-10-04T10:01:17+02:004 októbra, 2021|Rodinné konštelácie|

Spojenie medzi rodičom a dieťaťom sa prejavuje ako jeden článok reťazca rodovej karmy, ktorý sa vinie späť v čase. Vaše spojenie s vašou rodinou vám umožňuje narodiť sa do tejto špecifickej rodinnej línie, kde treba dané spojenie pochopiť a rešpektovať. Mnohým ľuďom pripadá absurdné, že činy ich neznámych predkov by mohli nejako súvisieť s tým, čo sa v ich živote deje v súčasnosti. Pri preskúmaní karmy druhých ľudí [...]

4 10, 2021

Rezonancia….

2021-10-04T09:52:31+02:004 októbra, 2021|Rodinné konštelácie|

Trochu o fungovaní rodinných  konštelácii a rezonancii. : Dr. Rupert Sheldrake tvrdí, že na subatomárnej úrovni existujú tzv.morfocké polia, ktoré umožňujú prenášať rezonanciu naprieč času a priestoru. Tieto morfické polia uchovávajú spiemienky a isté vzorce. Môžeme na tieto morfické polia nazerať ako na určitú formu nehmotnej "superinformačnej diaľnice", ktorá uchováva spomienky na všetko, čo sa kedy prihodilo. Táto myšlienka je dôležitá v súvislosti s našimi predkami. Ak tieto [...]

27 09, 2021

Ideálny partner

2021-09-27T09:03:59+02:0027 septembra, 2021|Rodinné konštelácie|

Slovo IDOL pochádza zo starogréčtiny a znamená klamlivý obraz. Slovo IDEÁL znamená dokonalosť, ktorá sa nedá dosiahnuť. IDOL alebo IDEÁL mení váš pohľad na to, čo je alebo nie je možné. Tvoje predstavy o ideálnom živote, o ideálnom partnerovi nič nehovoria o tom, či tvoje predstavy vplývajú na tvoj život naozaj pozitívne. Niekto napríklad túži po naplnení určitých snov v partnerskom živote. Potom mu v živote ide len [...]

27 09, 2021

Rovnováha medzi braním a dávaním…

2021-09-27T08:46:32+02:0027 septembra, 2021|Rodinné konštelácie|

Rovnováha medzi braním a dávaním je predpokladom dobrého partnerstva. Nie každý môže dať všetko a tak isto nie každý môže všetko prijať. K vydarenému partnerstvu patrí tiež to, že človek dáva len toľko, koľko ten druhý môže a je schopný prijať. V konšteláciách často vídavame, že zrovna partner, ktorý akoby viac dáva býva "opúšťaný", prípadne je to paradoxne ON, kto vo vzťahu stráda. Aj takéto situácie v konšteláciách [...]

13 09, 2021

Úryvok z našich konštelácii…

2021-09-13T12:23:26+02:0013 septembra, 2021|Rodinné konštelácie|

Konštelár: Aký problém by si chcela riešiť? Klientka : Myslím, že málo preciťujem veci, chcela by som byť ako ostatný ľudia a vnímať svet viac farebne a citovo. Konštelár: Ok, pre mňa je tvoje zadanie zrozumiteľné. Stalo sa niečo dôležité v tvojej rodine? Boli v rodine nejaké „ťažké osudy“? (ťažké osudy sú úmrtia členov rodiny vo veku do 50 rokov) Klientka: Nie neviem o ničom. Konštelár: Vyber si niekoho za seba [...]

21 07, 2021

Opakujúce sa životné situácie

2021-07-21T12:59:47+02:0021 júla, 2021|Harmonizácia čakier, Koučing, Kraniosakrálna terapia, Rodinné konštelácie|

Začarovaný kruh emocionálne-iracionálnych reakcii.  Každý z nás má o určitej miery sklon vyhýbať sa situáciám, ktoré sú pre nás istým spôsobom nepohodlné či náročné. Začarovaný kruh je akási psychická slučka, do ktorej sa dostaneme vo chvíli, ak sa bránime nejakému pôvodnému zraneniu (napríklad spomienka na nepríjemnú udalosť). Neustále sa motáme  v tomto kruhu zranenia a nikdy sa zo zranenia neuzdravíme, naopak prehlbujeme ho a nanovo prežívame bolesť. Takéto stále sa opakujúce bolesti, alebo [...]

29 06, 2021

Psychoterapia vs. konštelácie

2021-06-29T10:35:31+02:0029 júna, 2021|Rodinné konštelácie|

Rozdiel, medzi psychoterapiou a rodinnými konšteláciami je taký, že psychoterapeuta navštevuje klient pravidelne, svoj problém musí pochopiť, následne možno začať konať, bojovať, alebo naopak  prijať udalosti, atď. Pri rodinných konšteláciách naopak, klient nemusí robiť nič. Pochopí udalosti týkajúce sa jeho problému náhle. Správanie osôb v jeho živote sa stane pre neho zrozumiteľné, pretože pozoruje správanie v kontexte systému.  Človek je vždy súčasťou nejakého systému (rodinného, pracovného, záujmového..) Každý systém má isté [...]

3 05, 2021

Opakujúci sa chybný výber partnera?

2021-05-03T11:31:37+02:003 mája, 2021|Rodinné konštelácie|

Konšteláciami nikdy nie je možné zmeniť okolie, pokiaľ sa človek hlboko vnútri nezmení najskôr  sám. Ak sa spätne pozeráme na svoj život a minulé vzťahy, dokážeme niekedy rozoznať isté vzorce chovania, opakujúce sa situácie alebo rovnaké typy partnerov .. stále takého istého „ druhu“, alebo periodicky sa striedajúce. To sú stopy, ktoré nás môžu doviesť  k hlbšiemu pochopeniu životných hier, ktoré hráme. Tu môžu naši ex-partneri zohrať veľmi dôležitú úlohu [...]

26 03, 2021

Identifikácia – zosnulý súrodenec

2021-03-26T11:27:10+01:0026 marca, 2021|Rodinné konštelácie|

Keď napríklad zomrie malé dieťa, nad rodinu sa vznesie čierny mrak. Neznesiteľný nápor bolesti blokuje ich následný život. Ďalšie, žijúce dieťa ( súrodenec zosnulého dieťaťa) môže začať chodiť po špičkách, aby nejatrilo rany členov rodiny. V snahe vyhnúť  sa bolesti, sa snažia členovia rodiny na zosnulé dieťa nemyslieť, nespomínať naň, dokonca ani nevyslovujú jeho meno. A týmto spôsobom nastáva „ vylúčenie dieťaťa z rodiny“, čo sa ale stáva živnou pôdou aby [...]

20 11, 2020

Popis – priebeh konštelácie

2020-11-20T11:56:02+01:0020 novembra, 2020|Rodinné konštelácie|

Čo sa deje, keď vyzvem klienta, že môže prísť „ riešiť „ svoj problém? Ponúknem klientovi, aby prijal miesto  na sedenie vedľa mňa a spýtam sa ho, čo by dnes rád riešil. Väčšinou nechám klienta, aby mi veľmi krátko a stručne povedal, o čo mu ide. Ak má napríklad chronické bolesti hlavy, stačí mi vedieť iba túto informáciu, a poprosím ho, aby vybral zástupcu za seba ( z ostatných zúčastnených, prípadne ak zo [...]

18 06, 2020

Postup pri riešení vášho problému….

2020-06-18T12:08:48+02:0018 júna, 2020|Rodinné konštelácie|

Konštelár vyzve osobu, ktorá má záujem riešiť svoj problém, aby si vedľa neho sadol. Spýta sa aký problém chce záujemca riešiť, ale žiada iba základné informácie. Nie je to ako na psychoterapii, kde klient podrobne o probléme rozpráva. Spravidla je až nežiadúce, aby konštelár vedel podrobnosti, pretože to môže skresliť jeho pohľad na konšteláciu. ( Je to logické, pretože by mal problém podaný iba z jednaj strany, z jedného pohľadu, a keby [...]

16 06, 2020

Psychoterapeutická fenomenológia

2020-06-16T11:11:48+02:0016 júna, 2020|Rodinné konštelácie|

Pri vytváraní „náhradnej rodiny“ si klient vyberá z okolitých členov skupiny dobrovoľníkov, ktorí  budú zastupovať jeho a aj významných členov jeho rodiny ( otca, matku, súrodencov, partnerov..). Potom ich priestorovo rozostaví tak, aby boli v určitom vzťahu. Týmto postupom výjde na svetlo niečo, čo ho prekvapí. To znamená, že počas rozostavovania bol v styku s určitým poznaním, o ktorom dovtedy  nevedel. Druhou stránkou je, že akonáhle rozostaví náhradníkov, začínajú sa cítiť ako  osoby, [...]

23 01, 2020

Vzťahové klietky

2020-01-23T11:16:30+01:0023 januára, 2020|Rodinné konštelácie|

Srdce v klietke Pokiaľ partneri pri rozchode nedajú priestor a výraz všetkému, čo medzi nimi bolo, nebolo a je – ako negatívnemu, tak aj pozitívnemu – môže časť citu zostať u predošlého partnera a blokovať tým nového partnera, alebo to môže mať negatívny vplyv na nasledujúci vzťah. Existujú  tri „klietky“ – tri komplexy nedoriešených, neukončených pocitov, ktoré  majú schopnosť uzatvoriť naše srdce pred čímkoľvek novým. Čierna klietka Čokoľvek je medzi nami  nedokončené alebo [...]

13 01, 2020

Kolektívne svedomie

2020-01-13T14:39:30+01:0013 januára, 2020|Rodinné konštelácie|

..Kolektívne svedomie nepatrí  jednotlivým osobám. Preto ho aj necítime. Patrí ku kolektívu, teda v prvom rade k rodine,  okrem toho k rodu, atď. Ak je osobné svedomie niečo ako „ rovnovážny orgán“ jednotlivca, potom je kolektívne svedomie niečo ako „ rovnovážnym orgánom skupiny, systému. ...Kolektívne svedomie bdie nad tým, aby nebol nikto vylúčený zo skupiny. Každý, kto do nej niekedy patril ( patria sem aj mŕtve nenarodené deti), tam patria navždy... [...]

Go to Top