20 06, 2023

Nik nemôže byť vylúčený.

2023-06-20T12:49:21+02:0020 júna, 2023|Rodinné konštelácie|

Jeden z princípov rodinných konštelácii hovorí, že každý človek má právo na príslušnosť k svojmu rodinnému systému. Všetci naši predkovia, rodičia, bývalí partneri, naši rodičia, prarodičia, milenci majú právo patriť do nášho rodinného systému bez ohľadu, čo si o nich myslíme. Pokiaľ niekomu upierame právo na príslušnosť, považujeme ho  za zlého alebo s ním prestaneme komunikovať, je tento človek vylúčený z rodinného systému. Vylúčení ľudia sú presne tí [...]

20 06, 2023

Sústredíte sa na problém, alebo na riešenie?

2023-06-20T11:57:44+02:0020 júna, 2023|Koučing, Rodinné konštelácie|

Jeden múdry muž,  rozprával pred publikom anekdotu. Všetci poslucháči sa nahlas rozosmiali. Po niekoľkých minútach povedal ľuďom opäť  tú istú anekdotu. Usmialo sa iba pár ľudí. Muž zopakoval rovnaký vtip po tretí raz, ale nikto sa už nesmial. Múdry muž sa pousmial a povedal: „Nemôžete sa stále smiať rovnakému vtipu. Prečo si teda dovoľujete neustále plakať stále kvôli tomu istému dôvodu?“ (O. Solodovnikovova v knihe „Síla rodu v nás“.)

20 06, 2023

Čo nazývame ťažkým osudom?

2023-06-20T08:47:59+02:0020 júna, 2023|Rodinné konštelácie|

O ťažkých osudoch môžeme hovoriť, pokiaľ sa v našom rodinnom systéme objavila včasná smrť ( za včasnú smrť označujeme smrť osoby mladšej ako 50 rokov), úrazy, traumy, strata rodičov v rannom veku, vážne ochorenia, znásilnenia, zneužitia, deportácie, emigrácie. Mŕtvi nepotrebujú našu ľútosť, oni potrebujú naše prijatie ich osudu, potrebujú našu úctu. Nie je našou úlohou súdiť. Pri prvom stretnutí klienta s konštelačnou technikou nastúpi prekvapenie, nadšenie, akýsi náhľad [...]

13 06, 2023

Emocionalne nepriítomný rodič

2023-06-13T13:54:54+02:0013 júna, 2023|Rodinné konštelácie|

Pre dieťa je vnútorný emocionálny kontakt s rodičom snáď to najdôležitejšie. Rodič z rôznych dôvodov môže byť nedostupný, uzavretý ( takúto dynamiku často vidíme pri riešení vzťahov na seminároch rodinných konštelácii). V rodinných konšteláciach vyplávajú na svetlo sveta aj dôvody narušených vzťahov. Keď je rodič emocionálne neprítomný, dieťa postupne stráca pocit bezpečia. Začína chápať, že sa na rodiča nemôže spoliehať. V určitej fáze deti začínajú hľadať príčiny takého to správania rodičov v sebe, [...]

9 06, 2023

Prijatie minulosti

2023-06-09T11:43:14+02:009 júna, 2023|Rodinné konštelácie|

Ak zavrhne človek otca alebo matku kvôli ich minulosti, alebo činom, ak sa dieťa na rodiča hnevá alebo ak ho nenávidí, potom je s takýmto rodičom stále úzko spojený. Nemôže sa od neho odlúčiť, tým pádom nedokáže tvoriť s inou osobou pár. Bude pre neho veľmi ťažké sa v živote realizovať. Ak človek svojich rodičov neprijme, znamená to, že nikdy nebude v súlade sám so sebou.  Navždy bude spojený s rodičom, ktorý bol [...]

9 06, 2023

Partnerské vzťahy..

2023-06-09T11:33:48+02:009 júna, 2023|Rodinné konštelácie|

Voľba partnera je väčšinou výsledkom nevedomej motivácie. Ak sú partneri rozštiepení, objavuje každý z nich v tom druhom práve tú časť, v ktorej objavia aspoň čiastočne zdroj stabilizácie svojej duševnej rovnováhy. V rodinných konšteláciach je zrejmé, aké skryté väzby si navzájom partneri "suplujú". Stáva sa, že partner vidí v partnerovi rodiča, ktorého postrádal. Nevedomky má od partnera očakávania ( či už vo forme zabezpečenia, či starostlivosti..), ktoré samozrejme [...]

28 03, 2023

Vďačnosť..

2023-03-28T10:42:50+02:0028 marca, 2023|Harmonizácia čakier, Koučing, Kraniosakrálna terapia, Rodinné konštelácie|

https://www.facebook.com/reel/666946851867193?s=yWDuG2&fs=e Vďačnosť je tá najsilnejšia frekvencia zo škály našich pocitov. To, čomu sa brániš, to pretrváva, ale to, na čo sa pozeráš s vďačnosťou, prestáva mať nad tebou moc. Spomínaním na „minulé krivdy“ zotrvávame v minulosti, ktorú navyše nedokážeme zmeniť. Oberá nás to o energiu. Tým, že sa neustále vraciame do minulosti, nedokážeme žiť v prítomnosti. Je dôležité zostať vďačný, počas pošmyknutí a tragédii za prežitú skúsenosť, pretože [...]

14 02, 2023

Rovnocenná výmena

2023-02-14T14:48:09+01:0014 februára, 2023|Rodinné konštelácie|

V partnerskom vzťahu je najdôležitejšia oddanosť, no rovnako dôležité a potrebné je aj nastavenie hraníc každého z nich. Šťastie v partnerstve dosiahne pár, pokiaľ sa žiadny z nich nesnaží ovládnuť toho druhého. Ak sa jeden z partnerov správa voči druhému nadradene, je to neklamné znamenie, že medzi nimi neexistuje vzájomná úcta. Šťastie, je totiž založené na vzájomnej úcte  a rovnocennosti. Aby sa vzťah ďalej vyvíjal  zdarne, potrebuje niečo viac. Tým „viac“ zvykne byť narodenie potomka, [...]

14 02, 2023

Pôvodné rodinné systémy partnerov

2023-02-14T07:46:52+01:0014 februára, 2023|Rodinné konštelácie|

Carl Whitaker sa domnieva, že manželstvo nie je udalosť medzi dvoma ľuďmi, ale medzi dvoma rodinami (O. Solodovnikovova, Sila rodu, 2022, s. 85) . Človek sa snaží odovzdať rodinné hodnoty partnerovi a deťom. Začínajú vznikať konflikty, pretože každý z partnerov má svoje vlastné názory na život a teda sa pokúša hájiť svoju pravdu. Rodinné vzťahy môžu byť ohrozené, pokiaľ sa jeden z manželov začne správať ako keby mal [...]

13 02, 2023

Partneri

2023-02-13T13:52:14+01:0013 februára, 2023|Rodinné konštelácie|

Partneri spojujú vzájomné životy, aby založili rodinu. Plánujú a snívajú o spoločnej budúcnosti. Prečo medzi nimi  vznikajú konflikty? Prečo majú niektoré deti z dobrých rodín niekedy ťažké osudy? Prečo je tak náročné vyriešiť rodinné konflikty? Prečo je tak ťažké, aby sa dvaja dospelí ľudia dohodli na nejakom pozitívnom riešení? Rodičia sú pre dieťa prvými z jeho rodu, s ktorými je spojené. V partnerskom vzťahu veľmi záleží na tom, čo sa stalo v rodine, z ktorej  pochádzame. [...]

7 02, 2023

Ľútosť, obetavosť a utrpenie…

2023-02-07T08:34:55+01:007 februára, 2023|Rodinné konštelácie|

Prečo je pre ľudí ťažké vzdať sa úlohy obete? Nie je ťažké žiť s neustálym utrpením?  Keď si pozorne všimneme túto dynamiku,  ukáže sa nám, že utrpenie  predstavuje pre obeť zvláštny spôsob života. Utrpenie je pre nich akýmsi zvykom, dáva ich životu zmysel, utrpením pútajú na seba pozornosť, súcit a lásku.  Utrpenie človeka istým spôsobom povznáša na inú pozíciu.  Tým, že trpí, môže nadobudnúť dojem, že je lepší, ako ostatní, [...]

2 02, 2023

Prevzatie pocitu viny

2023-02-02T11:13:35+01:002 februára, 2023|Rodinné konštelácie|

Pocit viny   - prevzatie V živote nastanú situácie, kedy človek z nedbalosti  alebo priamo s úmyslom, spôsobil ujmu alebo niekomu ublížil. V takomto prípade, ak človek pocíti vinu a prizná si ju, takýto pocit viny dokáže byť zdrojom sily – nazývame ho aj primárnym pocitom. Ak pocit viny človek vytesní, a dokazuje iným (  z veľkej miery hlavne sebe), že s udalosťou nemá nič spoločné,  takáto emócia vytvára v človeku akýsi pocit nepohody a oslabuje. Každý z nás si [...]

24 01, 2023

Ako dochádza k vytesneniu negatívnych pocitov?

2023-01-24T14:28:45+01:0024 januára, 2023|Rodinné konštelácie|

V minulosti veľa rodičov učilo svoje deti, aby neprejavovali svoje emócie, aby negatívne emócie potlačovali. Dnes už má čím ďalej, tým viac rodičov vo výchove svojich detí  rešpektujúci prístup . Žiaľ výchova detí sa v minulosti uberala iným smerom, a aj dnes mnoho ľudí zvykne svoje negatívne emócie ignorovať, popierať alebo potlačovať. Avšak čím viac človek popiera a potlačuje negatívne emócie, tým závažnejšie sú dôsledky pre jeho zdravie [...]

12 01, 2023

Prerušená väzba  dieťaťa k rodičom

2023-01-12T13:32:50+01:0012 januára, 2023|Rodinné konštelácie|

Jedným z dôvodov, prečo sa dieťa v dospelosti nedokáže odpútať od rodičov, môže byť strata väzby dieťaťa a rodiča v detstve. Rodičia sú pre dieťa životne dôležití, jednak tým, že mu dajú život a prvé mesiace- roky zabezpečujú dieťaťu základné životné potreby, akými sú:  strava, bezpečie, ochrana, láska..pozornosť...atď.  Existuje  niekoľko situácii, ktoré môžu viesť k strate väzby medzi dieťaťom a rodičom. Dočasné odlúčenie dieťaťa v rannom detstve od matky alebo otca – vzniká prerušenie prúdenia lásky. [...]

12 01, 2023

Obava rodičov – kazuistika

2023-01-12T11:56:28+01:0012 januára, 2023|Rodinné konštelácie|

Zinu znepokojovali obavy o život jej detí. Neustále sa bála o svojho syna (26 ) a dcéru (22).  Jej syn mal autonehodu, pri ktorej si zlomil ruku. Venoval sa horolezectvu, a pri páde z výšky si zlomil nohu. Dcéra sa opakovane dostávala do nepríjemných situácii, z ktorých ako zázrakom vyviazla bez následkov. Čo sa v skutočnosti ukázalo? Zina bola spojená so svojou babičkou z matkinej strany, ktorá zomrela v mladom veku, keď Zinina matka mala len tri [...]

Go to Top