Ak sa stane v rodine niečo tragické, väčšinou sa stáva, že obeť je spojená s niektorým potomkom z rodinného systému, aby tento potomok prevzal jej rolu obete, a tak sa postaral o to, aby sa na tento čin ( krivdu) nezabudlo. Takto sa potomkovia nevedomky  snažia vykúpiť viny predkov, prípadne preberajú na seba role obetí. Robí sa to v súlade so zákonom systému, ktorý hovorí, že čokoľvek sa v systéme stalo, musí byť systémom uznané a prijaté a vyrovnané. Ak to neurobia, aktéri (tí, čo čin vykonali),  pokiaľ neuznajú svoju vinu a neprijmu  trest, väčšinou to odčinia ich deti , či ďalší potomkovia. Žiaľ takáto ich snaha aj tak nevedie k zmiereniu a vyrovnaniu, ale k ďalšiemu utrpeniu, práve preto, že si neuvedomujú príčinu – všetko sa to deje na podvedomej úrovni. Je mnoho rodín, kde sa cyklicky opakujú krivdy, potomkovia majú podobné osudy, ako ich predkovia. Na rodinných konšteláciách sme neustále svedkami odkrývania takýchto dynamík, o kt. klienti ani netušili. Metóda rodinných konštelácii je výnimočná tým, že pri zadaní problému klientom sa nepýtame na podrobnosti, klient sa stáva „divákom“ riešenia vlastného problému, ale napriek tomu je táto metóda účinnejšia  ako   pravidelné návštevy psychoterapeutov, z dôvodu, že tu klient všetko nie len pochopí, ale aj precíti dušou. Nevyžaduje sa žiadna práca na sebe – práve naopak, najlepšie je robiť NIČ 😊 .