Záväzná objednávka – Rodinné konštelácie

Voľné termíny:

27.04.2024 od 10:00 hod.
25.05.2024 od 10:00 hod.

Informácie o prihlásení sa a k platbe

Termíny konania rodinných konštelácii :

22.06.2024

14.09.2024

12.10.2024

09.11.2024

07.12.2024

Informácie k prihláseniu:

Po Vašom vyplnení prihlášky online na našich webových stránkach obratom obdržíte automatickú odpoveď na emailovú adresu, ktorú ste uviedli vo formulári. Ak ste tento email nedostali, prosíme Vás, aby ste nás kontaktovali na tel. čísle 0907 519 419 . Záväzným prihlásením je Vaša platba vopred vo výške 50 € .

Tento email obsahuje informácie o seminári a podrobnosti k platbe. Prosíme, uhraďte cenu za seminár na uvedené číslo bankového účtu. Ak sa na seminár hlásite neskôr, plnú cenu za seminár môžete uhradiť na mieste konania seminára, eventuálne so sebou prineste vytlačené potvrdenie o platbe prevodom.

Po pripísaní platby na účet Vám pošleme potvrdenie o platbe a Vaše miesto na seminári je tak zarezervované.

Informácie k platbe:

Bankový účet č .: dostanete v automatickom emaily

Variabilný symbol: Vaše telefónne číslo

Správa pre príjemcu: meno účastníka s dátumom konania seminára (v opačnom prípade nie sme schopní platbu dohľadať).

    Po odoslaní on-line prihlášky obdržíte potvrdzovací mail na seminár alebo prednášku, ktorú ste označili vo formulári.

    Súhlas so spracovávaním osobných údajov

    Vyplnením tejto prihlášky súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých v tejto prihláške v zmysle §11 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o  ochrane osobných údajov v platnom znení prevádzkovateľovi: DHARMAH s.r.o.  so sídlom: Murániho 14, 949 11 Nitra, IČO: 52 195 805  pre účely databázy účastníkov a marketingové účely. Dotknutá osoba môže písomnou formou kedykoľvek požiadať o vymazanie svojich osobných údajov z databázy prevádzkovateľa. Osobné údaje v žiadnom prípade nebudú poskytované tretím osobám.

    Všeobecné obchodné podmienky.
    Podrobné informácie o ochrane osobných údajov.