Koučing.

Čo je to koučing?

„Je to zákon života – akonáhle sa pred nami zatvoria jedny dvere, otvoria sa iné. Ale tragédiou je, že stále pozeráme na tie zatvorené a nevšímame si tých otvorených“ ( André Gide)

„ Koučovanie uvoľňuje potenciál človeka a umožňuje mu tak maixmalizovať jeho výkon. Skôr než by niečomu učilo, pomáha učiť sa.“ (Whitmore, 2004, s.18)

(Kouč pomáha ľuďom žiť životy, pre ktoré sa narodili…)

Ľudia vyhľadávajú kouča, pretože chcú  niečo inak, chcú dosiahnuť nejakú zmenu alebo cieľ. Prichádzajú za koučom, aby ich naučil dosahovať vyšších výkonov a spokojnosti  v práci, alebo potrebujú nové zručnosti, pretože potrebujú vedieť čeliť novým životným zmenám. Niekedy chcú naopak niečoho „ menej“  – menej zmätku, menej stresu, menší finančný tlak. V podstate ľudia prichádzajú za koučom, aby im pomohol dosiahnuť lepšiu kvalitu života.

Koučovanie je akási metóda rozhovoru medzi klientom a koučom, ktorá hľadá riešenia. Životný koučing pomáha lepšie ujasniť hodnoty, nastavenie cieľov, nastavovaním postupných krokov, ktoré neskôr povedú k naplneniu životného cieľa alebo vízie. Pomáha klientovi žiť plnohodnotný život, prípadne je nápomocný pri dosahovaní cieľov. Koučovanie poskytuje nasledovné veci:

 • Prístup k  myšlienkam klienta, ktoré klient vlastní, ale neuvedomuje si ich.
 • Ujasnenie a odkrytie toho, čo vlastne klient chce a potrebuje.
 • Vypočutie nových nápadov a myšlienok, povzbudenie, odblokovanie kreativity a nájdenie skrytého potenciálu.
 • Podpora pri dôležitých krokoch a rozhodnutiach.
 • Navedie k uvoľneniu myšlienkového procesu a vyzýva k novým odvážnym rozhodnutiam.
 • V období zmätku napomáha udržať „ smer“.
 • Brainstorming nových nápadov.
 • Súhlas a uznanie.

Je dôležité si uvedomiť, že koučing nie je terapia, a teda nehľadá príčiny problémov, ale hľadá riešenia. Klient ( koučovaný) vďaka pozitívnemu vplyvu kouča prežíva plnší, úspešnejší a spokojnejší život.

Klienti sú väčšinou ľudia, ktorí chcú:

 • majú pocit, že im niečo chýba,
 • zistia, že môžu byť oveľa úspešnejší s podporou druhej osoby,
 • chcú niečo vo svojom živote zmeniť,
 • chcú byť úspešnejší,
 • dosiahli všetko, čo chceli,
 • sa nudia,
 • chcú zvolený cieľ dosiahnuť rýchlejšie,
 • chcú zlepšiť kariéru,
 • chcú zmeniť kariéru,