Predbežný záujem

Hypnotický regres sa vykonáva individuálne, v priestore navrhnutom terapeutom. Prebieha minimálne v dvoch fázach. Prvým stretnutím, ktoré môže po dohode prebehnúť aj virtuálne bude terapeutický rozhovor. Druhé stretnutie si terapeut dohodne po absolvovaní terapeutického rozhovoru priamo s klientom, a bude prebiehať na mieste, ktoré navrhne terapeut. Na tomto druhom stretnutí klient už priamo absolvuje hypntoický regres.