Vysvetlenie

Regresná hypnotická terapia je duševný úkon, ktorý nám sprostredkuje návrat do ktoréhokoľvek skoršieho obdobia .  Klientovi sa pomocou regresnej hypnoterapie  vyplavia  spomienky, ktoré  možno negatívne ovplyvňujú jeho súčasný život a pravdepodobne sú zdrojom jeho problémov. Hypnotický regres nie je zdrojom iba negatívnych spomienok, ale aj zdrojom veľmi krásnych a liečivých pocitov a prežívaní. Je to liečivá terapia, ktorá dovolí klientovi nie len pochopiť ale aj precítiť zdroj problémov, ako na fyzickej, tak aj na psychickej úrovni. Už samotné precítenie a pochopenie má obrovský liečivý účinok.

Väčšina z nás sa do hypnotického stavu dostáva denne – zvyčajne ráno, keď už nespíme, ale ešte nie sme hore. Tak isto mnohí z nás sa dostávajú do stavu podobnému hypnóze keď napríklad šoférujú auto a sú v stave, že idú na „autopilota“, atď. Keď ste zhypnotizovaní, nespíte – nie je to spánok. Vaša vedomá myseľ si v hypnóze neustále uvedomuje, čo prežívate. Napriek tomu, že sa nachádzate v hypnóze, vie vaša myseľ komentovať, cenzúrovať a kritizovať. Stále máte kontrolu nad tým, čo hovoríte. Hypnóza nie je „sérum pravdy“. Nefunguje to ako vo filmoch, že vám hypnotizér v hypnóze niečo prikáže, a vy to budete po prebudení robiť. Pre mnohých ľudí je hypnóza strašiakom, a pritom je to len stav maximálnej relaxácie, dokonca ak by ste aj boli v hypnóze a hypnotizérovi by sa nebodaj niečo stalo, a teda by nedal pokyn k „ zobudeniu“, tak vám garantujem, že by ste sa z toho dostali bez ujmy, samovoľne, trochu by ste si možno zdriemli, alebo  by ste jednoducho otvorili oči, možno zo zvedavosti, čo sa deje.

Priebeh hypnotického regresu u nás:

V úvode je potrebné povedať, že každé sedenie je u nás nahrávané a následne zaslané klientovi, aby mal možnosť návratu k téme – podľa potreby. Opätovné vypočutie je veľmi prínosné hlavne pri návratoch do jedného z minulých životov. Už len precítenie udalostí v reinkarnačnej hypnóze má silne liečivé terapeutické schopnosti.

  1. Väčšinou je vhodné, ak si klient rezervuje prvé stretnutie, ktoré sa bude týkať iba terapeutického rozhovoru, kde hypnotizér spozná osobnosť klienta s jeho problémami, aby následne mal možnosť efektívnejšie viesť hypnózu.
  2. Druhé stretnutie sa týka už samotnej hypnózy. Podľa druhu problému s ktorým klient príde, sa vedie hypnóza regresne do minulosti, mladosti, detstva, ak je to potrebné, tak sa vedie hypnóza ďalej do prenatálneho obdobia. Mnoho krát sa stáva, že problém súvisí s niečím, čo sa udialo v „inom“ živote, niekedy duša klienta hneď vstúpi do obdobia, ktoré súvisí s problémom, a teda sa vykonáva „reinkarnačná hypnóza“. Nemusíte mať obavy, hypnotizér bude stále pri vás a pri náznakoch nepohody vám pomôže byt iba pozorovateľom.
  3. Niekedy, ak klient prežil ťažký osud v niektorom z minulých životov, sa podarí prejsť aj do „spirituálnej hypnózy“, ktorá zanecháva nepopísateľne úžasné pocity kľudu a lásky. V tejto hypnóze sa klient dostáva do dimenzie „medzi životmi“ – mnoho krát sa má možnosť stretnúť so svojimi zosnulými príbuznými, či priateľmi. Má veľmi ukľudňujúci a pozitívny účinok.