Dharmah, s.r.o.

Miesto  podnik. : Ďumbierska 2, Nitra

sídlo:                      Murániho 14, 949 11 Nitra
IČO: 52195805
DIČ: 2120963229

Lektor
Mgr. Magdaléna Rusnáková

Číslo účtu
SK42 0900 0000 0051 5593 3270

Email
dharmah@dharmah.sk

Telefónne číslo
+421 907 519 419