Rodinné konštelácie

Metóda na odkrývanie skrytých dynamík vo vzťahoch a živote s následným riešením.

Hypnotický regres

Regresná hypnoterapia je duševný úkon, návrat do niekdajšej doby, ktorejkoľvek, ktorý slúži k tomu, aby si pacient vybavil spomienky, ktoré možno stále negatívne ovplyvňujú jeho súčasný život a pravdepodobne sú zdrojom jeho problémov.

Kraniosakrálna terapia

Cieľom je zapojenie centrálneho nervového systému do procesu liečenia. Pracuje sa s kranio-sakrálnym tokom – uvoľňuje a samouzdravuje.

REIKI – Harmonizácia čakier

Náhľad na energetický systém človeka a možné duševné alebo fyzické poruchy s následným riešením.

Koučing

Hľadá riešenia postupných krokov, ktoré neskôr povedú k naplneniu životného cieľa alebo vízie. Pomáha klientovi žiť plnohodnotný život, prípadne je nápomocný pri dosahovaní cieľov.

Mgr. Rusnáková Magdaléna

DHARMAH, s.r.o. je  rozvíjajúca sa  spoločnosť pre osobný rozvoj,
ktorá organizuje semináre systemických dynamík a multidimenzií a taktiež kranio sakrálnej terapie.