V prípade užívania alkoholu, prípadne mäkkých drog hrá  dôležitú úlohu „vylúčenie otca“. V rodinnom systéme existuje spravidla viac vylúčených mužov. Vylúčenie nastalo z dôvodu, že rodinný systém považoval ich konanie a činy za nesprávne, zlé  alebo nedôstojné.  Matka zároveň bráni otcovi v styku s dieťaťom. Tým akoby zakazovala dieťaťu, aby prijímálo  čokoľvek, čo pochádza od otca, pretože to pokladá za nesprávne. Myslí si, že dieťa chráni. Manželky alkoholikov si svojich mužov nevážia, pohŕdajú nimi. Pohŕdajú  hlasom, pohľadom, a tiež pohŕdanie vidieť aj v gestách. Dokonca rovnaké pohŕdanie mužmi vidieť už i u dcér týchto matiek. Žena, ktorá takto pohŕda mužmi, si vezme za manžela potencionálneho alkholika. (Dokonca  takéto dcéry mnoho krát zostávajú bez partnera, pretože mužmi pohŕdajú.) Na seminároch rodinných  konštelácii  je hneď  toto pohŕdanie zrejmé, pretože tvár manželky alkoholika akoby hovorila:“ To on je ten zlý, ja som tá dobrá.“ Pritom najlepšia vec, akú môže táto matka dieťaťu povedať, je: „  Toto je tvoj otec – jediný správny. Bude pre mňa v poriadku, ak si budeš od otca brať rovnako, ako odo mňa.“ (Tým dá dieťaťu najavo, že jej neublíži, ak bude svojho otca milovať.) V prípade  rozvodu rodičov žije dieťa väčšinou s matkou. Vidí jej bolesť a snaží sa ju podporiť, aby sa cítila lepšie, ale tým sa narušuje rodinná hierarchia, pretože rodičia sú väčší, to rodičia „dávajú“ deťom. Rodič sa nemá opierať o dieťa. Aké je najlepšie riešenie pre dieťa? Je dôležité, aby matka dovolila dieťaťu slobodne neskryto milovať svojho otca. Veď napriek tomu, že dieťa bude môcť svojho otca milovať, môže podporovať matku. Mnoho krát sa stáva, že po rozvode je dieťa empaticky navonok na strane matky, ktorú podporuje, ale vnútorne súcití s vylúčeným otcom. Má vnútorný konflikt, ktorý väčšinou vyústi do toho, že dieťa začne preberať správanie, vnímanie vylúčenej osoby (otca).