Človek je v harmónii, keď sú vo vzájomnom súlade telo, myseľ aj duša. Ľudia v živote prechádzajú ťažkými situáciami, ktoré sú pre ne neriešiteľné, nedokážu sa s nimi zmieriť, nedokážu ich prijať s láskou, a vzniká v nich odpor. Niekedy tento odpor trvá dlhšiu dobu, čo ich ale stojí veľké množstvo energie, a často im bráni v tom, aby  sa v živote posunuli ďalej. Mnohí z nich nesú v sebe mnoho takýchto odporov založených na ich skúsenostiach z minulosti, čo môže vyústiť do  blokov, prípadne do celkovej stagnácie osobného rozvoja. Ak situáciu  nezmenia, môže ich to doviesť do zostupnej špirály pocitu frustrácie, neschopnosti, skleslosti  a deštruktivity – ako začarovaný kruh. Naopak rozvoj nášho potenciálu začína, ak prevezmeme zodpovednosť za svoj život, ak prestaneme obviňovať druhých, ak začneme bez hodnotenia  vnímať vlastné negatívne vzorce, a ak prijímeme s láskou svoju minulosť, nastane pozitívna transformácia. Takto pomaly dokážeme prejavovať  cnosti akými sú láska, pokora, múdrosť a vnútorný mier.