O ťažkých osudoch môžeme hovoriť, pokiaľ sa v našom rodinnom systéme objavila včasná smrť ( za včasnú smrť označujeme smrť osoby mladšej ako 50 rokov), úrazy, traumy, strata rodičov v rannom veku, vážne ochorenia, znásilnenia, zneužitia, deportácie, emigrácie. Mŕtvi nepotrebujú našu ľútosť, oni potrebujú naše prijatie ich osudu, potrebujú našu úctu. Nie je našou úlohou súdiť. Pri prvom stretnutí klienta s konštelačnou technikou nastúpi prekvapenie, nadšenie, akýsi náhľad a pochopenie. Človek prežíva celú paletu pocitov spojených s tým, čo sa stalo kedysi dávno v jeho rodovej línii. Klient začína pociťovať túžbu nájsť príčinu toho, čo sa deje a zbaviť sa nepríjemných pocitov, pocitov strachu, hrôzy, zmätku, bezradnosti, hanby,..kvôli udalostiam  v živote jeho predkov. V tomto období sa však klient začína viac sústrediť na problém, než na riešenie. Ale až začiatok vnútornej premeny  a prijatie toho, čo sa v živote predkov stalo začína klientovi meniť život k lepšiemu. Objavuje sa úcta k osudom predkov, úcta k ťažkým situáciám,  nastupuje úcta k vlastnému životu, k životu druhých. Toto je presne ten moment, ktorý lieči, toto je obdobie obratu k svojim úlohám a cieľom.