Z knihy „Ádžňá“: Valerij Sineľnikov, Eugenika 2023

  1. čakra – Ádžňá – čakra 3. oka.

Nachádza  sa uprostred hlavy, v strede čela, medzi obočím. Vhodná je pre ňu mantra : Óm, farba modrá, a aspekty: intuícia, predvídavosť, jasnovidectvo. Má najväčší vplyv na funkciu očí, mozgový prívesok a energetickú rovnováhu oboch hemisfér. Je zodpovedná za schopnosť videnia, vytváranie obrazov, a zodpovedá za  porozumenie rôznym mentálnym konceptom.  Cez toto centrum prechádzajú vzťahy človeka s vyššími silami, a s vesmírom. V tomto centre sa stretávajú energia mesiaca (intuitívna , ženská) s energiou slnka ( racionálna, mužská). Jedinec, ktorého energie v 6. čakre sú v rovnováhe, vyžaruje do svojho okolia pocit čistoty, kľudu a mieru. Je cieľavedomý a dokáže kontrolovať svoje myšlienky. Nerovnováha energii v ádžne sa po čase prejaví poruchami zraku a sluchu, ochoreniami v oblasti úst a tiež ochoreniami mozgu. Nerovnováha má vplyv aj na bolesť zubov, zlú pamäť a psychické ochorenia. Na psychoemocionálnej úrovni sa nerovnováha prejavuje v jednaní človeka jeho egoisitcký, povýšeneckým prístupom a zotrvávaním pri starých vzorcoch správania.

Bolesti hlavy.

Je signálom z nášho podvedomia, ktoré nás upozorňuje na niečo, čo robíme zle. Niektoré naše myšlienky, priania alebo činy predstavujú hrozbu pre našu integritu, bezpečnosť a zdravie. (Napríklad máme veľa práce, nakopila sa únava, ale aj tak chceme dokončiť prácu. Rasti v nás vnútorné napätie, najmä v hlavových svaloch a v cievach. A práve tu nastáva okamžik, v ktorom naše podvedomie rozhodne, že potrebuje oddych a prichádza bolesť hlavy, ktorou vás chce zachrániť od prepracovania.) Pokrytectvo je druhou  príčinou bolestí hlavy. Napríklad sa stretnete s človekom, ktorý vám nie je príjemný. Ste nútení sa usmievať a hovoriť lichotivé slová. Ak je príčinou vašich bolestí hlavy nesúľad vašich myšlienok a vášho správania navonok, potom stačí  obe do súľadu. Nik vás nemôže nútiť sa s dotyčným človekom stýkať, pokiaľ je možné vyhýbajte sa mu. Druhá možnosť: rozoberte si v sebe, čím  to je, že ste si ho  do svojho života pritiahli ? Ak sa vám na ňom nepáčia niektoré vlastnosti, môžete si byť istý, že rovnaké vlastnosti máte aj vy, a zrkadlí vám ich. Zmeňte sami seba – a zmení sa aj vaše okolie. Nízke sebahodnotenie a prílišná  sebakritika sú veľmi častými príčinami bolestí hlavy. Niekedy sa za bolesťami hlavy  skrýva prehnaná ctižiadostivosť, túžba po moci, nutkanie ovládať všetkých a všetko. Všetky formy strachu a obáv tiež spôsobujú bolesti hlavy. Strach vyvoláva nekľud. Uchopte tento svoj strach a nepripustite si ho  blízko. Naučte sa okolitému svetu dôverovať. Láska k sebe a dôvera k okoliu dokáže rozpustiť aj ten najväčší strach. Naučte sa pozorne vnímať signály, ktoré vaša bolesť hlavy vysiela. Neutišujte ju   bez uváženia užívaním liekov. Utlmením bolesti pravú príčinu nevyliečite.

Migréna.

Trakvilizéry a neuroleptiká majú len dočasný účinok, pretože neodstraňujú pravú príčinu bolesti. Migrény sú častým javom u ľudí, ktorí chcú zostať dokonalí. Zameriavajú sa na dokonalosť a neustále nadávajú a kritizujú seba aj druhých. Sú zahltení rôznymi komplexami menejcennosti a viny.

Strata pamäte.

Ide tu o niečo silnejšie než strach, doslova ide o únik zo života.

Mozgové nádory.

Často vznikajú u ľudí, ktoré chcú primäť okolitý svet, aby sa prispôsobil ich svetonázoru. Odmietajú prijať svet iných ľudí.

 

 

Nervový systém.

Nervový systém predstavuje  spojenie. Ochorenie nervového systému narúša vnímanie okolitého sveta a vzťahu k ľuďom. Vo vašom živote sa vyskytuje človek, s ktorým ťažko vychádzate a cítite sa nekomfortne , keď sa sním máte stretnúť. Rozoberieme  si v sebe svoj vzťah k nemu. Choďte „ do seba“ a snažte sa spomenúť, akými myšlienkami ste sa k takému vnímaniu dostali. Čo vám ten človek chce svojim správaním ukázať. Nesnažte sa toho človeka zmeniť, zmeňte sami seba.

Ischias.

Krížová oblasť chrbtice symbolizuje pevnosť a oporu. Všetky preťaženia nášho organizmu, fyzické aj psychické, sa budú koncentrovať práve v tejto  oblasti. Obavy z budúcnosti finančnej situácie alebo strach z budúcnosti sa budú prejavovať práve bolesťami v krížovej oblasti. V životných  obdobiach, kedy človek zažíva ťažkosti s financiami, alebo v obdobiach, kedy človek zažíva, akoby mu  financie odchádzali, doslova ohýba chrbát, aby zachoval svoju materiálnu úroveň.  Znamená to, že ste si na svoje bedrá naložili ťažšie bremeno, ako dokážete uniesť.

Mozgová mŕtvica, paralýza.

Najčastejšou príčinou býva paralyzujúca žiarlivosť a nenávisť. Odpor proti predurčenému životnému smeru, proti svojmu osudu, môže byť tiež paralyzujúci. Ľudia náchylní k paralýzam, obvykle nebývajú príliš pružní a stále zostávajú uzavretí do svojich pohľadov na svet. Zabudli, že neexistuje iba ich pohľad, ale aj názor druhých. Snažíte sa uniknúť pred zodpovednosťou, cítite sa neschopní niečo zásadného zmeniť. Ďalšou príčinou môže byť hlboko zakorenený strach. Akékoľvek ochrnutie je  vždy dôkazom potreby vášho podvedomia žiť a myslieť inak ako doposiaľ.

Závrate a strata rovnováhy.

Príčinu hľadajte vo svojich  nekľudných myšlienkach. Chýba vám koncentrácia a sústredenie. Prelietavosť od jedného cieľa k druhému vás tiež môže doviesť k točeniu hlavy. Vo vašom živote postrádate disciplínu. Poriadok v živote vám dodá sebadôvera a umožní vám sa pevne postaviť na nohy.

Obrna.

K tomuto ochoreniu môže viesť snaha niekoho zastaviť a tiež pocit vlastnej bezmocnosti tak konať.  Ako u paralýzy, aj tu môže byť spúšťačom ochorenia žiarlivosť.

Epilepsie, kŕče a spazmy.

Vznikajú následkom psychického napätia, ktoré vzniká panickým podvedomým strachom, maniodepresiou, pocitom vnútorného boja protikladov a nutkaním k násiliu. Takýto človek sa tak veľmi vzruší svojimi myšlienkami, že telo ho chvíľami odmieta poslúchať a začne sa samovoľne pohybovať. Pri záchvate kŕčov, človek dokonca stráca čiastočne alebo úplne vedomie. Pacienti náchylní ku kŕčom majú vo svojom podvedomí veľký agresívny potenciál voči svetu a voči ľuďom. Takáto forma agresie môže mať formu nenávisti, pohŕdania alebo žiarlivosti. Epilepsia sa veľmi často prejavuje po prvý krát v puberte, vo veku pohlavného dospievania. Nemoc spúšťajú negatívne programy v podvedomí spoločne s tým, ako rastie vnútorné napätie organizmu mladého človeka. Metóda podvedomého  preprogramovania myšlienkových stereotypov sebatransformácie pacienta vytvára nové obojsmerné prepojenia v mozgovej kôre tak, aby mozgové impulzy prechádzali mimo ohnisko zasiahnuté chorobou. Postupne sa chorá časť mozgu obnoví a začne pracovať normálne.

 

Hyperaktivita, tiky.

Jednou z hlavných príčin tejto choroby je nedostatok spontánnej lásky rodičom  k dieťaťu. Môžu to byť úvahy o tom, že starostlivosť o dieťa matke bráni realizovať sa v živote a v práci. Často tiež neznášanlivosťou oboch rodičov k sebe navzájom.

Nespavosť.

Príčiny nespavosti sú banálne: rozrušenie, strach, nekľud a pocit ohrozenia. Vaše podvedomie vyvoláva nespavosť, pretože chce v tomto nočnom čase riešiť problémy, ktoré nestihlo doriešiť v priebehu dňa. Musíte zmeniť prístup k riešeniu problémov. Existuje iba jedno riešenie, a tým je zmeniť  prístup k životu. Naučiť sa dôverovať sebe , druhým a životu celkovo.

Imunitný systém.

Medzi orgánmi imunitného systému patria limfatické uzliny, mandle, brzlík, kostná dreň, slezina, lymfatické črevné útvary. Imunitný systém predstavuje našu obranu pred útokmi zvonka. Poruchy jeho funkcie prichádzajú v okamžiku, kedy sa domnievame, že svet na nás padá a hrozí nám. V tej chvíli môže vzniknúť i pocit bezvýznamnosti, a rodí sa prianie brániť sa pred ľuďmi. Čo proti tomu môžeme urobiť? Jednoznačne treba prijať svet taký, aký je – bez agresie, bez podmienok.

Uši.

Ušné choroby a problémy postihujú osoby, ktoré si neprajú niekoho alebo niečo počúvať – napríklad názory druhých ľudí.

Zápal stredného ucha.

Sú prejavom neochoty počuť a prijať to, čo hovorí okolie. Ako dôsledok sa v podvedomí kopí hnev a podráždenie, čo vedie k tvorbe zápalu. Časté ochorenia uší u detí bývajú často zapríčinené tým, že  nedokážu alebo nemôžu správne vyjadriť svoje city. Bráni im v tom strach. Ak v rodine vládne nekľud, rodičia sa hádajú, dieťa často na túto situáciu reaguje zápalom stredného ucha.

Hluchota, šum v ušiach.

Veľmi silný odpor k niekomu alebo niečomu vedie k hučaniu v ušiach, dokonca až k úplnej hluchote. Príčinou je nevôľa počúvať a porozumieť ostatným, akceptovať ich názory a uhly pohľadu. Vo vnútri sa hromadí veľká agresia k okolitému svetu, čo spôsobuje ochabnutie sluchu. Ak niekto nechce niečo počuť,  nechce niečomu rozumieť, sám seba odsudzuje k zvukovej izolácii.

Nefritída sluchového nervu.

Býva odrazom silného nervového napätia, ktoré vyvolalo  počúvanie niekoho alebo niečoho.

Oči.

Oči symbolizujú schopnosť vidieť zreteľne minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Vďaka očiam prijímame informácie z okolitého sveta a vyjadrujeme svoje city. Očné choroby sú prejavom nášho priania nevidieť. Nechceme vidieť, čo sa okolo nás odohráva. V našej duši sa hromadia agresívne pocity, ako nenávisť, zlosť, hnev a to všetko vyvoláva problémy s očami.  Musíte pochopiť, že  vaše videnie a vnímanie sveta je zlé, pretože sa naň pozeráte optikou agresívnych emócii. Východisko je iba jedno: očistiť svoje úmysly, a potom sa stane celý svet lepším. Vytvorte sami pre seba takýto svet, na ktorý sa budete pozerať s radosťou.  Všimnite si, že krátkozrakosť je častejšia u mladších pacientov, kým ďalekozrakosť je zrejmá u starších pacientov. Vysvetľuje sa to tým, že  mladý človek je viac zahladený do svojho vlastného sveta, na to, čo sa s ním deje práve teraz. Čím je človek starší, tým viac sa od okolitého sveta dištancuje. Krátkozraký človek vidí všetko okolo zblízka, ale pri tom  všetkom, čo v jeho svete  prebieha nechce vidieť sám seba. Tým spôsobuje, že sa v jeho duši hromadí odpor voči všetkým ľuďom a celému svetu. ( Keď totiž vidíš predmety a ľudí okolo seba rozmazane, nepripadá ti ten odpor potom tak veľký.)

Zápaly očí.

Neochota niečo vidieť  a s tým spojená závisť, nenávisť.  Vaša agresia sa vracia ako bumerang a priamo bije do očí. K zápalu rohovky alebo spojiviek sa môžeme dopracovať svojimi zlými činmi, zlými myšlienkami a nekalým jednaním.

Jačmenné zrno.

Znamená, že sa pozeráte na svet zle. Máte na niekoho zlosť. Prehodnoťte svoj názor a vzťah na tohto človeka.

Škuľavosť.

Vaše podvedomie si musí vybrať jednu alebo druhá stranu pohľadu. Prejavuje sa najčastejšie v detskom veku, a odráža sa v ňom nejednotné správanie rodičov, ktorí nejednajú  rovnako, nerešpektujú jeden druhého, čo jeden dieťaťu dovolí, to druhý zakáže.

Zelený zákal.

Pri glaukomu vzrastá vnútroočný tlak a dostavujú sa silné bolesti v očnej bulve. Videnie doslova bolí. Tlačia vás staré krivdy, nepriazeň ľudí a osudu, nejaká vnútorná bolesť. Nechcete odpustiť a týrate tak sám seba. Glaukom je signálom pre nás že čelíme  veľkému vnútornému tlaku, ktorý nám blokuje city. Je na nás, aby sme sa naučili vyjadrovať svoje emócie a dať priechod citom.  Aby sme odblokovali svoje kanály. K tomu veľmi dobre poslúži hlboké uvoľnenie, autohypnóza, autogénny tréning, dychové cvičenia alebo joga.

Šedý zákal.

Nevidíte vo svojej budúcnosti žiadnu radosť. Budúcnosť je šedivá. Nie je sa z čoho radovať. Neodkladajte dobré skutky na zajtra, vykonajte ich dnes, hneď teraz. Zdokonaľujte svoj charakter, šľachtite svoje myšlienky a pestujte  dobré vzťahy s ľuďmi.