Valerij Sineľnikov, „Višuddhi – krčná čakra“, Eugenika 2023.

Višuddhi nájdeme  pozdĺž krčnej chrbtice na úrovni hrtanu ( medzi 5. a 7. krčným stavcom) a spredu  pod krčnou jamkou. Ovplyvňuje  tvorivosť. Je zodpovedná za reč, schopnosť komunikácie a sebarealizácie.  Je prepojená so štítnou žľazou, krkom, šijou, lícami a ramenami. Vhodná je pre ňu mantra: NAM, prislúcha jej farba modrá, a aspekt: sluch. Ak budú energie vo Višuddhi v rovnováhe, bude daná jedinec komunikatívny a bude ľahko nachádzať spoločný jazyk s druhými ľuďmi. Jeho okolie ho bude uznávať. Pomáha nám vyjadrovať naše vnútorné  procesy navonok. Je centrom našej inšpirácie.  Prejavuje sa tvorivými schopnosťami. Vďaka nej je človek obdarený schopnosťou písať básne, spievať, tancovať a kresliť. Krčné centrum zodpovedá za sebaprejavovanie každého jedinca a zároveň sa jeho schopnosť „ počúvať“. Máme na mysli nie len fyzickú schopnosť  počuť, ale aj  vnútornú schopnosť počúvať svoj vnútorný hlas svedomia. Rozvíjaním tejto schopnosti nám dáva vnútorný kľud. Vďaka tejto čakre dokážeme vyluďovať zvuky a rozprávať. Nerovnováha energii v tomto centre sa môže prejaviť koktaním,  chrapotom, sťahmi hlasiviek, niekedy koktaním alebo núteným mlčaním. Každé klamstvo  alebo napomáhanie  klamstvu prispieva k uzatváraniu tejto  čakry. Na úrovni psychoemocionálnej sa nerovnováha v tejto čakre často prejavuje strachom vyjadriť to, čo cítime, o čom premýšľame, a tiež komplexom menejcennosti a nízkym sebahodnotením. Na tejto čakre závisí ako každý z nás prijíma sám seba, závisí na nej sila vôle, schopnosť rozhodovať sa. Na višuddi závisí, ako budeme tvoriť  svoj život v súlade  so svojim vlastným prianím.

Krk.

Vyjadruje schopnosť jedinca  vyjadrovať svoje pocity, byť si istý sám sebou, požiadať o to, čo si želáme. Stav nášho krku odráža naše vzájomné vzťahy s okolitými ľuďmi. Kto má zdravé vzťahy so svojimi blízkymi, bude mať zdravé zuby. Krk je časťou tela, v ktorej sa sústreďuje naša tvorivá energia, sebavyjadrovanie a tvorivosť.  S krkom je spojená schopnosť našej sebarealizácie. Cez krk prechádzajú procesy prijatia a osvojenia. Nielen prijímanie potravy, ale tiež  procesy prijímania ideí, ľudí a vecí.

Ochorenia krku, angína, faryngitída, laryngitída.

Prehĺtate v sebe nejaké negatívne emócie? Bojíte sa nahlas povedať to, čo si myslíte? V takýchto prípadoch zareaguje krk ochorením. Ľudia s ochorením krku často nedokážu prejaviť svoje city, úmysli, dodať si odvahu k tomu, aby požiadali o to, čo si želajú. Majú utkvelú predstavu o svojej vlastnej nedostatočnosti. Všetky komplexy menejcennosti prechádzajú krkom.

Nádor v krku.

Silný podvedomý strach alebo silná hanba bráni takému človeku v tom, aby sa vyjadril.

Kašeľ.

Je výrazom priania vykríknuť nahlas: “ Som  to ja! Vypočujte ma!“  Ak je to váš prípad, naučte sa svoje pocity vyjadrovať, nepotláčajte v sebe pocity. V niektorých situáciách pôsobí kašeľ ako akási brzda. Ak ste zvyknutý odsudzovať jednanie druhých, nahlas kritizovať a vyjadrovať nespokojnosť, potom záchvat kašľa, ktorý sa dostaví práve akoby náhodou v napätej situácii, vám vyslal váš vnútorný hlas preto, aby vám zabránil všetky negatívne emócie prejaviť nahlas.

Štítna žľaza.

Nedostatočná tvorba hormónov štítnej žľazy sa nazýva hypotyreóza. Prejavuje sa spomalením a oslabením  všetkých foriem látkovej výmeny, procesov okysličovania, znížením citlivosti nervovej sústavy a utlmením duševnej činnosti.

Hypertyreóza.

Človek vedie príliš intenzívny  spôsob života. Celý problém je ale v tom, že dotyčný nevie nič o tom, aké sú jeho skutočné potreby, ale robí v prvom rade to, čo chcú ostatní. Snaží sa niekomu druhímu zapáčiť, niečo mu dokázať, domôcť sa niečej lásky. Východisko je v prijatí svojho zovňajšku, svojho pohlavia, svojej duchovnej aj materiálnej úrovne. Snažte sa o duchovný pokrok a rozvoj svojej tvorivosti.

Hypotyreóza.

Znamená, že tento človek nemá chuť do života. Už sa vzdal svojich plánov, zmieril sa s tým, že jeho plány nikdy nebudú vypočuté, a stratil kontakt so svojou tvorivosťou. Vezmite svoj život do vlastných rúk a smelo realizujte svoje rozhodnutia. Urobte svoj život šťastným a prejavte pri tom flexibilitu a tvorivosť.

Struma.

Zväčšenie štítnej žľazy je prejavom toho, že na vás niekto veľmi nalieha.  Sami na seba naliehate prostredníctvom okolitých ľudí. Máte pocit, že život na vás „ doľahol“. Vsugerovali ste si, že vás každý iba ponižuje a vy musíte toto ponižovanie znášať. Cítite sa ako obeť, a nie ako svojprávny človek. K vášmu životnému partnerovi cítite odpor a nenávisť, a máte pocit premárneného života. Struma vzniká často u žien, ktoré majú mužov závislých  na alkohole. Potlačované negatívne pocity, myšlienky krivdy a napätie sa z ich vnútra dostávajú navonok vo forme zdureného hrdla. Naučte sa myslieť aj na seba, spoznajte svoje skutočné želania a potreby – snažte sa ich otvorene vyjadrovať. Byť sám sebou je najlepší liek.

Zuby.

Zuby používame k oddeľovaniu a hryzeniu potravy. Zuby sú tou časťou tela, ktoré symbolizujú schopnosť útočiť a brániť. Problémy so zubami môžu byť príznakom toho, že dotyčný skrýva a potlačuje svoju agresivitu.  Nebýva to len príčinou nevyváženej stravy, ale aj s potrebou potlačovať v živote svoje agresívne prejavy.

Ďasná.

Sú oporou nášmu chrupu. Stelesňujú sebadôveru a schopnosť jedinca víťaziť.  Krvácanie ďasien je prejavom nedostatočnej sebadôvery, a pocitu, že zbytočne  márnime životnú energiu. Pre zdravé ďasná môžeme urobiť jediné:  vždy zaujímať aktívny postoj k životu a snažiť sa riešiť úlohy, ktoré pred nás život stavia. Buďme smelí pri obhajobe svojich záujmov a potrieb.

Šija.

Symbolizuje našu pohyblivosť a pružnosť. Schopnosť vidieť i to, čo sa odohráva vedľa nás a za nami. Stuhnutie šije je prejavom zatvrdnutosti, straty myšlienkovej pružnosti, neschopnosti vidieť problémy z rôznych strán.

Uši.

Zápaly uší sú prejavom neochoty počuť a prijať to, čo hovorí okolie. V dôsledku toho, sa  v podvedomí hromadí hnev a podráždenie, a toto všetko smeruje k vzniku zápalu.  Časté ochorenia uší u detí bývajú často zapríčinené tým, že deti nedokážu alebo nemôžu správne vyjadriť svoje city. Bráni im v tom strach. Ak v rodine vládne nekľud, rodičia sa hádajú, dieťa často na túto situáciu  reaguje zápalom stredného ucha. Únikom do tohto ochorenia vlastne vyjadruje svoje pocity a dáva tým rodičom signál: „ Všímajte si ma“. Pre mňa je najdôležitejší kľud a mier.“

Hluchota a šumenie v ušiach.

Veľmi silný odpor k niekomu alebo k niečomu vedie k hučaniu v ušiach, alebo až k úplnej hluchote. Príčinou je tiež nechuť počúvať a porozumieť ostatným. Často tomu bráni zatvrdnutosť a pýcha. Vo vnútri sa hromadí silná agresia proti okolitému svetu, čo spôsobuje ochabnutie sluchu. Ak niekto nechce niečo počuť, nechce niečomu rozumieť, sám seba odsudzuje k zvukovej izolácii od okolitého sveta, a v podvedomí potom nezostáva nič iné, než hluchota. Zápal v uchu vždy naznačuje vnútorný konflikt. Riešením je vypočuť  si svoj vnútorný hlas, poznať sám seba, naučiť sa rozumieť sám sebe, urovnať si vnútorné konflikty v podvedomí.