Barbara Ann Brennan ( „Ruce světla“, 1987)

„Rupert Sheldrake vo svojej knihe „ Nová veda života“ ponúka myšlienku, že všetky systémy  sú regulované nie len energetickými a materiálnymi faktormi, ale tiež neviditeľnými organizovanými poliami. Tieto polia sú kauzálne, pretože slúžia ako odtisk   pre formu správania. Nemajú energiu v normálnom zmysle tohto slova, keďže ich účinok presahuje bariéry času a priestoru platné pre energiu. To znamená, že ich účinok je rovnako silný pre veľké vzdialenosti, ako aj pre veľmi malé. (Energiou REIKI sa dá liečiť ako pri osobnom stretnutí, tak aj na diaľku. Terapia pri „Rodinných systemických konšteláciách“ funguje tak isto aj na diaľku, na osobu, ktorá síce patrí napríklad do rodinného systému, ale nie je prítomná.)

Podľa tejto hypotézy kedykoľvek sa jeden člen biologického druhu naučí novému správaniu, ak len jeden človek v rodinnom systéme precíti a pochopí udalosti, ktoré sa odohrali, kauzálne pole tohto človeka ( druhu) sa jemne zmení, pretože sa zmenilo chápanie, prežívanie tejto jedinej osoby, tým pádom, sa zmenil jeden článok systému, a teda systém už nie je ten istý, ale sa jemne zmenil. ( Napríklad ak po rozvode príde bývalá manželka s prosbou o doriešenie zlého vzťahu s ex manželom, nastáva zmena v systéme a teda vo vzťahu rozvedených manželov AJ iba ak sa zmení chápanie a správanie exmanželky – teda ak sa zmení aj len jedna „ čiastočka“ systému.) Pokiaľ sa správanie opakuje dostatočne dlho, jeho morfická rezonancia zasiehne celý systém. Sheldrake nazýva  túto neviditeľnú matricu morfogenetickým polom. Morfogenetická rezonancia  ( zmeny v nej) pôsobia naprieč časom a priestorom, takže minulé udalosti môžu ovplyvniť nasledujúce udalosti kdekoľvek inde. Príklad tohto uviedol L.Watson vo svojej knihe „ Príliv života“ , kde popisuje tzv. fenomén „ stej opice“. Watson zistil,  že potom čo sa skupina opíc naučila  novému správaniu, okamžite sa mu naučili tiež opice na ostatných ostrovoch, a to bez možnosti vzájomnej komunikácie. Tak isto môžeme uviesť podobný príklad, kedy morfogenetické pole ovplyvní na diaľku psíka, ktorý sa vyberie čakať svojho pána ku dverám už vo chvíli, keď sa jeho pán rozhodne ísť z práce domov ( hoci nekončieva v práci v pravidelnom čase).