Energetické pole  úzko súvisí s našim zdravím a duševnou pohodou. Keď je niekto chorý, jeho energetické pole sa vyznačuje  nerovnomernosťou energetického toku. Stagnujúce energie majú tmavú farbu. Naproti tomu, zdravé energetické pole má žiarivé farby. Väčšina ochorení najskôr začína v energetickom poli, ktoré sa naruší ( stresom, zlými návykmi, a rôznymi životnými udalosťami) a neskôr sa to prejaví na fyzickej úrovni určitým ochorením. Reiki dokáže chybné energetické pole dostať do rovnováhy, naštartuje samouzdravujúci proces organizmu čo postupne dostane celý organizmus do harmónie. Liečebný proces vyžaduje haromnizáciu energetického pola, niekedy zmenu postojov a návykov, a v konečnom dôsledku aj spracovanie traumatických udalostí. Príčina chorôb začína vždy na psychickej alebo emocionálnej úrovni.

V roku 1959 Dr. L. Ravitz preukázal, že ľudské energetické pole kolíše podľa mentálnej a psychickej stability osoby. Predpokladal, že pole je spojené s myšlienkovými pochodmi, a že zmeny tohto pola spôsobujú psychosomatické príznaky.