Jeden z princípov rodinných konštelácii hovorí, že každý človek má právo na príslušnosť k svojmu rodinnému systému. Všetci naši predkovia, rodičia, bývalí partneri, naši rodičia, prarodičia, milenci majú právo patriť do nášho rodinného systému bez ohľadu, čo si o nich myslíme. Pokiaľ niekomu upierame právo na príslušnosť, považujeme ho  za zlého alebo s ním prestaneme komunikovať, je tento človek vylúčený z rodinného systému. Vylúčení ľudia sú presne tí ľudia, na kt. sa nespomína, alebo sa spomína len zriedka. Čo je právo na príslušnosť? V rodinnom systéme má každý právo na príslušnosť. Strach zo straty spolupatričnosti  je prakticky rovnaký ako strach zo smrti, je teda dostatočne silný a nevedomý. Keď sa v rodine narodí dieťa, všetci vieme, že bez cudzej starostlivosti neprežije. O dieťa sa starajú najmä rodičia  a rodina. Bez príslušnosti  k rodine, bez rodiny, matky, rodinného systému, rodu či komunity by dieťa nemohlo ďalej žiť. Život dieťaťa teda priamo závisí na príslušnosti k rodine. Sme súčasťou svojej rodiny, preto si myslíme, že rovnako funguje každá rodina. Prečo dochádza k vylúčeniu? Systém potrebuje osoby, ktoré podporujú štruktúru, ale tiež toho, kto prináša zmeny. Existujú aj takí, ktorí prekračujú hranice systému.  Vylúčení členovia väčšinou porušujú určité zásady, tradície či normy, ktoré by sa mali v rodine rešpektovať. K vylúčeniu dochádza z rôznych dôvodov:

  1. Niekedy sa v rodine uskutočnia udalosti, ktoré prinášajú bolesť a traumu, ale niekedy je bolesť a trauma tak silná, že ju človek nedokáže prežiť. Ľudia sa snažia na traumatickú udalosť zabudnúť, a tak nevedomky potlačia spomienky a tým vylúčia osobu, s ktorou je bolesť spojená. Je to určitá forma ochrany pred ďalšou bolesťou.
  2. Zámerne niekoho vylúčime zo života, pretože jeho správanie považujeme za nesprávne a neprijateľné.

V rodinných konšteláciach sa táto dynamika krásne odkrýva a mnohé objasňuje. Rodinný systém sa snaží túto osobu „pripomenúť“  v nasledujúcom pokolení, alebo ešte v ďalšom.  Potomok, ktorý úplne nevedomky nesie osud takto vylúčenej osoby musí vo svojom živote prekonávať nemalé prekážky. Možno môže mať aj pocit, že nech sa snaží akokoľvek, nedarí sa mu.  Vylúčenie predka tu vždy bolo, je a bude – nie je potrebné k tomu pristupovať tragicky. Takého a podobné dynamiky v rodinnom systéme dokážu odhaliť rodinné konštelácie. Nie len, že rodinné konštelácie dokážu odhaliť takto narušený systém, ale majú predovšetkým metódy na nájdenie riešenia a nápravu. Metóda rodinných konštelácii býva obrovským zážitkom pre zúčastnených, pretože po odkrytí udalostí z minulosti klient nájde spojitosť so svojim životom. Ako zvyknem hovoriť-nie len pochopí ale hlavne precíti, akoby prežil AHA moment.