Slovo IDOL pochádza zo starogréčtiny a znamená klamlivý obraz. Slovo IDEÁL znamená dokonalosť, ktorá sa nedá dosiahnuť. IDOL alebo IDEÁL mení váš pohľad na to, čo je alebo nie je možné. Tvoje predstavy o ideálnom živote, o ideálnom partnerovi nič nehovoria o tom, či tvoje predstavy vplývajú na tvoj život naozaj pozitívne. Niekto napríklad túži po naplnení určitých snov v partnerskom živote. Potom mu v živote ide len o to, aby našiel človeka, ktorý tieto predstavy a sny spĺňa…alebo chce dostať UŽ existujúcu osobu bližšie k ideálu, ktorý však existuje len v jeho fantázii. Napriek tomu možno podľa nich posudzuje reálneho partnera. Tým vzniká tlak, ktorý zaťažuje vzťah. …aj takéto dilemy, problémy dokáže dostať na pravú mieru koučing, čo ale vyžaduje istú prácu na sebe. Rovnaké záležitosti a mnoho iných pravidelne naprávame aj v rodinných konšteláciách ❤.