Možno nedokážete zmeniť svet, ale môžete zmeniť svoj pohľad naň . Nie kvôli ostatným, ale pre svoje osobne šťastie ❤.