Všetko, na čo myslíte, si priťahujete do života…ľudia, ktorí majú skvelý život, premýšľajú a hovoria viac o tom, čo majú radi, než o tom, čo nemajú.