Voľba partnera je väčšinou výsledkom nevedomej motivácie. Ak sú partneri rozštiepení, objavuje každý z nich v tom druhom práve tú časť, v ktorej objavia aspoň čiastočne zdroj stabilizácie svojej duševnej rovnováhy. V rodinných konšteláciach je zrejmé, aké skryté väzby si navzájom partneri „suplujú“. Stáva sa, že partner vidí v partnerovi rodiča, ktorého postrádal. Nevedomky má od partnera očakávania ( či už vo forme zabezpečenia, či starostlivosti..), ktoré samozrejme partner nedokáže naplniť. Partner, ktorý od druhého partnera pociťuje tlak (z jeho očakávaní), má tendenciu zo vzťahu vycúvať. Napriek tomu, že partner pod tlakom ani nedokáže definovať, čo mu na vzťahu prekáža, navonok je všetko ideálne, napriek tomu, ma potrebu nastoliť vzdialenosť medzi ním a partnerom, čo má za následok narušenie vzťahu…..takéto skryté procesy môžeme pravidelne vidieť na seminároch rodinných konštelácii, kde si klient príde „riešiť“ partnerský vzťah. Ja ako konštelár potrebujem iba minimum informácii, vlastne mi stačí vedieť iba, že si klient žiada „kultivovať partnerský vzťah“. Moje otázky sa týkajú základných informácii: Máte zo spoločného vzťahu spoločné deti? Kto patrí do rodinného systému? Nie je nutné, dokonca nie je žiadúce vedieť podrobnosti, pretože systém (rodinný) ukáže to, čo je v danej situácii podstatné sám.