Ak zavrhne človek otca alebo matku kvôli ich minulosti, alebo činom, ak sa dieťa na rodiča hnevá alebo ak ho nenávidí, potom je s takýmto rodičom stále úzko spojený. Nemôže sa od neho odlúčiť, tým pádom nedokáže tvoriť s inou osobou pár. Bude pre neho veľmi ťažké sa v živote realizovať. Ak človek svojich rodičov neprijme, znamená to, že nikdy nebude v súlade sám so sebou.  Navždy bude spojený s rodičom, ktorý bol zavrhnutý alebo vylúčený. Takýto človek nedokáže cítiť uspokojenie vo vzťahu ani v pracovnom živote. Prekážkou k prijatiu rodiča je odsudzovanie jeho správania  a činov, či už v detstve alebo v súčasnosti. Takéto odsúdenie vedie k tomu, že sa človek  stane tým, kým vlastne nechcel byť, a mnoho krát sa v živote dopustí podobných chýb, ktoré celý život odsudzoval.  Jediným riešením je rodičov prijať takých, aký sú. Treba mať na pamäti, že „ prijať“, neznamená súhlasiť. Možno práve ťažký osud v detstve  dá človeku silu v ďalšom živote.  Spomínaním  na ťažkú minulosť nám túto minulosť nezmení. Jediné, čo tým dosiahneme je, že si minulosť  neustále vťahujeme do života a sami sebe nedovolíme pohnúť sa ďalej a vykročiť do budúcnosti. Spomínaním na ťažkú minulosť sa oberáme o prežívanie prítomnosti. Čím viac chceme zabudnúť na minulosť, tým viac si ju vnášame do života. Až ak ju dokážem prijať a povedať si: „ ok“ ano …bolo to ťažké, ale už to nedokážeme zmeniť, a ja so svojim životom urobím niečo dobré „NAPRIEK TOMU“!….Až  potom môžem žiť v prítomnosti a pozerať sa do budúcna.

Rodinné konštelácie sú úžasná metóda, kde klient nie len pochopí konania ľudí v rodinnom systéme, ale väčšinou aj precíti. Každé konanie zvyčajne má svoju príčinu. V rodinných konšteláciach sa nám odkrývajú skryté väzby a príčiny konania členov v rodinnom systéme. Prídeme mnoho krát na dôvody nezdarov a problémov v našich životoch.