V rodinných konšteláciách sa pozeráme na problémy trochu z iného pohľadu. Napríklad pri zdravotných problémoch (musím podotknúť, že metóda rodinných konštelácii nenahrádza lekársku starostlivosť) sa v konštelačnej metóde pozeráme na to, čo sa deje medzi pacientom a pôvodnou rodinou, prípadne celým rodom. V metóde rodinných konštelácii je viditeľné akú až moc a silu ma rodový systém. Tá istá sila nám zároveň umožňuje nájsť prostredníctvom ochorenia riešenie pre pacienta a zároveň aj pre celú rodinu. Ochorenia bývajú znakom toho, že klient je zapletený do osudov predkov. „Zapletenie“ je situácia, kedy je človek spojený v rodinnom systéme s určitým miestom alebo rolou, ktorá patrí inému členovi systému, či žijúcemu alebo už zosnulému. Na tento problém môže upozorňovať určitý symptóm alebo ochorenie danej osoby. Čo sa vlastne deje, ak sa človek trápi s nejakým problémom? Čo sa vlastne deje, ak sa neustále opakujú v rodine finančné problémy? Manžel je alkoholik a dieťa odmieta chodiť do školy a nechce sa učiť.. Nadriadený je arogantný, neustále hľadá chyby… Ak je človek ovplyvňovaný systémovým zapletením, ak cyklicky naráža na podobné problémy dookola, očakáva zmenu zvonka. Prehovára manžela, núti dieťa disciplíne, ..alebo očakáva, že sa prístup nadriadeného zmení prípadne bude robiť všetko preto, aby ich zmenil. Zapletení ľudia úprimne veria tomu, že môžu druhých zmeniť. Čo sa potom stane? Partner, rodičia, deti, šéf… sa ich jednaniu bránia, pretože nevidia potrebu aby sa zmenili. Emócie sa v rodine každým dňom vyhrocujú nastáva negatívna atmosféra a vôbec nič sa nezlepšuje. V dôsledku zapletenia dochádza v rodinách a na pracoviskách ku konfliktom. Rodinný príslušníci sú nútení vo svojom systéme opakovane čeliť problémom a emóciám, pred ktorými vlastne chceli uniknúť. Napríklad pri práci s rodinami, kde jeden člen trpí závislosťou (alkohol, drogy..), je vidieť, že nie je možné závislého vyliečiť proti jeho vôli. Príbuzní zažívajú hnev, vzdor, zlosť a vinu a začínajú byť agresívni. Príbuzní časom cítia bezmocnosť rovnako, ako ich blízky, ktorý je napríklad závislý na alkohole. Ak rodičia, ktorí chcú zmeniť nesprávne alebo agresívne správanie dieťaťa privedú toto dieťa k terapeutovi, ale nie sú ochotní hľadať príčiny aj v sebe, potom pomoc terapeuta, pokiaľ aj pomôže, účinkuje iba chvíľu. Agresívne alebo hyperaktívne správanie dieťaťa je odrazom toho, čo vnútorne prežívajú jeho rodičia. Dieťa svojim správaním ukazuje svoju lásku. Niečo prijalo, nesie to namiesto rodičov, a v tom spočíva jeho láska. Psychoterapia sa dlhodobo zameriava na hľadanie riešení, na hľadanie možností ako človeka uzdraviť. Metóda rodinných konštelácii sa zameriava na hľadanie príčin skrytých v energetických systémoch rodín. Prajem všetkým, ktorí navštevujú semináre rodinných systemických konštelácii, aby našli svoje odpovede, príčiny a riešenia na svoje problémy.