Čo je to choroba? Odkiaľ sa berie? Prečo vôbec vyniká? Takéto otázky si kladie určite každý, kto sa prvý krát stretne so závažným ochorením. Choroba je patologický proces v organizme, v ktorého dôsledku dochádza k nežiadúcim zmenám v jednotlivých orgánoch, tkanivách, a to spôsobuje nepríjemné subjektívne pocity bolesti, niekedy až smrť. Prečo pri  rovnakej diagnóze  u jedného pacienta dochádza k ústupu a vymiznutiu príznakov a u druhého sa stav zhoršuje? Čo stojí za uzdravením človeka? Čo stojí za jeho smrťou? Telo, myseľ a duša sú neoddeliteľne spojené. Ktorá časť je múdrejšia? Naša myseľ? To ťažko.. je to telo? Možno, pokiaľ by sme ho dokázali pozorne počúvať, vedelo by nám mnohé prezradiť. Je to teda duša? Duša je múdra, avšak jej múdrosť je pred nami skrytá. Duša vládne všetkému – a práve tá nás riadi. A telo? Telo nám odráža to, čo nám duša hovorí. Duša pozná odpovede na otázky, prečo sme ochoreli. Môžeme sa behom života priblížiť k múdrosti duše? Žiaľ  najčastejšie sa k duši priblížime prostredníctvom nemoci, bolesti a utrpenia. Choroby nás môžu zmeniť na pokornejších a súcitnejších. Ľudia vnímajú ochorenie ako trest za niečo. Medikamentózna liečba má pozitívny účinok, avšak žiaľ nepôsobí na príčinu ochorenia, preto často dochádza k recidívam, prípadne k nežiadúcim účinkom medikamentóznej liečby. Pri metóde rodinných konštelácii hľadáme spojenie medzi ochorením a procesmi prebiehajúcimi v rodinnom systéme. Tieto skryté dynamiky môžu zahrňovať niekoľko generácii predkov. Puto medzi rodinnými príslušníkmi je veľmi silné aj vtedy, ak žijú ďaleko od seba, alebo aj ak  z určitého dôvodu spolu roky nekomunikujú. Nevyriešené konflikty alebo úlohy predchádzajúcich generácii „dedia“ potomkovia. Problémy, konflikty, bolesť, závislosti ..úcta, láskavosť, tiež vznikajú v rodine. Dedíme nie len farbu vlasov, očí, gestá, ale aj presvedčenia, životné hodnoty, názory, rozpory, ktoré sa nachádzajú v našom rodinnom systéme.  Sme lojálni voči svojej rodine a svojmu rodu, čo znamená, že máme právo patriť k svojej rodine len vtedy, pokiaľ sme rovnakí ako naši predkovia. Dieťa má podvedomú obavu, že stratí tento pocit spolunáležitosti so svojou rodinou, a tak nevedomky opakuje podľa rodinného vzoru nie len pravidlá a zásady správania, ale tiež v sebe nesie aj konflikty, ktoré môžu v tele a psychike vyvolať ochorenie. V rodovej duši ( v rodovom poli) sa nachádza minulosť, prítomnosť aj budúcnosť. V rodovej duši , ku ktorej patríme sú spolu s nami prítomní naši žijúci aj zosnulí príbuzní, ale nachádzajú sa tam aj tí, o ktorých  nič nevieme, pretože ich rodina vytesnila. Napriek tomu, nás všetkých spája príslušnosť k nášmu rodu. Rodové pole obsahuje problém, zdroj, úlohu aj riešenie.