Náš psychický stav závisí na tom,  ako vnímame životné udalosti, a ako reagujeme v mnohých  životných situáciách. Záleží tiež na získaných a nespracovaných psychických traumách alebo spomienkach. Odkiaľ pochádza vnímanie reality človekom? Opäť je odpoveď v jeho rodinnom systéme. Všetky informácie sa  prenášajú na energetickej úrovni rodového poľa, na úrovniach duše a nevedomia. Napriek  tomu, že si potomkovia nedokážu vybaviť žiadne spomienky, napriek tomu, tieto informácie existujú. Ochorenia a ich príznaky predstavujú pokus tela alebo psychiky vyrovnať sa s ťažkosťami, ktoré pochádzajú z rodinného systému.  Každé ochorenie má  skrytý význam, ktorý je nutné pochopiť alebo vycítiť. Kam vedie človeka? Čo sa v skutočnosti skrýva za ochoreniami alebo ich symptómami? Ochorenia sú akousi kompenzáciou, ochranou, spôsobom prežitia v prítomnosti s tým, čo pôsobí na človeka z jeho rodinného systému. Na osud  človeka má vplyv mnoho udalostí. Mimoriadne negatívne vplývajú na rodový systém vylúčení predkovia. Vylúčený predok je každý, s ktorým sa zachádzalo nespravodlivo, ktorý bol odsudzovaný, prípadne na ktorého bolo v rodinnom systéme žiadúce „ zabudnúť“. Sú to ľudia, na ktorých sa „zabudlo“.. vrahovia, násilníci…ale aj obete. Náš život je prepletený  s osudami predkov. Každý osud človeka má právo na úctu. Máme v sebe túto úctu? Nie, pokiaľ sa budeme sťažovať na rodičov, partnera alebo deti. Nie, pokiaľ sa hneváme, urážame a sťažujeme sa, nie je v nás žiadny rešpekt. Nevážime si ani ich, ani svoj osud. Môže niekto, kto sa neustále sťažuje niečo zmeniť alebo získať pomoc???