Carl Whitaker sa domnieva, že manželstvo nie je udalosť medzi dvoma ľuďmi, ale medzi dvoma rodinami (O. Solodovnikovova, Sila rodu, 2022, s. 85) . Človek sa snaží odovzdať rodinné hodnoty partnerovi a deťom. Začínajú vznikať konflikty, pretože každý z partnerov má svoje vlastné názory na život a teda sa pokúša hájiť svoju pravdu. Rodinné vzťahy môžu byť ohrozené, pokiaľ sa jeden z manželov začne správať ako keby mal toho druhého prevychovať a zmeniť ho. V tom prípade zaujíma voči svojmu partnerovi postoj rodiča a vnucuje mu svoj názor. Do manželstva vstupujú dvaja dospelí  a rovnocenní ľudia, a akýkoľvek pokus správať sa ako rodič, alebo ako závislé dieťa vedie vo vzťahu ku konfliktom a nedorozumeniam. Tieto hry o moc v rodine vedú k tomu, že jeden z partnerov sa stane akoby rodičom a druhý dieťaťom, ale zároveň sa snaží uniknúť nátlaku zo strany partnera. Osoba, ktorá hrá úlohu dieťaťa hľadá uvoľnenie a útechu mimo manželstva. Aké? Môže to byť milenec, milenka, alkohol, prípadne hazardné hry.