Každý človek počas svojho života pôsobí v mnohých vzťahoch. Bez nich neexistuje život. Najsilnejšie a najpevnejšie sú vzťahy vo vnútri vlastného rodinného systému. V nich sa nachádzajú príčiny úspechu, neúspechu, nešťastí,  chorôb, zdravia iných udalostí. Aj  keď  členovia rodinného systému žijú ďaleko od seba, aj keď spolu nekomunikujú, rodinné puto medzi rodičmi, deťmi, súrodencami, manželmi zostáva stále veľmi silné. Nevyriešené konflikty a úlohy predošlých generácii sa dedia z pokolenia na pokolenie. Ľudia často žijú životy druhých a opakujú chyby svojich predkov. Sme pokračovaním života našich predkov bez ohľadu na to, akými boli. Pokračujeme v ich živote a tak isto naše deti pokračujú v našom živote. Riešime problémy, ktoré nevyriešili oni. Vo svojom živote nevedomky  prežívame osudy svojich matiek, otcov, starých otcov, atď. a často v sebe nosíme ich potlačované zážitky a pocity. Ich život v nás pokračuje. Takto sme navždy spojený s vlastným rodom, pretože doň patríme navždy. Náhľad na to, prečo sa nám v živote deje, to, čo vnímame ako problém nám pomáha osvetliť  a vyriešiť metóda rodinných konštelácii.