Rodinnou systemickou terapiou sa snažíme odhaliť, či nie je klient „zapletený“ do osudu niektorého z členov širšej rodiny. Toto „zapletenie“ je možné odhaliť pri postavení rodinného systému. Až keď  je „zaletenie“ evidentné, je možné sa z neho vymaniť. Zapletenie znamená, že niekto z rodiny nevedome prevezme osud niektorého predka, a ten následne „ prežíva“. Ak napríklad v niektorej rodine  dali preč dieťa – čo sa mohlo stať v predošlej generácii, môže sa stať, že v tejto generácii sa niektorý člen rodiny bude chovať tak, akoby bol ON ten odložený. Nedokáže sa od toho pocitu oslobodiť kým si neuvedomí, že je takto „ zapletený“.  Riešením je opačný postup:  vyradená osoba (z minulosti) sa mus opäť priviesť do hry – musí byť opäť privedená do rodinného systému. Stane sa tak ochranou pre toho, kto sa s touto osobou identifikoval. Takto sa zvyknú opakovať „ minulé osudy“, ktoré však ani nepoznáme…Odkiaľ sa berie toto „zapletenie“?  Má to snáď niečo spoločné so „svedomím rodu“?  Pravdepodobne existuje niečo ako svedomie skupiny. Ak je niekomu zo „skupiny“ (rodiny)  ukrivdené, v skupine zavládne nezadržiteľná potreba kompenzácie. Čo znamená, že nespravodlivosť, ktorá bola spôsobená v predchádzajúcich generáciách, bude následne opäť sprítomnená  a pretrpená niekým ďalším, pokiaľ sa samotná vec nedá do náležitého poriadku…