• dieťa, jeho súrodenci, aj nevlastní súrodenci, aj zomrelí súrodenci, mŕtvonarodení…
  • rodičia a ich súrodenci, vrátane náhle zomretých alebo mŕtvo nerodených..
  • prarodičia, niekedy ja ich súrodenci (niekedy aj ich nevlastní súrodenci)..
  • zriedka aj praprarodičia…
  • členovia rodiny, ktorý mali ťažký osud, ktorým bolo ukrivdené, napríklad pri dedičských konaniach, členovia rodiny, kt. boli vylúčení alebo boli adoptovaní, či mali opatrovníkov, vydedení členovia, neuznaní alebo zabudnutí členovia rodín….
  • každý, kto uvoľnil miesto v rodinnom systéme druhým, aj ak nie sú príbuzní (napríklad exmanžel, exmanželka, snúbenka, snúbenec, otec/matka nevlstného súrodenca)
  •  každý, z koho nevýhody niekto získal výhodu, pretože bol vydedený, alebo skôr zomrel….
  • patria sem všetci, ktorí pre niekoho v systéme urobili niečo v ich prospech, a potom sa im stala nespravodlivosť ( napríklad zamestnanci) – ale musí sa jednať o veľkú / podstatnú nespravodlivosť…ak bol niekto jednoducho zneužitý ( v nevýhode) v prospech iného výhody…
  • do systému nepatria bratranci, sesternice.