Uznanie osobnej viny ako zdroj sily

…Ak má niekto  nejakú osobnú vinu, potom je táto vina zdrojom jeho sily – ale len pokiaľ si za ňou stojí. Akonáhle  si začnete za svojou vinou stáť, v tej chvíli sa akoby váš pocit viny zmenšil. Pocit viny sa dostavuje hlavne vtedy, ak človek vinu potlačuje  a nechce ju uznať. Kto si za vinou stojí – má silu. Vina sa prejavuje ako sila. Kto svoju vinu popiera a chce seba uchrániť pred jej následkami, pocit viny v takom človeku stúpa, čo ho paradoxne oslabuje. Vina, ktorú človek nesie, mu umožňuje konať dobré veci, ku ktorým predtým nemal silu – ale len vtedy, ak si za vinou stojí. Ak človek prevezme vinu spolu s následkami za niekoho iného, oslabuje tým dotyčného  a seba tiež. Berie mu silu, urobiť z jeho viny niečo dobré a užitočné. Dáva mu tým tiež najavo, nedôveru v jeho silu vysporiadať sa s jeho vinou.