Čo je kraniosakrálna terapia.

V kraniosakrálnej terapii sa veľmi jemným dotykom vyľaďuje kraniosakrálny pulz. Kraniosakrálny pulz je popri dýchacom rytme, srdcovom rytme tretím najdôležitejším rytmom, ktorý pulzuje hlboko v ľudskom tele. Zaujímavé je, že  sa objavuje v živote človeka ako prvý a zaniká po smrti ako posledný. Môžeme ho nazvať aj akýmsi „primárnym dýchaním“. Kraniosakrálny pulz pulzuje v našom tele niekoľko krát za minútu. Jeho rytmus vypovedá o tom, v akom stave sa nachádzajú naše vnútorné orgány. Je ovplyvňovaný svalovým, nervovým, lymfatickým, kardiovaskulárnym, respiračným a endokrinným systémom – ale aj opačne – sám ich ovplyvňuje. Kraniosakrálny pulz dokáže terapeut zachytiť palpačne ( dotykom) na rôznych častiach tela: na lebke, na krížovej kosti, na zápästí, ramenách, a na vonkajších fasciách členkov.  Tento druh terapie dokáže zharmonizovať prúdenie kraniosakrálnej tekutiny, čím sa v organizme naštartujú samoozdravné procesy. Poškodenie, narušenie kraniosakrálneho rytmu môže vzniknúť pri úrazoch, operáciách, teda fyzicky, môže vzniknúť aj pri nesprávnom držaní tela, a tiež pri psychickej záťaži. Kraniosakrálny systém pozostáva z CNS – centrálneho nervového systému ( mozog, miecha a likvor), a zo spojivového väziva, mozgových blán, lebečných kostí a chrbtice.

Ak sa človek dlhodobo nachádza v istej  disharmónii na jemnohmotnej úrovni – narúša to kraniosakrálny systém. Táto terapia je pomerne statická a pracuje sa cez fyzické telo aj s ostatnými telami: mentálnym, emočným a spirituálnym. Pri kraniosakrálnej terpapii môžu klientovi „prísť“ spomienky a „vízie“, pretože mozog sa z hladiny beta dostáva do hladiny alfa, prípadne pri citlivých jedincoch až do stavu theta – niečo medzi spaním a bdením. Pri tomto stave, keď “duša spí“, alebo je k tomu stavu blízko, dovoľuje telu aby sa zotavovalo bez vyrušovania. Ak terapia rozšíri stav bdenia tak, že je klient vedomý aj v snení a spaní, rozšíria sa mu tým vyššie dimenzie vedomia – intuícia, inšpirácia a imaginácia. Pri týchto stavoch sa dokážu liečiť „všetky  telá“ – a nastáva harmonizácia na vyššej úrovni.

Ako prebieha:

Pri terapii pôsobí terapeut jemným tlakom – max. 5 gramov, na konkrétnych spúšťacích bodoch v oblasti lebky, brušnej, hrudnej a panvovej oblasti, a tiež na telesných štruktúrach, ktorých napätie ovplyvňuje ostatné orgány. Terapeut sa veľmi jemne dotýka klienta a vníma  vnútorné pohyby tela. Terapeut dokáže  zaznamenať napätie a jemnými technikami dáva podnet k hĺbkovému uvoľneniu. Napriek jemným dotykom má terapia hlboký dosah. Záleží na klientovi, ako až veľmi sa vie otvoriť procesu. Klient leží na masážnom lehátku oblečený vo svojich veciach a je prikrytý prikrývkou. Veľa krát klient dokonca zaspí, čo je  aj prínosom. Záleží na tom, ako veľmi sa vie klient uvoľniť a s čím prichádza na terapiu. K terapeutovi prichádzajú ľudia s rôznymi problémami. Sú klienti, ktorí  majú pocit, že  dlhé obdobia akoby stáli na mieste, potrebujú sa pohnúť a uvoľniť, chceli by niečo zmeniť, ale nevedia ako. Reakcia pri terapii môže byť rôzna, pretože pri uvoľnení sa mnoho krát stáva, že sa klient dokonca rozplače. Táto terapia pôsobí podporne pre telo a navracia ho k zdraviu – štartuje v tele samoozdravné mechanizmy. Metóda navodzuje prirodzenú autokorekciu a samoliečiace mechanizmy. Navodzuje  relaxačné, energetické a vertebrálne techniky, ktorých cieľom je vytvoriť rovnováhu vegetatívneho  nervového systému  a naštartováva samoregulačné sily v organizme. Touto metódou by sa malo pracovať  systematicky a pravidelne. Odporúčaný počet opakovaní záleží od jednotlivca, napríklad pri akútnych stavoch sa odporúča raz alebo dva krát za týždeň. Preventívne je vhodné túto metódu využívať aspoň raz za mesiac. Doba trvania je od 30 minút po 60 minút.

Účinky:

Keďže pri terapii dochádza k hĺbkovému uvoľneniu, poľavujú bloky, bolesti a napätia a uvoľňujú, telo sa začína harmonizovať a štartujú sa samoozdravné mechanizmy. Terapia pôsobí preventívne proti chorobám, pomáha pri zotavovaní po náročnej liečbe, pomáha pri migrénach a bolestiach hlavy, bolestiach pohybového aparátu, pomáha pri strese a odbúrava napätie aj svalové aj psychické. Pomáha pri  ortopedických problémoch, pri ťažkostiach s koordináciou, pri emocionálnych traumách,  pri chronickej únave, pri dysfunkciách zubov a čeľustí, pri problémoch s učením, čítaním, písaním a pri rôznych psychosomatických ťažkostiach. Kraniosakrálna terapia sa orientuje na systém, a preto dokáže zachytiť viac porúch a symptómov. Preto  mnoho krát pracuje terapeut s úplne iným systémom tela, než sa klient sťažuje.

KST pomáha pri:

 • hlbokej chronickej únave,
 • migréne a bolesti hlavy,
 • na vyváženie pravej a ľavej hemysféry,
 • na uvoľnenie blokád následkom tráum, úrazov, emocionálnych zranení,
 • pri psychosomatických ťažkostiach,
 • v obdobiach stresu,
 • pri depresiách,
 • pri nespavosti,
 • pri chronických bolestiach, skolióze, bolestiach chrbtice,
 • na odstránenie napätia v organizme, v kostrovom systéme, svalovom systéme, bolesti pohybového aparátu, neurologických ťažkostiach,
 • na posilnenie imunitného systému,
 • pri astme, bronchitíde, sinusitíde,
 • pri disfunkcii čeľuste, ochrnutí tváre, zubných problémoch,
 • pri poruchách učenia, sústredenia, pozornosti, dyslexii
 • pri detskej hyperaktivite,
 • pri dysfunkcii u novorodencov a dojčiat,
 • pri detskej mozgovej obrne,
 • ako doplnková poúrazová a pooperačná liečba liečba ,
 • pri poruchách príjmu potravy,
 • pri transformačnom procese (keď sa klient učí naladzovať na svoje Vyššie Ja), pri práci so spirituálnym a emočným telom.

Kontraindikácie – neodporúča sa pri:

 • po fraktúrach lebky, krížovej oblasti, kostrče a chrbtice,
 • pri intrakraniálnych alebo intraspinálnych krvácaniach,
 • pri intrakraniálnych tumoroch,
 • pri epidurálnych a subdorálnych hematómoch,
 • pri aneurizmách,
 • pri kompresiách mozgu, medully oblongata alebo miechy,
 • pri bolestiach srdca, pri hypertenzii a arterioskleróze,
 • pri kŕčových žilách, čerstvých jazvách a iných porušeniach kože,
 • pri zápaloch kĺbov,
 • pri klientoch pod vplyvom alkoholu a omamných látok,
 • pri užívaní liekov na utlmenie nervovej činnosti..