Kraniosakrálny systém máme ho v tele úplne všetci (preskúmal ho John Upledger). Tvorí ho trojvrstvový membránový systém, v ktorom neprestajne prúdi mozgovomiechová tekutina. Tvorbu tekutiny riadia mozgové komory. Mozgovomiechová tekutina vyživuje a detoxikuje nervovú sústavu. K vytekaniu tejto tekutiny, zvanej aj likvor, nemôže dôjsť vďaka nepriepustnej tvrdej blane mozgovej. Táto blana je akousi vnútornou výstelkou lebky, pripája sa k lebečným kostiam, k stavcom krčnej chrbtice, ku krížovej kosti ako aj ku všetkým malým otvorom v lebke a v stavcoch, ktorými vedú nervy do celého tela. Kraniosakrálny systém teda úzko súvisí s celou nervovou sústavou a pokiaľ funguje nedostatočne, zhoršuje sa prenos nervových impulzov v tele a tým aj jednotlivé telesné funkcie.
Mozgovomiechová tekutina pulzuje pod tvrdou blanou mozgovou v pravidelnom rytme. Deje sa tak asi šesť až dvanásťkrát za minútu. Ukázalo sa, že všetky kosti, vrátane kostí lebky, sa musia prispôsobovať zmenám tlaku tejto tekutiny počas pulzácie. Takže William G. Sutherland sa nemýlil – celá lebka sa rytmicky zmenšuje a zväčšuje. Dnes sa už vie, že to spôsobuje príliv a odliv mozgovomiechovej tekutiny. Kraniosakrálny terapeut dokáže tento rytmus cítiť aj v iných častiach tela, nielen na hlave.
Kraniosakrálny rytmus je zaujímavý aj tým, že počas embryonálneho vývoja človeka sa objavuje ako prvý a po zástave srdcového a dýchacieho rytmu zaniká ako posledný niekoľko minút po smrti.
Indikácie tejto terapie, kde môže dôjsť k zlepšeniu kvality života:
Autizmus, Astma, Bronchitida, Cerebrálna paralýza, Depresia, DMO, Enuréza, Epilepsia, Exoftalazmus, Horúčka, Hyperaktivita detí, Mentálna retardácia, Ochrnutie tváre, Tiky, Glaukóm, Chrípka, Herpes, Vysoký krvný tlak, Infekčné choroby, Zápal spojiviek, Bolesti hlavy. Kŕče, Downov syndróm, Neurasténia, Zápal stredného ucha, Rachitída, Nádcha, Zápal nosohltanu, Nespavosť, Závrate, Skolióza, Struma, Hluchota, patologické zmeny chrbtice….
Kontraindikácie: vnútrolebečné krvácanie, akútne zlomeniny lepky, aneurizma.