Kraniosakrálna terapia naštartuje vnútorného lekára. Podstatou je, že terapeut vníma pulzovanie mozgomiechového moku likvoru a vyladenie jeho toku. Tvorbu likvoru zabezpečujú mozgové komory a likvor má za úlohu vyživovať a prečisťovať nervovú sústavu. Kraniosakrálny terapeut cíti jemný rytmus likvoru v celom tepe a prikladaním rúk uvoľní zablokované miesta, aby mohol dobre prúdiť. Kraniosakrálna trapia dokáže odhaliť blokády, ktoré sa môžu nachádzať hocikde. Vzniká napríklad aj porušením väzivových blán, ktoré sú okolo svalov, orgánov, kostí a nervov. Ak sa prerežú, napríklad pri cisárskom reze, operácii kolena, ramena, vlastne pri akejkoľvek operácii, poruší sa aj tok likvoru. V telesných tkanivách sa istým spôsobom ukladajú spomienky, a to  hlavne po strese, po traumách. Na základe týchto blokád môžu vznikať akési zapúzdrené miesta, ktoré kraniosakrálna terapia pomáha uvoľniť….