KST pomáha pri širokej škále problémov. Nezameriava sa iba na symptóm, či problém, ale pracuje s celým organizmom, čím sa dokážu odhaliť skryté príčiny. Výborne pôsobí v psychosomatických či chronických ochoreniach.

Pôsobí v týchto  oblastiach:

Zdravotné problémy:

 • Žalúdočné problémy
 • Migrenózne stavy
 • Ochorenia chrbtice
 • Bolesti chrbtice, kĺbov a končatín
 • Problémy s pohybovým ústrojenstvom

Psychické a psychosomatické problémy:

 • Stres, nervozita
 • Nespavosť
 • Únavový syndróm
 • Depresie, vyčerpanie, únava

Trauma a post-traumatické symptómy:

 • Pocit úzkosti a pocit odcudzenia
 • Následky nehôd a úrazov
 • Pooperačné problémy
 • Emočné a telesné šoky

Podpora detí:

 • Hyperaktivita
 • Poruchy učenia
 • ADHD

Osobný rozvoj:

 • Načerpanie energie / oddych / hlboká relaxácia
 • Harmonizácia a posilnenie organizmu
 • Pomoc k celkovej stabilite