Vďačnosť je tá najsilnejšia frekvencia zo škály našich pocitov. To, čomu sa brániš, to pretrváva, ale to, na čo sa pozeráš s vďačnosťou, prestáva mať nad tebou moc. Spomínaním na „minulé krivdy“ zotrvávame v minulosti, ktorú navyše nedokážeme zmeniť. Oberá nás to o energiu. Tým, že sa neustále vraciame do minulosti, nedokážeme žiť v prítomnosti. Je dôležité zostať vďačný, počas pošmyknutí a tragédii za prežitú skúsenosť, pretože každá zvládnutá skúsenosť nás posúva vpred. Každý zvládnutý problém nás robí silnejšími. Keď prestaneme vzdorovať tomu, o čom si myslíme, že je nevítané v našich životoch, samotný posun našej vnútornej energie začína ovplyvňovať vonkajšie okolnosti, ktoré môžu veci zvrátiť pozitívnym smerom. Myšlienky majú v našich životoch obrovskú moc. Myšlienka je energia, ktorá má určitú frekvenciu. Rovnaká frekvencia priťahuje rovnakú frekvenciu – ak neustále zotrvávaš v negatívnych emóciách, zlé udalosti nemajú konca..