• Mali rodičia dôležité vzťahy pred manželstvom?
 • Boli v rodine spontánne potraty, interupcie alebo mŕtvo narodené deti?
 • Boli nejaké adopcie alebo pestúnske starostlivosti?
 • Boli v rodine nejaké skoré úmrtia? (Skoré znamená – úmrtia mladších ľudí ako 50 ročných?)
 • Boli v rodine nejaké psychické problémy?
 • Boli v rodine nejaké vážne nehody alebo samovraždy?
 • Venuje sa niekto v rodine riskantným, adrenalínovým činnostiam?
 • Bol niekto v rodine vylúčený, čiernou ovcou?
 • Bojoval niekto vo vojne alebo bol niekto partizán?
 • Bol niekto deportovaný, alebo sú v rodine nejaké emigrácie?
 • Prišiel niekto v rodine o majetok alebo bol vydedený?
 • Získal niekto v rodine majetok niekoho iného?
 • Je vaša rodina z viacerých národností?
 • Bol niekto v rodine v koncentračnom tábore, väzení, prenasledovaný ( napr. za politické presvedčenie)?
 • Bol niekto obeťou trestného činu?
 • Bol niekto obeťou Alebo páchateľom sexuálneho zločinu?
 • Slúži niekto v rodine cirkvi?