Začarovaný kruh emocionálne-iracionálnych reakcii.  Každý z nás má o určitej miery sklon vyhýbať sa situáciám, ktoré sú pre nás istým spôsobom nepohodlné či náročné. Začarovaný kruh je akási psychická slučka, do ktorej sa dostaneme vo chvíli, ak sa bránime nejakému pôvodnému zraneniu (napríklad spomienka na nepríjemnú udalosť). Neustále sa motáme  v tomto kruhu zranenia a nikdy sa zo zranenia neuzdravíme, naopak prehlbujeme ho a nanovo prežívame bolesť. Takéto stále sa opakujúce bolesti, alebo spomienky nám časom vytvoria v tele istý blok. Ako život plynie, prináša nám mnoho situácii, ktoré nám v niečom pripomenú už dávno „zabudnutý“ zážitok a my podvedome reagujeme rovnako ako pred rokmi. Je treba si ujasniť pojmy, akými sú emocionálne a iracionálna reakcia. Ak človek nie je prítomný v realite a v prítomnej životnej reakcii, reaguje emocionálne a iracionálne. V takom prípade skĺzol späť do minulosti a nevedomky reagujeme na súčasnú situáciu akoby sa odohrávala v minulosti a nie teraz. Zažívate akúsi časovú slučku. Hovoríte možno sami sebe: “ O nie! A je to tu zas! Ja som vedel, že sa to stane!“ Ak aj naďalej budete obviňovať druhých ľudí, za život, ktorý žijete, za situácie, ktoré sa Vám opakovane dejú, nikdy k zmene nedôjde, pretože VY ste to osobou, ktorá túto situáciu udržuje.  Tieto pocity bezmocnosti a beznádeje zastaviť opakujúce sa udalosti sa objavujú preto, že ste svoj život odovzdali do rúk druhým ľuďom. Sami sa tak pripravujete o svoju moc. Vy ste tou správnou osobou, ktorá sa musí zmeniť. …

  1. Je potrebné, aby ste si určili konkrétny a pevný cieľ, napríklad, „ chcem sa naučiť rozpoznať, že reagujem iracionálne“
  2. keď reagujete iracionálne vaše zameranie pozornosti je skôr na okolitý svet, na druhú osobu. Treba sa pokúsiť zamerať pozornosť do svojho vnútra na svoje vlastné vnútorne pocity a procesy. Pokúsiť sa nájsť čo skutočne zapríčinilo moje pocity a moje reakcie. Uvedomiť si a pokúsiť sa oddeliť svoje iracionálne reakcie od osoby, na ktorú je táto iracionálna reakcia smerovaná.
  3. Obviňujete druhú osobu a žiadate od nej aby sa zmenil(a).
  4. Vzdali ste sa svojej „moci“ a sily. Domnievate sa, že ak sa „druhá osoba“ zmení, tak sa váš život zlepší a všetko sa vyrieši. Ale zmenu vo vašom živote musíte začať od seba – vy ste ten, kto sa má zmeniť, to vy musíte v danej situácii reagovať iným spôsobom, aby bol „ výsledok“ iný.
  5. Pozbierajte silu a priznajte si, že vaše reakcie sú iracionálne, že vyžadujete od druhého aby zmenil váš život, aby ste mohol( mohla) byť šťastný(á). Skúste prerušiť komunikáciu s druhou osobou a otočiť sa do seba, a povedať si v duchu napríklad: „ Začínam reagovať iracionálne, potrebujem trochu priestoru a „vrátim“ sa neskôr“.
  6. Nesnažte sa svojho partnera chytať za slovo.
  7. Táto opakujúca sa udalosť nie je ani zdrojom ani príčinou. Príčina vašich reakcií a odsudzovanie môže byť vnútorná a ocitli ste sa v časovej slučke nespracovaných minulých skúseností a chybných presvedčení. Vaša skutočná bolesť bola vyvolaná už pred oveľa dlhším časom. Uvedomte si svoju silu. Moc a hlavne slobodnú vôľu…