Vzťah medzi mužom a ženou vyžaduje, aby muž chcel ženu ako ženu  a aby žena chcela muža ako muža. Metóda rodinných konštelácii hovorí, že ich vzťah sa nikdy nedokáže plne vyvinúť, ak  sa navzájom chcú z iných dôvodov. Ak muž hľadá v žene matku alebo žena hľadá v mužovi otca – takýto vzťah nie je vzťahom dvoch dospelých ľudí. Ľudia, ktorí  naväzujú  partnerské vzťahy v nádeji (vedome, či nevedome), že dostanú niečo, čo postrádali u svojich rodičov, hľadajú rodiča a nie partnera. Pri postavení konkrétnej rodinnej konštelácie sú tieto nevedomé sily krásne viditeľné.  Niekedy sa môže stať, že muž, čo hľadá matku, nájde ženu, ktorá hľadá syna, alebo ženu, ktorá hľadá otca, nájde muža, ktorý hľadá dcéru. Takýto ľudia môžu byť nejaký čas šťastní, ale keď budú mať vlastné deti, nastanú problémy. Láska trpí, keď jeden z partnerov jedná s druhým ako rodič a snaží sa ho poučovať, ako sa má správať, všetky pokusy o nápravu partnerovho správania, všetky pokusy naučiť partnera novému správaniu poškodzujú partnerskú lásku. Nemôžeme sa čudovať, že partner, s ktorým sa zachádza ako s dieťaťom, hľadá útechu mimo manželstvo.  K väčšine bojov o moc dochádza, keď sa  jeden z partnerov pokúša jednať s druhým ako s dieťaťom, matkou alebo otcom.