V „Rodinných konšteláciách“ je podstatný  každý, kto patrí do rodinného  systému a je uznávaný spôsobom zodpovedajúcim jeho postaveniu. Napríklad prvá žena, druhá žena, deti z predchádzajúceho vzťahu. Iba ak   sa všetci uznávajú ako súčasť systému, môže  sa napríklad úspešne  zahájiť tretí vzťah.

V rodinných konšteláciách je v láske je pevné poradie. Prvá je láska medzi mužom a ženou. Tá je základom rodiny, a to medzi prvým mužom a prvou ženou. Z uskutočnenia ich lásky sa rodia deti. Deti sú plodom ich lásky. Preto má partnerský vzťah prednosť pred rodičovstvom. Muž čerpá silu k otcovstvu zo svojej lásky k žene. Keď miluje deti, miluje v nich tiež svoju ženu. Platí to aj naopak. Deti sú šťastné, ak  sa ich rodičia vzájomne milujú.  V takom prípade sa deti cítia v bezpečí. Ďalšia podpora prichádza z pôvodnej rodiny. Dieťa sa cíti rodičom hlboko zaviazané, pretože od nich dostával veľmi mnoho a nedokáže im to oplatiť.  Jedným z dôvodov, prečo dospievajúce deti odchádzajú od svojich rodičov, je aj to, že nemôžu dostatočne splatiť všetko, čo od nich dostali.  K vyrovnaniu dochádza, keď si založia svoju vlastnú rodinu a to, čo nemohli splatiť vlastným rodičom, dávajú ďalej svojim deťom. Predávanie odľahčuje a dieťa sa stáva rovnocenným partnerom svojich rodičov, pretože sa tiež stalo rodičom. Zdrojom lásky k deťom je v rodinných konšteláciách akceptovanie vlastných rodičov.

Ak sa vzťah rozpadne a obaja partneri znova vstúpia do manželstva, potom musí ďalší partner uznať, že pre  partnera má láska k deťom z predchádzajúceho partnerstva prednosť pred láskou k nemu, teda k novému partnerovi. Napríklad muž je v druhom manželstve predovšetkým otcom svojich detí z prvého manželstva a až potom mužom svojej novej manželky. Tak isto, by nová partnerka muža mal uznať, že EXmanželka „tu„ bola prvá, a rešpektovať jej prvenstvo ( samozrejme, platí to aj v opačnom „garde“).  Pre uľahčenie mnoho krát zložitých vzťahov a ich prijatiu, ako prijatiu prvenstva „EX“ snáď napíšem len toľko, že logicky EX manželka vytvorila podmienky pre nasledujúci vzťah svojho EX ( a aj v tomto prípade platí aj „ opačné garde“).

Druhý vzťah nie je nikdy taký, ako prvý. Je komplexnejší. Kto uzná a pripraví sa na to, môže byť v druhom, treťom …vzťahu šťastný.

V rodinných  konšteláciách platia aj pravidlá, „ systémov“..napríklad, ak má muž milenku, ktorá s ním čaká dieťa, tento nový systém (s milenkou) má prednosť pred starým. Zvyčajne sa darí v živote, ak má  „ nový systém „ prednosť pred „starým systémom“.  (Napríklad deti opúšťajú rodičov – systém pôvodnej rodiny a zakladajú si „nový systém“, v ktorom sa bude dariť, AK deti opúšťajú pri vstupe do „nového systému“ v   l á s k e  svoju pôvodnú rodinu.)