Dr. Upledger pri práci na Michiganskej štátnej univerzite zistil, že u jedného z pacientov  sa jeho  podvedomie dostalo do pozície zreteľnej telesnej úľavy od bolesti, čo znamenalo,  že sa uvoľnil celý kraniosakrálny systém. Bioelektrické merania, ktoré boli v tom čase paralelne vykonávané ukázali, že v tejto pozícii zreteľne prebiehajú merateľné elektrické zmeny. Pri rozpúšťaní cýst  prebieha nie len uvoľnenie telesných stavov napätia, ale sa dostávajú k slovu aj emocionálne procesy. Spoločne s Dr. Karnim zistil, že  v tele sa veľmi často objavujú „ odtisky“ fyzických síl,  pôsobiacich pri nehode, poranení ale bo pri emocionálnom šoku. Takýto lokálny „ odtisk“  môže byť zapúzdrený a izolovaný od okolitého telesného tkaniva. Toto potom môžeme nazývať energeticými cystami.

Proces vypúšťania energie z enegetickej cysty sa nazýva „ rozpúšťanie  energetickej cysty“. Proces rozpúšťania  emócii pri taktomto rozpúšťaní telesných stavov napätia sa nazýva „ somato-emocionálne uvolnenie“.