KS je tvorený:

  • Mozgomiešnym mokom, tekutinou nachádzajúcou sa v mozgu a mieche
  • Systémom všetkých membrán, ktoré obklopujú a chránia mozog a miechu, ktoré sa nachádzajú vo vnútri lebky (Cranium) a v kanále chrbtice až po krížovú kosť a kostrč (Sacrum)

Kraniosakrálny systém je tvorený mozgomiešnym mokom a všetkými ostatnými štruktúrami slúžiacimi k produkcii, ukladaniu a rezorpcii ( jeho spätný  príjem do krvného obehu).  Spoločne s tvrdou plenou mozgovou a miešnou  predstavuje mozgomiešny mok predovšetkým ochranu mozgu a miechy. Môžete si predstaviť, že mozog a miecha sú ponorené v akomsi „kúpeli“. Tekutina ponúka ochranu proti mechanickým otrasom, napríklad pri páde alebo údere. Zároveň však vyživuje CNS.