V rodinných konšteláciách sa často krát riešia aj problémy, akými sú sexuálne strádanie, sexuálny chlad, zmenšená túžba po partnerovi…atď.  Sexuálny akt je tým najdôležitejším ľudským aktom. Žiadny iný akt nie je vo väčšom súlade s rádom života a hojnosti, žiadny iný akt nevyjadruje lepšie spolunáležitosť so svetom. Často podceňujeme telo, ako by to bolo to, čo vykonávame zo sexuálnej túžby a akoby to malo menšiu hodnotu ako to, čo získame prostredníctvom rozumu a morálnej vôle. Ak nie je sexuálna túžba jedného z partnerov opätovaná, potom je tento partner v oslabenej pozícii.  Partner, ktorý uspokojuje túžbu  druhého, nemusí nič riskovať, vypadá silnejší. Zdá sa, že partner, ktorý túži, iba prijíma nič nedáva, zatiaľ čo partner, ktorý túžbu uspokojuje, iba dáva a nič nedostáva. V takomto vzťahu sa ten, kto túži, musí cítiť vďačný, ako keby bral, bez dávania, a ten, kto uspokojuje túžbu partnera, sa cíti slobodný a možno dokonca lepší, ako by jeho dávanie nezahrňovalo  žiadne prijímanie. Keď po niečom túžime, sme najzraniteľnejsí. Preto by sme nemali žiť  v takých vzťahoch, v ktorých musíme riskovať ponižujúce odmietnutie, keď máme potrebu vyjadriť svoju túžbu. (Žena nestratí svoj záujem o muža, pokiaľ muž zostane mužom, a to isté platí o mužovi vo vzťahu k žene). Rodinné konštelácie dokážu  nazrieť aj do problémov tohto typu a následne ich  zharmonizovať.