Kraniosakrálna terapia (cranium – lebka, sacrum – krížová kosť) je celostná alternatívna terapia, pri ktorej  terapeut jemným dotykom vylaďuje kraniosakrálny pulz. Táto terapia patrí do osteopatie, preto sa niekedy označuje aj ako kraniosakrálna osteopatia, ale môže sa vykonávať aj samostatne.

Základ kraniosakrálnej osteopatie ako vedy Dr. William Garner Sutherland (1873 – 1954), ktorý skúmal ľudskú lebku a zároveň pohyb mozgovo-miechového moku (telesnej tekutiny obklopujúcej mozog a miechu).  

Pohybom tohto moku, čiže jeho produkciou a následným vstrebávaním vzniká u človeka kraniosakrálny pulz, čiže rytmus, ktorý sa popri srdcovom a dýchacom rytme považuje za tretí najdôležitejší  rytmus, ktorý je nepretržitý a pulzuje hlboko v ľudskom tele.

Popdobá sa na príliv a odliv, ktorý sa odohráva v našom vnútri. Kraniosakrálny systém je teda  vnútorným prostredím pre vývoj, rast a funkčné schopnosti mozgu a miechy od embryonálneho vývoja až do smrti. Tento rytmus vypovedá o javoch vo vnútri organizmu a o stave vnútorných orgánov. Kraniosakrálny tok zároveň je  ovplyvňovaný nervovým, svalovým, kardiovaskulárnym, lymfatickým, endokrinným a respiračným systémom.

Narušenie kraniosakrálneho rytmu môže vzniknúť  sko fyzickým spôsobom, napríklad pri úrazoch, operáciách, nesprávnom držaní tela, tak aj vplyvom psychických šokov a tráum. Ak sú jednotlivé kosti alebo telesné štruktúry nepohyblivé, je vo svojej funkcii obmedzený mozog i miecha, a to ovplyvňuje aj všetky  funkcie, ktoré tieto utlačované časti mozgu a miechy riadia. Pri kraniosakrálnom ošetrení dochádza  hlavne k hlbokému uvoľneniu. Bolesti poľavujú, bloky a napätia sa uvoľňujú, telo sa harmonizuje a spúšťajú sa samoozdravné procesy v tele.

Kraniosakrálna terapia je okrem iného postavená na poznaní, že fyzickému prejavu ochorenia predchádza dlhodobá disharmónia na jemnohmotnej úrovni. Teda každému ochoreniu na fyzickej úrovni  predchádza  nejaký psychický problém.

V priebehu terapie / ošetrenia, ktoré trvá cca 60 minút, leží oblečený klient na masážnom stole na chrbte. Klient nemusí mať žiadne pocity, môže dokonca zaspať, al  Ošetrenie samotné spočíva v jemnom tlaku maximálne 5 gramov), ktorým sa pôsobí na kosti lebky, hrudnej, brušnej, panvovej oblasti a na tých telesných štruktúrach, ktorých napätie ovplyvňuje stav ostatných orgánov.