Dynamiky v rodinných konšteláciách nám odkryjú skryté problémy rodinných systémov. Vina a nevina vo vzťahoch….na začiatku medziľudských vzťahov stojí dávanie a branie- to isté stojí na počiatku nášho vnímania viny a neviny. Pretože kto dáva, má tiež nárok…a kto berie, cíti sa zaviazaný. Keď od ostatných niečo dostaneme, nech je to aj akokoľvek krásne, strácame svoju nezávislosť a nevinu. Pretože keď vezmeme, cítime sa voči dávajúcemu zaviazaný.

… Niektorí ľudia si však radšej ponechajú svoj nárok, ako keby si od ostatných nechali niečo „dať“. /“Je lepšie, keď sa cítiš zaviazaný ty ako ja.“/ Toto je pre vzťahy veľmi nebezpečné, pretože kto chce dávať, trvá na „prevahe“ – tým sa uberá rovnocennosť. …. atď….

Takéto, a rôzne iné dynamiky akými sú: nevedomé preberanie viny,…neschopnosť po rozvode “ pustiť“ partnera, …neschopnosť odpustiť a prijať osud svoj alebo kohokoľvek blízkeho, ..problém nájsť vhodného partnera, kt. základným problémom môže byť detstvo…dokonca aj ťažký osud predkov….presne toto sú dynamiky, ktoré dokážu riešiť rodinné konštelácie..