Veľmi dobre viditľné  v rodinných konšteláciách sú dynamiky, ktoré  jednoznačne ukazujú, že klient v detstve napríklad  citovo strádal. Ak v detstve vznikol akýkoľvek nedostatok ohľadne našich rodičov, ak chýbal jeden z rodičov, má to na nás následky v ďalších rokoch, ..ak nám teda u partnera niečo chýba, je vhodné skúmať vlastné pocity, čo presne nám chýba? Chýba nám sex, telesné dotyky, objatie, nežnosť, fyzická blízkosť?? Ako to vlastne bolo s našou matkou? Chýba nám opora, sila, niekto, kto rozhodne, kto pomôžem, na koho sa dá spoľahnúť? Ako to bolo s našim otcom? Chýba nám dôvera, že ten, koho potrebujeme zostane, pretože vzťah našich rodičov tiež nebol stabilný? Toto všetko sú príklady „postrádania“, ktoré môžu patriť niekomu inému, než partnerovi alebo partnerke. Sú to často skryté závislosti, ktoré s láskou nemajú nič spoločné. V rodinných konšteláciách sa všetky tieto niekdajšie strádania a nedostatky dokážu doplniť …