Rodinné konštelácie sa začínajú tým, že klient “ zadá“ svoj problém, alebo problém, v ktorom by malo nastať zlepšenie. Konštelár ho požiada, aby zo zúčastnených ostatných klientov vybral osobu, ktorá bude predstavovať jeho samého a požiada ho o vybranie ďalších osôb, kt. budú predstavovať ďalšie osoby súvisiace s problémom. Pri zadávaní problému sa konštelár nepýta na podrobnosti, problém stačí popísať jednou – dvoma vetami. Zvláštnosťou týchto systémov je, že akonáhle sa vybrané osoby postavia do systému, začnú mať pocity ako členovia rodiny klienta kt. problém zadával. /Podľa toho, koho reprezentujú./ Môžu mať tiež aj fyzické pocity, akými bývajú stŕpnuté ruky, slabosť v nohách, bolesti niektorých častí tela /samozrejme sú to iba náznaky bolestí, klient – hráč nezažíva skutočné plné bolesti/.

V rodinných konšteláciách sa nám ukazujú rôzne nevedomé veci, akými bývajú napríklad “ zapletenia“. Zapletenie znamená, že niekto z rodiny nevedome prevezme osud niektorého predka a ten vo svojom živote prežíva. Ak napríklad v nejakej rodine dali preč dieťa- mohlo sa to stať v predchádzajúcej generácii – neskôr sa jeden člen rodiny môže chovať, akoby bol ON odložený. Nebude sa môcť oslobodiť od tohto pocitu, pokiaľ si neuvedomí, že sa podvedome takto zaplietol,. K riešeniu problému môže dôjsť opačným postupom: vyradená osoba je znovu privedená do hry. Môže byť pridaná do rodinného systému. Stane sa tak ochranou pre toho, kto sa s ňou identifikoval. Keď je znova zaradená v rodinných konšteláciách, do rodinného systému,  nastane zmena…vyrovnanie, čo má následok na klienta samého a taktiež ostatných členov rodiny v pozitívnom smere,. Toto nie je ľahké pochopiť. Opakujúci sa osud, ktorý ani nebol známy. Má to niečo spoločné s tým, čo nazývame „svedomím rodu?“ Ak bolo niekomu v rodine ublížené, nastáva v rodine nezadržiteľná potreba kompenzácie. To znamená, že nespravodlivosť, ktorá bola spôsobená v predchádzajúcich generáciách, bude následne opäť „sprítomnená“ a pretrpená niekým ďalším, pokiaľ sa daná vec nedá do poriadku. /systémom ako bolo vyššie popísané v riešení / Napríklad, ak žena prejde interupciou, alebo zažila potrat, môže to mať veľký vplyv na manželstvo a veľmi veľký vplyv na v poradí ďalšie narodené dieťa.

Na narušené vzťahy teda môžu silno vplývať veci ako interupcie, vytesnenie niekt. člena rodiny, smrť, rozvody, chýbajúci jeden rodič, vojny, zneužitia, deportácie, emigrácie…tieto veci dokážu vplývať na partnerské vzťahy, na vzťahy rodičov a detí, pracovné vzťahy, zdravotné a dokonca aj finančné oblasti.