Oksana Solodovníková v knihe „Síla rodu – její přijetí“ (2022) krásne popisuje vzťahy muža a ženy v manželstve, spomína časté dôvody nezhôd. Muž a žena pochádzajú z dvoch rôznych rodín. Každý si so sebou prináša svoje vlastné presvedčenia, hodnoty a zvyklosti do spoločnej „novej“ rodiny. Obaja manželia sa snažia predať svoje hodnoty partnerovi a spoločným deťom. Začínajú vznikať konflikty, pretože každý z partnerov má svoje vlastné názory na život a pokúša sa hájiť svoju pravdu. Rodinné vzťahy môžu byť ohrozené, ak sa jeden z manželov chce toho druhého prevychovať a zmeniť ho. V tom prípade zaujíma k partnerovi skôr rodičovský postoj a vnucuje mu svoj názor. Do manželstva vstupujú dvaja rovnocenní ľudia a akýkoľvek pokus správať sa buď ako rodič, alebo správať sa ako závislé dieťa, vedie ku konfliktom a nedorozumeniam. Tieto hry o moc v rodine vedú k tomu, že jeden z partnerov sa stane rodičom a druhý dieťaťom, ale zároveň sa snaží uniknúť nátlaku zo strany partnera. Osoba, ktorá je v roli dieťaťa hľadá uvoľnenie a útechu mimo manželstva. Môže to byť milenka(milenec), alkohol alebo hazard.
Nižšie popíšem, kazuistiku, z reálneho života, aby ste aspoň okrajovo mohli vidieť, čo všetko v rodinných konšteláciách výjde na svetlo, a tým pádom je možné to riešiť.
..Anna sa na konšteláciách sťažovala na svojho manžela. Nedokázala nájsť východisko. Manžel bol vo vzťahu s inou ženou asi 5 rokov, a Anna sa to dozvedela pred rokom. Snažila sa manžela presvedčiť, aby milenecký vzťah ukončil, vyhrážala sa rozvodom, ale bezvýsledne. Pri rozostavení konštelácie sa ukázalo, že Anna potrebuje prijať svoju ženskú stránku od matky, aby mohla svoje ženstvo ponúknuť manželovi. Vo veľa prípadoch muž, ktorý má milenku, má za manželku ženu, ktorá bola alebo je otcovým dievčatkom ( miláčikom), a tak žena zostáva stále pod vplyvom otca, hoci mala byť dávno pod vplyvom matky ( energie matky). Bolo nutné, aby sa Anna uzmierila s matkou ( boli v konflikte – nerozumeli si ) a prijala od nej ženstvo. Matka vždy veľmi veľa pracovala, bola silná a panovačná žena. Bola vždy veľmi prísna, a teda dcéra postrádala materinskú nehu a vľúdnosť, zatiaľ čo otec Annu vždy pozorne počúval. Otec bol tichý a mierny človek. Annina babička z matkinej strany prišla o dve dcéry, ktoré zomreli krátko po narodení ( táto rodinná dynamika sa ukázala v konštelácii) . Matka Anny bola najstaršia a po zomrelých deťoch sa narodilo ešte ďalšie dievča. Žena, ktorá stratila dve deti, bude celý život spojená s ich smrťou. Mala takáto žena dostatok vnútornej sily pre zostávajúce dcéry? Mohla Annina mamka získať pozornosť, nehu a starostlivosť, keď jej matka ( Annina babička) bola obsadená bolesťou? Podľa Anny bola jej babička strohá, nevľúdna a nedostupná žena. Ako mohla Annina matka predať svojim dcéram ženstvo, ak sama stratila náklonnosť k svojej matke?? V konštelácii bolo nutné, aby osoba, ktorá vystupuje za Annu, povedala v konštelácii svojej matke: „Mami nebolo to pre teba ľahké. Chýbala si mi, ale rozumiem, že si mi viac nedokázala dať. Dala si mi život, ja ho prijímam. Súhlasím s tvojim osudom a teraz ho nechávam tebe. Si moja matka a ja tvoja dcéra. Ty si žena a ja tiež. Prijímam od teba ženstvo, ktoré mi dávaš a prinášam ho do svojho života.“ Následne sa za Annu postavili jej predkovia, matka..babička….a ostatné generácie žien z jej rodu. Od predkov, smerom dopredu ( od starších k mladším ) prúdi ženská energia, ktorá sa prenáša z generácie na generáciu. …
Spätná väzba od Anny : ..neskôr Anna prestala manželovi vyčítať, zrazu ani nevie prečo, sa začala venovať sama sebe a svojmu životu, začala chodiť do fitness, do tanečného krúžku, začala sa zaujímať o jogu. Po 5tich mesiacoch stretla muža a ich stretnutie prerástlo v milostný vzťah. Pol roka na to, sa rozhodla Anna rozviezť. Manžela takýto vývoj udalostí prekvapil, pretože on sám nechcel nič meniť. Nakoniec sa nerozviedli, iba sa dohodli, že chvíľu budú žiť oddelene. Neuveriteľné je, že sa im nakoniec podarilo obnoviť ich vzťah. Anna sa za tie dva roky zmenila. Stala sa z nej sebavedomá zaľúbená žena.